ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနအိမ္ ျပဳျပင္သူမ်ားထံမွ စစ္တပ္က ေငြညွစ္MYARF
RB News
17.5.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ျမင္းလြတ္၊ သေျပေတာ၊ ဥေဒါင္းႏွင့္ အနီးအနားရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ခရုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပဳျပင္ခဲ့ေသာ ေနအိမ္မ်ားမွ စစ္တပ္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ သတင္းေပး ေရွာ္ဘိရ္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေငြသိန္းခ်ီ ညွစ္ယူလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဥေဒါင္း ေက်းရြာအုပ္စု ေျမာက္ရြာမွ လူကုန္ကူးမႈ ပြဲစား ေရွာ္ဘိရ္ (ဘ) ဦးဆိဒိတ္သည္ ျမင္းလြတ္ ေတာင္ေက်ာ္လမ္း အေျခစုိက္ စစ္တပ္စခန္းမွ ဗုိလ္ႀကီးႏွင့္ အတူ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေက်းရြာ အသီးသီးသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ တစ္အိမ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းမွ သုံးသိန္းထိ ညွစ္ယူလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ အဆုိပါ ေနအိမ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ခရုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ျပဳျပင္ခြင့္ ေပးထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဧၿပီလ (၅) ရက္ေန႔မွ စ၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ေငြညွစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ား အနက္ အခ်ဳိ႕မွာ --

(၁) ဦးဟာရွိမ္ (ဘ) ဦးအဒူေဆာ္လာမ္ - ျမင္းလြတ္ ခ်ီတာရြာ -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း
(၂) ဦးေရွာ္ဘီ (ဘ) ဦးဟာန္ဖူးရား - ျမင္းလြတ္ ဇူမ္ဟာဒါရြာ -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း
(၃) ေမာ္လ၀ီ ေရာ္ဟီးမူလႅာ (ဘ) ဦးမုိဟာမတ္ဆိဒိတ္ - ျမင္းလြတ္ ခ်ီတာရြာ -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း
(၄) ဦးေရာ္ဖိကုလ္အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးမုိဟာမတ္ဆိဒိတ္ - ျမင္းလြတ္ ခ်ီတာရြာ -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္း
(၅) ဦးအဒူမူနာဖ္ (ဘ) ဦးမုိဟာမတ္ဟူစိန္း - ျမင္းလြတ္ -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ သုံးသိန္း
(၆) ဦးရွားေလာမ္ (ဘ) ဦးေရွာရီ - ျမင္းလြတ္ ခ်ီတာရြာ -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္း
(၇) ဦးအီဆုပ္ (ဘ) ဦးႏူရ္မာလ္ဟာကိမ္း - ျမင္းလြတ္ ေဖြရာရြာ -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း
(၈) ဦးဟာရွိမ္အုလႅာ (ဘ) ဦးေနာ္ဘီဟူစိန္း - ျမင္းလြတ္ ေဖြရာရြာ -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ သုံးသိန္း
(၉) ဦးေဆြတာေလာမ္ (ဘ) ဦးဆီရာဇူး - ျမင္းလြတ္ ခ်ီတာရြာ -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း
(၁၀) ဦးေနာ္ဇူမာလီ (ဘ) ဦးေမာ္ဂူလ္ - ျမင္းလြတ္ ဇူမ္ဟာဒါရြာ -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္ သတင္းေပး ေရွာ္ဘိရ္သည္ ေမာင္ေတာ ေတာင္ပုိင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ လွည့္လည္ သြားေရာက္ၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္မ်ားကုိ ေလွစီး၍ မေလးရွားသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ စည္းရုံးေလ့ရွိၿပီး၊ သြားမည့္သူမ်ားကုိ ခရီးစတင္မည့္ ေနရာသုိ႔ စုစည္း၍ ေခၚေဆာင္လာသည့္ လူကုန္ကူးမႈ ပြဲစား တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရး တပ္ဖြဲ႔စုမွ ၎အား စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္ ၀ရမ္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ျမင္းလြတ္ ေတာင္ေက်ာ္လမ္း အေျခစုိက္ စစ္တပ္စခန္းမွ ဗုိလ္ႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဗုိလ္ႀကီးအား ေငြညွစ္ႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွာေဖြေပးရင္း စစ္တပ္ႏွင့္ အနီးကပ္ေနျခင္းမွာ လူကုန္ကူးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး မခံရရန္ အတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus