ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘူးသီးေတာင္ စခန္းမွဴး ေသနတ္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေမယုခ်စ္သူ
RB News
20.3.2014

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔သည္ တစ္ျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာၿပီျဖစ္ေပရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား အတြက္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရိွ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ ေနထုိင္လာ ခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားအား မေန႔တစ္ေန႔ကမွ တစ္ဖက္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံမွ ခုိး၀င္လာေသာ ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕ႏုိင္ငံသား ဘဂၤလီမ်ား အျဖစ္ အသက္သြင္းႏုိင္ရန္ အတြက္ အလြန္တရာ အလုပ္ရႈပ္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ေပသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကိီးျဖစ္ေသာ စစ္ေတြတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား သည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ မိမိတုိ႔ ဘဂၤလီ အျဖစ္သာ ေျပာရမည္ဟု ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ား လုပ္ေနၾကသလုိ၊ တစ္ဖက္ကလည္း ရခုိင္လူမ်ဳိး အစုိးရ ၀န္ထမ္းမ်ား ကလည္း စည္းေ၀း ေဟာေျပာ၍ တစ္နည္း၊ ေသနတ္ျပ ျခိမ္းေျခာက္၍ တစ္ဖံု နည္းေပါင္းစံု သံုးကာ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားအား ဘဂၤလီမ်ား အျဖစ္ မဟုတ္မမွန္ ေျဖဆုိ ေရးသား ၾကရန္ ျခိမ္းေျခာက္ ေဟာေျပာေန ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ေနရသည္။ ေရးသား ျဖည့္သြင္း ေပးၾကမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိလည္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား လူမ်ဳိး နာမည္မွာ ဘာေျပာေျပာ ကုတ္နံပါတ္ ၉၁၀ တြင္ ဘဂၤလီ ဟုသာ ေရးျဖည့္ၾကရန္လည္း စီစဥ္မွာၾကား ေနေၾကာင္း၊ စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္ ေနေၾကာင္းကုိ လည္း ၾကားသိ ေနရသည္။

ယေန႔ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ အလက(၃) ေက်ာင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ရပ္မိ ရပ္ဖ အေယာက္ ၇၀ မွ ၁၀၀ အတြင္း ေခၚယူ၍ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မွ သံုးပြင့္ရိွ စခန္းမွဴး တစ္ဦးမွ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုေ၀း ေဟာေျပာ ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ထုိသုိ႔ ေတြ႔ဆံု ေဟာေျပာရာတြင္ စခန္းမွဴးမွ ေျပာၾကားသည္မွာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သလုိ ေျဖဆုိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေကာက္ယူသူတုိ႔ ျဖည့္စြက္ ေနသည္မ်ားကုိ ေစာဒက မတက္ရန္ လုိေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ရန္ျဖစ္လွ်င္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသနတ္ ထုတ္၍ ျခိမ္းေျခာက္ ေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

စခန္းမွဴးမွ ေျပာၾကားရာတြင္ ဤသတင္း အျပင္သုိ႔ ေပါက္ၾကား သြားပါက တက္ေရာက္လာသူ အားလံုးကုိ ဓါတ္ပံု ရုိက္ထားၿပီ ျဖစ္၍ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေနာက္ဆံုး ျခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိသြားေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ ရဲစခန္း၀င္းေန ရခုိင္ မိတ္ေဆြ ေမာင္ေသာင္းေထြးထံမွ သိရသည္။

ယခုအခါ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား စုိးရိမ္ေနသည္မွာ မိမိတုိ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးျဖစ္၍ လူမ်ဳိး ေနရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ပါဟု အမွန္အတုိင္း ေျပာဆုိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရးသြင္းေသာ ရခုိင္လူမ်ဳိး ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားသည္ ကုတ္နံပါတ္ ၉၁၄ အျခားလူမ်ဳိးမ်ား ေနရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေရးျဖည့္ရမည့္ အစား၊ ကုတ္နံပါတ္ ၉၁၀ ႏုိင္ငံျခားသား ဘဂၤလီ လူမ်ဳိးတြင္ ေရးျဖည့္ သြားမည္ကုိ အထူးစုိးရိမ္ေန ၾကေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း ကိစၥ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား စိတ္တုိင္းက် ေရးသြင္း ႏုိင္ေအာင္ ယေန႔ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္ တစ္ျပည္လံုး၊ မည္သည့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းတြင္မွ ရခုိင္ ျပည္နယ္မွ ရခုိင္ လူမ်ဳိးမ်ား ကဲ့သုိ႔ လူမ်ိဳးစု တစ္စုအား မိမိတုိ႔ လူမ်ဳိးနာမည္ကုိ မေဖာ္ထုတ္ရေအာင္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ား၊ ျခိမ္းေျခာက္ ေဟာ ေျပာျခင္းမ်ား မရိွေပ။ လူမ်ဳိး အသီးသီးသည္ မိမိတုိ႔ လူမ်ဳိးနာမည္ကုိ မိမိတုိ႔သာ မွည့္ေခၚ ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အျခား လူမ်ဳိး တစ္စုက မိမိတုိ႔ လူမ်ဳိး နာမည္ကုိ ဟုိဟာမဟုတ္၊ ဒီဟာပဲ ျဖစ္ရမည္ဟု အတင္းအဓမၼ ေျပာဆုိ ပုိင္ခြင့္ မရိွေပ။ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိး ျမန္မာ ျပည္တြင္ ရိွသည္၊ မရွိသည္ကုိလည္း သမုိင္းကသာ သက္ေသ ေပးသြား ရမည္။ အတင္းအဓမၼ ျငင္းဆုိ ပုိင္ခြင့္ မရိွေပ။ အကယ္၍ ျငင္းဆုိလုိလွ်င္ သမုိင္းသက္ေသ၊ သာဓကႏွင့္ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥလည္း မဟုတ္ေပ။ ရခုိင္လူမ်ဳိး မ်ားက တစ္ဖက္သတ္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားအား ဘဂၤလီပါဟု အဓမၼလုပ္ယူ လွ်င္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ သာျဖစ္ၿပီး၊ ကမၻာၿပိဳ သြားသည့္တုိင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး အျဖစ္ ရိွေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ယခုမွ ဘြားကနဲ ေပၚေပါက္လာေသာ အုတ္ၾကား ျမက္ေပါက္ လူမ်ဳိး မဟုတ္ေပ။ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၍ သမုိင္းတြင္ အထင္အရွား ရိွေနေသာ အာရ္ကန္ျပည္ (ဦးေန၀င္း လက္ထက္မွ နာမည္ ေျပာင္းလာေသာ ရခုိင္ျပည္) ၏ မူလဘူတ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus