ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အီးဒ္ေန႔ အတြက္ ေရာင္း၀ယ္ ေနသည့္ ႏြားမ်ားအတြက္ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံေန

MYARF
RB News
8.9.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ျမင္းလြတ္ ေက်းရြာတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွျမင့္၏ အမိန္႔ျဖင့္ အီးဒ္ေန႔ အတြက္ ေရာင္း၀ယ္ေနသည့္ ကၽြဲႏြား တစ္ေကာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းစီ ဆက္ေၾကး သဖြယ္ ေကာက္ခံေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွျမင့္၏ အမိန္႔အရ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံေနသူ မ်ားမွာ --

(၁) ဦးေအနာယတ္အူလႅာ (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္ေကာ္ရိမ္း (အသက္ ၄၀ ႏွစ္)၊ ျမင္းလြတ္ ေျမာက္ရြာမွ
(၂) ဦးဂ်ဘုိး (ဘ) ဦးဟာရွိမ္း (အသက္ ၃၃ ႏွစ္)၊ ျမင္းလြတ္ ခ်ိတၱာရြာမွ
(၃) ဦးဟာမိတ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအီဆုပ္ေဇာ္လာလ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) ျမင္းလြတ္ အေရွ႕ရြာမွ
(၄) ဦးအဒူလ္ဟာဖီးဇ္ (ဘ) ဦးလားဇူး (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) ျမင္းလြတ္ အလယ္ရြာမွ
(၅) အမည္မသိ (ဘ) ဦးအဘုလ္ကာလာမ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) ေဇာ္မတက္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ (၅) ဦးသည္ ျမင္းလြတ္ႏွင့္ ေဇာ္မတက္ ေက်းရြာမ်ားသာမက ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ေစ်း၌ ေရာင္း၀ယ္ေနသည္ ျဖစ္ေစ၊ ရြာတြင္း ေရာင္း၀ယ္ေနသည္ ျဖစ္ေစ ႏြားတစ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းစီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေကာက္ခံျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ အမိန္႔အရ ေကာက္ခံေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေကာက္ခံေနမႈေၾကာင္း ႏြားေစ်းမ်ား တက္လာရာ ကုရ္ဘာနီ အီးဒ္လုပ္မည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး တစ္ခု ျဖစ္လာသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus