ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ သံဒါ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြညွစ္

Rohingya Eye
RB News
30.8.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း သံဒါ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအာဘူလ္ကာဆိမ္း သည္ နည္းမ်ဳိးစုံသုံး၍ ရြာသားမ်ား ထံမွ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

(၁) ဦးဂ်ာမာလ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအူလႅာမ်ာ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) ကုိ အျခားအိမ္တစ္အိမ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ေငြက်ပ္ ၇ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၂) ဦးအာဖာတာရ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးေနာ္ဇူမ်ာ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) ထံမွ လက္ထပ္ခြင့္အတြက္ ေငြက်ပ္ (၂) သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၃) ေဒၚေဇာ္ရီနာခါတူ (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) ၏ သမီးျဖစ္သူ လက္ထပ္ခြင့္ အတြက္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ေလးေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၄) ဦးမာမတ္ဆာဒဲခ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) ကုိ ကင္းမေစာင့္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ငါးေထာင္ ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၅) ဦးအာဖာတာရ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးေနာ္ဇူမ်ာ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) ကုိ အိမ္ျပင္သည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၆) ေဒၚလႅာ (ဘ) ဦးႏူရ္အာဟာမတ္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္) ကုိ ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ၄ ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၇) ဦးဟာမိတ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးေနာ္ဇူမ်ာ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) ၏ ႏြားမ်ား စပါးဖ်က္ဆီးသည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ၆ ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၈) ရာမတ္အူလႅာ (ဘ) ဦးအာႏူမ်ာ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) ကုိ သတင္းပုိ႔သည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ၆ ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၉) ဇာေဖာရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအာဘူလ္ကာဆိမ္း (အသက္ ၂၇ ႏွစ္) ကုိ ကင္းမေစာင့္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ငါးေထာင္ ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၁၀) ဟာဖီးဇ္ ေမာ္ဂ်ီအုလႅာ (ဘ) ဦးအာႏူမ်ာ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္) ကုိ ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus