ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေက်းရြာမ်ားကုိ ဆက္လက္မီးမရႈိ႕ပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆုိ
သုိ႔

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ေနျပည္ေတာ္


၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္

ေမာင္ေတာ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေက်းရြာအမ်ားစု မီးရိႈ႕ခံရၿပီ လက္က်န္ရြာမ်ားကုိ ဆက္လက္မီးရိႈ႕လွ်င္ လူအမ်ားအျပား အဆမတန္ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ျခင္းကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ျပျခင္း

ေလးစားစြာျဖင့္

ေမာင္ေတာ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာ စုစုေပါင္း ၂၃ ရြာရိွၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၁၉ ရြာကုိ ျမန္မာ လက္နက္ကုိင္မ်ားက မီးရိႈ႕ခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လက္က်န္ရြာအျဖစ္ ဒုေညာင္ပင္ႀကီးေက်းရြာ၊ ဘဂံုးနားေက်းရြာ(တစ္ဝက္မီးရိႈ႕ခံရၿပီ)၊ ပန္းေတာျပင္ေက်းရြာႏွင့္ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာမ်ားသာ က်န္ပါေတာ့သည္။

မီးရိႈ႕ခံခ့ဲရေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားထဲမွ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္သည္ ဘဂၤလားေဒ႐ွ္႕ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားခ့ဲၾကၿပီး က်န္သည့္ေဒသခံမ်ားသည္ မီးရိႈ႕မခံရဘဲ က်န္ရိွေနေသာ ေက်းရြာေလးရြာတြင္ လာေရာက္ခိုလံႈေနၾကပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂံုးနား အလယ္ရြာႏွင့္ အိမ္ေျခ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရိွသည့္ ပဒင္းေက်းရြာမ်ားကုိ မနက္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္က စၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ညေန ၇ နာရီအထိ မီးရိႈ႕ခ့ဲပါသည္။

ထိုေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားသည္လည္း က်န္ရိွေနသည့္ ပန္းေတာျပင္ႏွင့္ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာမ်ားတြင္ လာေရာက္ခိုလံႈလ်က္ရိွပါသည္။

အစုိးရလက္နက္ကုိင္မ်ားဖက္မွ ထြက္ေပၚလာေနေသာ သတင္းမ်ားအရ အဆုိပါလက္က်န္ေက်းရြာမ်ားကုိလည္း မၾကာမီ မီးရိႈ႕လိုက္မည္ဟု သိရိွရပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အနီးအနား ေက်းရြာမ်ားမွ လာေရာက္ခိုလံႈေနၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ထပ္ဆင့္ဒုကၡခံေနရမည့္ေဘးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေမာင္ေတာ ေတာင္းပိုင္တြင္ ေဒသခံမ်ား နားခိုရာ ေနရာလံုးဝမ့ဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ရြာလံုးကြၽတ္ မီးရိႈ႕ေနျခင္းမွသည္ ၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္ မီးရိႈ႕ေနသည့္ အစုိးရလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေပးပါရန္ႏွင့္ လူအခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေနျခင္းမ်ားကုိ တားဆီးေပးပါရန္ ဒုကၡသည္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးထံ ေတာင္းဆိုပါသည္။

မိမိတုိ႔၏ ၿမဳိ႕အတြင္း ဒုကၡသည္ဘ၀ေရာက္သြားရသည့္ ေဒသခံမ်ား

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus