ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ပုံစံတူ စံျပေက်းရြာ ထူေထာင္ရန္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက စီစဥ္

Rohingya Eye
RB News
9.1.2018

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းမွ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ပိတ္ရန္ ေျပာဆုိေနသည္မ်ား ေတြ႔ေနရေသာ္လည္း ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ပုံစံတူ စံျပေက်းရြာ တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ၎၏ ရုံးမွ ရုံးအုပ္မ်ား၊ က်ီးကန္းျပင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔ႏွင့္ အတူ က်ီးကန္းျပင္ေက်းရြာအုပ္စု ေတာင္ရြာရွိ ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထုိင္ေနသူမ်ားမွာ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အုိးအိမ္မဲ့သြားသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ႏြားရုံေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စုအနီးတြင္ တည္ရွိသည္။

ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဒုကၡသည္ မိသားစုမ်ားအား၂၅ ကီလုိပါသည့္ ဆန္အိတ္၊ ေခါက္ဆြဲထုပ္ (၃) ထုပ္၊ ဆီ တစ္လီတာစီႏွင့္ အျခားအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ရန္၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ေတြ႔လွ်င္ နီးစပ္ရာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားရန္ မွာၾကားရာ ဒုကၡသည္မ်ားကလည္း မွာၾကားသည့္ အတုိင္း လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တင္ျပစရာရွိလွ်င္လည္း တင္ျပႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိရာ ဒုကၡသည္မ်ားက ေႏြရာသီတြင္ ေရအခက္အခဲျဖစ္မည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ အျခား ေတြ႔ႀကဳံေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား တင္ျပခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ပိတ္၍ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ မူရင္းေနရာတြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမည္ဟု ျပည္နယ္အစုိးရက ေၾကညာထားသည္ကုိ ၾကားသိရေၾကာင္း ေျပာၾကားရာ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက “အခုေနရာမွာ ဘာျဖစ္ေနလဲ” ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားက ၎တုိ႔ မၾကာမီ ႀကဳံေတြ႔ရမည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ဆက္လက္တင္ျပၿပီး၊ ၎တုိ႔အား မူရင္းေနရာတြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးရန္၊ ၎တုိ႔အား ပံ့ပုိးေပးရန္ မလုိအပ္ဘဲ ကုိယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ျဖစ္သလုိ ေဆာက္လုပ္၍ ေနမည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။

ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မီးေလာင္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ေနထုိင္ရန္ ခြင့္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊ ရြာ၏ အနီးရွိ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ စံျပေက်းရြာ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း (ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားႏွင့္ ပုံစံတူ)၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ၎က က်ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းႏွင့္ အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ၎က က်ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားက ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်င္းခ်င္း တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ အေၾကာင္းျပန္မည္ ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး၊ ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးက ဒုကၡသည္မ်ား အားလုံး ကုိယ္စား ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ ဖုန္းဆက္၍ ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ပုံစံတူ စံျပေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မူရင္းေနရပ္သုိ႔ ျပန္သြားခြင့္မရပါက လက္ရွိ ရွိေနသည့္ ေနရာတြင္သာ ဆက္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဒုကၡသည္တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus