ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

နစက နယ္ေျမ (၆) နယ္ေျမမွဴးမွမတရားသျဖင့္ေငြေတာင္းခံလ်က္ရွိ


ေမာင္ဘုိ 
RB News 
30.1.2013 

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ကုန္စည္ေရာင္းခ်မႈျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္း ေက်ာင္းျပဳ ေနၾကေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းအတြက္ လုိအပ္သမွ် ခြင့္ျပဳခ်က္ မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား မွေတာင္းခံယူ၍ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္လ်က္ ရွိေသာ္ျငားလည္း နစက ၀န္ ထမ္းမ်ား သည္မိမိတုိ႔၏ အာဏာကုိ အလႊဲသုံးစားျပဳလုပ္၍  ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ားျ ပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည္။ 

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ မဂၤလာႀကီးေက်းရြာတြင္ ၀ါး၊ ဓနိ၊ ထင္းေရာင္း ခ်ေနသူမ်ားမွာ လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ ဆုိင္ေသာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ယူ၍  ေရာင္းခ်ေနျခင္း  ၿဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း နစက နယ္ေျမ (၆) မွနယ္ေျမမွဴးမွ ၎ႏွင့္နီးစပ္ေသာ သူျဖစ္သည့္ ဦးဘုိင္လာ အားေစလႊတ္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပ ပါ (၃) ဦးထံမွ မတရားသျဖင့္  ေငြေတာင္းခံလ်က္ရွိသည္။ 

(၁) ဦးေဆာ္လိမ္ (ဘ) ဦးေရွာ္ဖိခ္ (ေပးရမည့္ေငြ ၃ သိန္း) 
(၂) ဦးေဖြဇူလ္အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးေရွာ္မ္ရွဴအာလမ္ (ေပးရမည့္ေငြ ၃ သိန္း) 
(၃) ဦးဇူဘာရ္ (ဘ) ဦးအဒူဟာလဲခ္ (ေပးရမည့္ေငြ ၅ သိန္း) 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ဇြန္လမွ စ၍ရခုိင္ျပည္နယ္ အ၀န္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ သြားလာေရး၊ ကူးသန္း ေရာင္း ၀ယ္ေရး မ်ားကုိ ယခင္ကထက္ လြန္စြာ တင္းက်ပ္ထားရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ သူမ်ားမွာ လြန္စြာ က်ပ္တည္းလ်က္ရွိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အထက္ပါ (၃) ဦးအေနျဖင့္ နစက နယ္ေျမ (၆) နယ္ ေျမ မွဴးေတာင္းခံေနသည့္  ေငြေၾကးကုိ  ေပးရန္ မလြယ္ကူျဖစ္  ေနေသာ္လည္း နယ္ေျမမွဴးမွ ၎ႏွင့္ နီး စပ္ ေသာ ဦးဘုိင္လာကို  ေစလႊတ္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္  ေတာင္းခံခုိင္း လ်က္ရွိသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ (၃) ဦးအေနျဖင့္ လြန္စြာစုိးရိမ္  ေၾကာင့္ၾကလ်က္ရွိၿပီး၊ စိတ္ဒုကၡ ခံစား လ်က္ ရွိ ေၾကာင္း ၎တုိ႔၏  ေဆြမ်ဳိးအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားမွ တဆင့္ သိရပါသည္။ 

“လုိအပ္သမွ်လုိင္စင္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ အားလုံးရမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔လုပ္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ သူတုိ႔ ရုိ ဟင္ဂ်ာေတြ အတြက္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒအတုိင္း ေဘာင္အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ေနတယ္။ အဲဒီလုိေနတဲ့ၾကားထဲက တစ္ခုခုအေၾကာင္းျပခ်က္ မေပးဘဲ နဲ႔ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီက သူတုိ႔ရဲ့ အာဏာ ကုိျပၿပီး  ေငြေတာင္းတယ္။ ဒျမတုိက္တာေပါ့ဗ်ာ။ သူတုိ႔မွာ အာဏာရွိေတာ့ မေပးရင္ အေၾကာင္းတစ္ ခုခုျပ ၿပီးဖမ္းမွာ ဆုိေတာ့ ေပးလုိက္ရတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ဘဲ ကၽြန္ေတာ္လည္း အရင္းျပဳတ္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ မရွိတဲ့ ဘ၀ ေရာက္သြားရတယ္” ဟုေမာင္ေတာၿမဳိ႕တြင္ ယခင္ဆုိင္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ၿပီး နစကတုိ႔ ၏ေငြေၾကး ေတာင္းခံမႈ မ်ားေၾကာင့္ ဆုိင္လုပ္ငန္းမွ အရင္းျပဳတ္ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ ဘ၀ေရာက္ သြားေသာ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ တစ္ဦးမွ RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus