ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး သမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္


ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး သမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွထုတ္ေ၀သည္။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus