ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဥေရာပမွ ရုိဟင္ဂ်ာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဥေရာပ သမဂၢ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံRB News
30.3.2015

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံး က်င္းပခဲ့သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ညီလာခံမွ သေဘာတူညီခ်က္ အရ ရုိဟင္ဂ်ာ ကုိယ္စားလွယ္ သုံးဦးပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔သည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ ဘရာဆဲလ္ရွိ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္၊ ဥေရာပ ပါလီမန္ႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အစည္းအရုံးမွ ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္၊ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံမွ Mr Sazaat Ahammed ႏွင့္ ေနာ္ေ၀း ရုိဟင္ဂ်ာ အသင္းမွ ဥကၠဌ Mr Sayed Hussein တုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ ပထမေန႔တြင္ ဥေရာပ သမဂၢဆုိင္ရာ ဆြီဒင္ အျမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္၊ နယ္သာလန္ အျမဲတမ္း ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး အေမရိကန္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ဒုတိယေန႔ႏွင့္ တတိယေန႔ မ်ားတြင္လည္း ဥေရာပဆုိင္ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ျပင္ပေရးရာ ဌာန၊ ဥေရာပ သမဂၢ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ဌာန၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မီတီ၊ ဥေရာပ ပါလီမန္ အမတ္၊ ျပင္ပေရးရာ မူ၀ါဒ ဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr Jean Lambert ၊ ဥေရာပ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား ျဖစ္သည့္ Mr Afzal Khan, ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အေထာက္အကူျပဳ ဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr David Martin တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 

ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ား၊ အျဖဴေရာင္ (၀ႈိက္ကဒ္) မ်ား ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးသြားျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိသာ သီးသန္႔ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ျပဳလုပ္၍ အတင္းအဓမၼ ဘဂၤလီ လူမ်ဳိးဟု ေရးသား စာရင္းျပဳစု ေနျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ရန္၊ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟု ေရးသား၍ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး ေပးရန္၊ ဆုံးရႈံးသြားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ ဥေရာပ သမဂၢမွ ျမန္မာအစုိးရသုိ႔ ဖိအားေပး ေစလုိေၾကာင္း ထည့္သြင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔က ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း လူသားခ်င္း ဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ကိစၥ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းျဖင့္ စနစ္တက် ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္လာျခင္းမ်ား၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနမွာ ေန႔စဥ္ ပုိဆုိးရြား လာေနသည္မ်ား၊ လူဦးေရ ၁၆၀၀၀၀ ခန္႔ ဆုိးရြားသည့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ရမႈမ်ား၊ စစ္ေတြ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခံေနရသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံရသူမ်ား ကိစၥ၊ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္၊ အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ေန႔တုိင္း စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ထြက္ခြာေနရမႈမ်ားကုိလည္း တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဥေရာပ သမဂၢမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ပုိမုိ၍ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ရန္ အတြက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus