ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ႏိုင္ငံတစ္ကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ၿပီ


ေဌးလြင္ဦး
RB News
31.10.2012

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏- ပရိယာယ္ႏွင့္ ဗ်ဴဟာမ်ားမွာ လြန္စြာ အကြက္ စိပ္လွ သည္။ သူတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မြတ္ဆလင္တို႔အား အၿပီးသတ္ မ်ိဳးျပဳတ္သုတ္ သင္ ေမာင္း ထုတ္ ရန္ -   

(၁) လူမ်ားစု ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည့္ ဗုဒၶဘာသာအား အသံုးခ်၍ အၾကမ္းဖက္ ဘုန္းႀကီးတပ္ ထူေထာင္ ခြင့္ေပး ထားသည္။ 
(၂) ႏိုင္ငံေတာ္အား ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ သီးသန္႔ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေစ ရမည္ဟု မျဖစ္ႏုိင္သည္ကို စိတ္သန္သည့္ မ်က္ကန္း မ်ိဳး ခ်စ္အင္အားစုအား လြတ္လပ္ စြာ စုစည္း ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
(၃) ခြဲထြက္ေရးကို ကမၻာသိ တရား၀င္ ေၾကျငာထားေသာ လူမ်ိဳးစု တစ္စုအား- သိေနပါလွ်က္ မြတ္ဆလင္ အား အၿပီးသတ္ မ်ိဳးျဖဳတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ လူမ်ိဳးစုအား- ျပည္တြင္းျပည္ပ စုစည္းႏိုင္ ရန္ တရား၀င္ အခြင့္ အလမ္းေပး ထားခဲ့သည္။ 
(၄) မြတ္ဆလင္တို႔အား အဘက္ဘက္မွ ႏွိပ္ကြပ္သတ္ျဖတ္ ေမာင္းထုတ္ရ လြယ္ကူေစရန္- ႏိုင္ငံ ျခားမွ က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ားဟု လူထု၏ စိတ္၌ ကိန္း၀ပ္ေစရန္ တရား၀င္ လႈံ႔ေဆာ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
(၅) ျပသနာ ႀကီးထြားလာတိုင္း- အေရးယူပါမည္ဟူသည့္ ကတိအား လြယ္လြယ္ကူကူေျပာ ဆိုလွ်က္ ႏိုင္ငံ တစ္ကာသို႔ အခ်ိဳ သပ္ရန္ စနစ္တစ္က် စီစဥ္ထားသည္။ 
(၆) မြတ္ဆလင္တို႔အား တစ္ဘက္သတ္ အျပစ္ေကာင္မ်ား သဖြယ္ ေရး သား ျဖန္႔ခ်ီရန္ သတင္းဌာနမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေမြးျမဴထားသည္။ စသည္ျဖင့္ ဗ်ဴဟာမ်ိဳးစုံကို သံုး လွ်က္ မြတ္ဆလင္မ်ား အား ႏွိပ္ကြပ္ကာ မြတ္ဆလင္တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ားအား ေမာင္ပိုင္စီး သိမ္းပိုက္၍ မြတ္ဆလင္တို႔အား တိုင္းျပည္မွ ေမာင္းထုတ္ရန္ စနစ္တက် စီစဥ္လွ်က္ ရွိေနသည္။ (ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ အေထာက္အထားမ်ား ရွိေနသည္။)

သူတို႔၏ စီမံခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္- (၁) ၂၀၁၂ ခု ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား က ႏိုင္ငံမွ ခြဲထြက္လွ်က္ ရိုဟင္ဂ်ာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ေၾကျငာၿပီဟု မဟုတ္မဟပ္ - စတင္၍ ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့သည္။ ထို၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ီ မႈကို ျမန္မာအစိုးမွ ႀကိဳးကိုင္သည့္ Myanmar Express ဆိုက္တြင္ စတင္ေဖၚျပခဲ့သည္။ ထို ေၾကျငာ ခ်က္ တြင္ ေဖၚျပသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာႏိုင္ငံ သမၼတ အီမာလ္ အီလ္ဟာမ္ ကမဲလ္ ဆိုသူႏွင့္ ဒုသမၼတ ဖာရက္အလ္ ရွအိုက္ ဆိုသူ တို႔မွာ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ျဖစ္သည္-၊ မည္သည့္ေဒသတြင္ အေျခစိုက္ သည္- ဟူသည့္ အခ်က္မ်ား လံုး၀ မပါ၀င္ သည့္ အျပင္- ျပည္တြင္းျပည္ပ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုယ္တိုင္ လံုး၀ မသိသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ တြင္း ျပည္ပတြင္ ရပ္တည္ေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တြင္လည္း ထုိနာမည္ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရွိေၾကာင္း ကမၻာက သိၿပီး ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရပိုင္းမွ၎၊ မြတ္ဆလင္မုန္းတီးေရး တရား၀င္လႈ႔ံေဆာ္ေနသည့္ ျပည္တြင္း သတင္းစာ နယ္ ဇင္း တို႔မွ၎၊ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွ၎၊ ဘုန္းႀကီးတပ္မွ၎၊ တစ္ၿပိဳင္နက္ အကြက္ က်က် စီစဥ္ လွ်က္- တစ္တိုင္းျပည္လံုးသို႔ စည္းခ်က္ညီညီ ညာသံေပးလွ်က္ ရခိုင္နယ္မွ လုပ္ႀကံဇတ္လမ္း မုဒိန္း လူသတ္ မႈ တစ္ခုအား ဖန္တီးလိုက္သည္။ ထိုမွ ဆက္တိုက္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႔ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ အၾကမ္း ဖက္လူသတ္မႈႀကီး ကို ဆက္တိုင္ ဖန္တီးလိုက္ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ဆက္တည္းတြင္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးအား ဖန္တီးလိုက္ၿပီး မြတ္ဆလင္တို႔အား စတင္ေမာင္း ထုတ္ေတာ့ သည္။- တစ္ဆက္ တည္းတြင္ပင္ ျပသနာတို႔အား ေျဖရွင္းသည့္ အေနျဖင့္ဟု ဆိုကာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ရခိုင္ေန မြတ္ဆ လင္ တို႔သည္ က်ဴးေက်ာ္သူ ဘဂၤလီ မ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ UN မွ စီစဥ္လွ်က္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ေပး ရန္ တရား၀င္ ေမတၱာရပ္ခံေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္အား လက္မခံ ပါယ္ခ်ခဲ့သည္။ UN လူ႔အခြင့္အေရး ေခါင္းေဆာင္ မစၥတာ ကန္တားနားအား လက္မခံျငင္းဆန္သည့္ လႈ႔ံေဆာ္ပြဲ မ်ား တရား၀င္ ျပည္လံုးကၽြတ္ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ သည္။ မတတ္သာ၍ OIC အား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ပါ မည္ ဟု အခ်ိဳသပ္ခဲ့သည္။

သမၼတမွ UN သို႔ တက္ေရာက္ရန္ US သို႔ လာစဥ္တြင္ ရြမ္းရြမ္းေ၀ေသာ ကတိက၀တ္မ်ားျဖင့္- ထိုသို႔ ႏွိပ္ ကြပ္ မႈ မ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ ရေစရန္ ကတိမ်ား ထပ္ဆင့္ေပးခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္---

ႏိုင္ငံတကာသို႔ အခ်ိဳသပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ လက္သပ္ေမြး ဘုန္းႀကီးတပ္အား မီးစိမ္းျပေပးလိုက္ျပန္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ နာမည္ကို မငဲ့ညႇာေသာ ထုိဘုန္းႀကီးမ်ားမွ OIC မုန္းတီးေရး၊ OIC ဆန္႔က်င္ေရး လႈံ႔ေဆာ္ ခ်က္ အား ျပည္လံုး ကၽြတ္ တရား၀င္ ေဆာ္ၾသေလေတာ့သည္။ ရခိုင္နယ္၌သာမက- ကရင္ျပည္ နယ္ ဘားအံၿမိဳ႔ တြင္ပင္ ဘုန္းႀကီး မ်ား စုေ၀းလွ်က္ မြတ္ဆလင္တို႔အား ေျမမေရာင္းရ၊ အိမ္မငွားရ၊ အေရာင္းအ၀ယ္ မဆက္သြယ္ ရ ဟူသည့္ ေၾက ျငာခ်က္အား တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေစခဲ့သည္။ (လံုး၀ မေရးယူျခင္း မရွိဘဲ ဆက္ လက္ လႊတ္ေပးထားခဲ့သည္။)

သမၼတႏွင့္ NLD ပါတီ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားကိုယ္တိုင္က ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ဘဂၤလီ ဟူသည့္ အမည္ နာမျဖင့္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာဆိုေပးေနသည္။ (တနည္း အားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား သား ျဖစ္သည္ ဟု ျပည္သူ လူထု ၏ ႏွလံုးသား၌ ကိန္း၀ပ္သြားေစ ရန္ ေဆာ္ၾသေနျခင္း ျဖစ္သည္။) လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး တရား ၀င္ သတ္မွတ္ ခဲ့ ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည့္ အမည္နာမအား ဘဂၤလီ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္ ဥပေဒ ျပဌာန္း ထားခ်က္ တရား၀င္ မရွိသည္ပါဘဲလွ်က္ ဥပေဒမဲ့ အမည္ဖ်က္ျခင္းကို သမၼတကိုယ္တိုင္မွ က်ဴးလြန္လွ်က္ ရွိသည္။ မီးေလာင္ရာ ဓါတ္ဆီေလာင္းေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖင့္- ကမၻာမွ ေသြးေအးၿပီ ထင္မွတ္သည့္ အခုိက္အတန္႔တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡတြင္ မည္သူမည္၀ါ ထဲထဲ ၀င္၀င္ ပတ္သက္ပါသည္ ဟု သမၼတကိုယ္ တုိင္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သ၀ဏ္လႊာအား သမၼကိုယ္ တိုင္ ကပင္ လူသိရွင္ၾကား ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းလွ်က္ အၾကမ္းဖက္လူသတ္အုပ္စုအား အၾကမ္း ဖက္ လူသတ္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးလိုက္ေတာ့သည္- လိုင္စင္ရသည္ႏွင့္ ထုိလူသတ္ေကာင္မ်ားမွာ ရခုိင္နယ္၌ က်န္ေန ေသာ မြတ္ဆလင္တို႔အား အၿပီးသတ္သုတ္သင္ျခင္း စီမံခ်က္ ကို ျပန္လည္စ တင္ေတာ့သည္။

အစိုးရေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ကမၻာ့ ဥပေဒ ေဘာင္တြင္း၌ က်ေရာက္သြားၿပီကို သိေသာအခါ- ထံုးစံ အတုိင္း- ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ ေန႔တြင္- ပူပူ ေႏြးေႏြး ေၾကျငာခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ လုိက္ ျပန္သည္။ -ထိုေၾကျငာခ်က္တြင္းလည္း- ထံုးစံ အတိုင္းပင္- ခပ္တည္တည္ႏွင့္ တစ္ဘက္ ကို ေဟာက္လွ်က္ နစ္နာရသူတို႔ အတြက္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ပါမည္၊ မည္သို႔ အေရးယူပါမည္ဟူသည့္ ရြမ္းရြမ္းေ၀ေသာ စကား မ်ားျဖင့္သာ--၊

အမွန္တကယ္ အေရးယူမွာက- အၾကမ္းဖက္ေကာင္ အစစ္မ်ားကို မဟုတ္ဘဲ- မြတ္ဆလင္မ်ားကိုသာ ထိုးခ်စြပ္ စြဲရန္ ဟန္ျပင္ထားေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေပသည္။ ခြဲထြက္ေရး၊ အၿပီးသတ္ လြတ္လပ္ေရးအား ကမၻာသိ တရား ၀င္ေၾကျငာထားေသာ အုပ္စုအား ဗုဒၶဘာသာခ်င္းတူညီေန၍- “အေရးယူ မယ္၊ ေဖၚထုတ္ မယ္” စသည္ျဖင့္ ေဟာက္စားမွ်သာ ဟန္ျပ၍-၊ မည္သည့္အခါကမွ် ခြဲထြက္ေရးအား စိတ္မကူးခဲ့သည့္ မြတ္ဆလင္ တို႔အားသာ ႏိုင္ ငံတစ္ကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု စတင္ စကားစခ်ီထား သည္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ေနရ သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ဟူေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျမန္မာအစိုးအရ အေန ျဖင့္ အမွန္ တကယ္ အေထာက္အထားမ်ား ရရွိထားလွ်င္ ထိုအခ်က္အား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ UN အပါ အ၀င္ ႏိုင္ ငံ တကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေထာက္လွမ္းေရးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေနာက္ တရားမ၀င္သည့္ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ မည္သူမ်ားက ပူးေပါင္း လႈပ္ရွားေန သည္ ဆိုျခင္းကို ႏိုင္ငံတကာ ေရွ႔ေမွာက္၌ ေဖၚထုတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ မည္သည့္ အဖြဲ႔ အစည္းသည္ တရား၀င္ ကမၻာ့ဥပေဒမူေအာက္မွ ေဆာင္ရြက္ေန၍၊ မည္သည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားသည္ ကမၻာမွ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ဟု သတ္မွတ္ထားသည္ ဆိုျခင္းအား- UN, US, CIA, FBI ႏွင့္ Euro Intl တို႔မွ အသိႏိုင္ဆံုး ျဖစ္၍- ထိုအဖြဲ႔အစည္းတို႔အား ျမန္မာျပည္ထဲ၌ တရား၀င္ စံုစမ္းခြင့္ ျပဳေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့တရား၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ား၊ အစိုးရႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘဲ- “ငါတို႔ မွာ အေထာက္ အထား ရရွိထားပါသည္” ဟု ဆုိျခင္းမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ႀကံဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္၍- မြတ္ဆ လင္ တို႔အား မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ ေမာင္းထုတ္ရန္ ထပ္ဆင့္ျပင္ဆင္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။


ေဌးလြင္ဦး 
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus