ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

စစ္ေဆးခံၿပီးမွ တုိင္းရင္းသား သတ္မွတ္ခံရသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ (၇) ဦး
ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီေခတ္က စစ္ေဆးခံၿပီးမွ တုိင္းရင္းသား သတ္မွတ္ခံရသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ (၇) ဦး

RB News
9.7.2015

၁၉၆၃ ခုႏွစ္က ေမယု နယ္ျခား ခရုိင္က အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကုိင္ေဆာင္သူ ရုိဟင္ဂ်ာ (၇) ဦးကုိ တုိင္းရင္းသား ဟုတ္/မဟုတ္ စစ္ေဆး ခဲ့ရာမွာ စစ္ေဆးခံ ရသူမ်ားက ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ အျပင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားပါ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕က နယ္ျခား ခရုိင္ တရားသူႀကီးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့တယ္။

အေထာက္ အထား မူရင္းနဲ႔ မိတၱဴကုိ ေလ့လာ ဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး စစ္ေဆး ခံရသူမ်ားရဲ့ အမည္မ်ားနဲ႔ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္နံပါတ္ မ်ားလည္း ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ မူရင္းဌာေန တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးျဖစ္လုိ႔ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ မလုိခဲ့ဘဲ၊ ႏုိင္ငံသားဟုတ္/မဟုတ္ သံသယ ျဖစ္ခံရသူ အခ်ဳိ႕ကုိ စစ္ေဆးခဲ့တာမ်ဳိး ရွိခဲ့တယ္။ အဲလုိ စစ္ေဆးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့တယ္။

၁၉၅၀ ေနာက္ပုိင္းမွာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသား မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ား စတင္ထုတ္ေပးခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူမ်ားက ဂဏန္း ၆ လုံးပါ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ား ကုိင္ေဆာင္ရၿပီး၊ ႏုိင္ငံျခားသား သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားက ဂဏန္း ၅ လုံးပါ ႏုိင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္းသားမ်ား အားလုံးက အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားနဲ႔ တန္းတူ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ား ကုိင္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပား (ပန္းေရာင္) မ်ားထုတ္ေပးမယ္ဆုိေတာ့လည္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အမ်ားနည္းတူ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္ခုိင္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ တုိင္းရင္းသား ျဖစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ျခင္း ရာဇ၀င္ကုိ ေဖ်ာက္ပစ္ဖုိ႔ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရရွည္စီမံကိန္း ရွိေနတဲ့အတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ပန္းေရာင္ ကဒ္ျပားမ်ား မထုတ္ေပးဘဲ၊ အျဖဴေရာင္ကဒ္ျပားမ်ား (၀ႈိက္ကဒ္) ထုတ္ေပးၿပီး မ်ဳိးဆက္တစ္ခုမက ကုိင္ေဆာင္ခုိင္းၿပီး ယခုအခါမွာေတာ့ အျဖဴေရာင္ကဒ္မ်ားကုိ သိမ္းၿပီး ယာယီေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္လုိ သေဘာရတဲ့ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားမ်ား အတင္းအဓမၼ ကုိင္ေဆာင္ခုိင္းဖုိ႔ ဖိအားေပးေနပါတယ္။

အစုိးရအေနနဲ႔ ဘယ္လုိလုပ္လုပ္ .. ရုိဟင္ဂ်ာသည္ အာရ္ကာန္ေဒသရဲ့ မူရင္းဘူတ တုိင္းရင္းသား ဆုိတာ သမုိင္းကေန ဘယ္ေတာ့မွ ေဖ်ာက္ပစ္လုိ႔ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus