ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ခုိး၀င္ ဘဂၤလီမ်ားကုိ စခန္းသြင္း တတိယ ႏုိင္ငံ ပုိ႔မယ့္ စီမံကိန္း ေနာက္ဆုံး အဆင့္ ေရာက္ေနၿပီလား?ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ (MYARF)
RB News
10.7.2015

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံမဲ့ဘ၀ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ (၁) ဗုိလ္တင္ေက်ာ္ စီမံကိန္း၊ (၂) ျပည္သူပုိင္ စီမံကိန္း၊ (၃) နဂါးမင္း စီမံကိန္း၊ (၄) ဟသၤာ စီမံကိန္း၊ (၅) ျပည္သာယာ စီမံကိန္း၊ (၆) မိသားစု စီမံကိန္း စသည့္ လူမ်ဳိးတုန္းေအာင္ အျမစ္ျဖတ္မည့္ စီမံကိန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လာသည္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ စီမံကိန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ လာခဲ့ေသာ္လည္း ရာႏႈန္းျပည့္ မေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေအာင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ အေရးအခင္း တစ္ခု ဖန္တီးေပးၿပီး ခုိး၀င္လာသူ ဘဂၤလီမ်ားကုိ ဒုကၡသည္ စခန္းသြင္းကာ တတိယႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္မည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ Rakhine Action Plan တစ္ခု ေရးဆြဲၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ စနစ္တက် ဘဂၤလီ ဇတ္သြင္းႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ လာပါသည္။ 

ပထမဆုံး ရုိဟင္ဂ်ာ ရပ္ကြက္ / ေက်းရြာ မ်ားကုိ မီးရႈိ႕ၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ လူေနထုိင္ရန္ မသင့္ေတာ္သည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ စုစည္း ေျပာင္းေရႊ႕ ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး ယာယီတဲမ်ား ထုိးကာ ဒုကၡသည္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေနထုိင္ေစခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အဆုိျဖစ္ေသာ ပထမ အဆင့္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဒုကၡသည္ စခန္း သြင္းရန္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ကုိယ့္အရပ္ ကုိယ့္ေဒသထဲတြင္ မိမိတုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ 

ဒုတိယအဆင့္ ျဖစ္ေသာ ဘဂၤလီ ဇတ္သြင္းၿပီး တတိယႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေရး အတြင္ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရးဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ စီမံကိန္းမ်ား ျပကာ ေျမပုံၿမဳိ႕၌ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိစီမံကိန္းအရ ရုိဟင္ဂ်ာ ကင္းစင္ နယ္ေျမ ျဖစ္လာဖြယ္ မရွိဟု သုံးသပ္ၿပီး စီမံကိန္း အသစ္ တစ္ခု ထပ္မံ ခ်မွတ္ကာ ႀကဳိးစား ေဆာင္ရြက္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားက သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ မိသားစု အလုိက္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ စစ္ေဆးမႈတြင္ မဆုိ လူမ်ဳိး အမည္ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေျဖဆုိထားသျဖင့္ ၎တုိ႔ လုိရာ ဆြဲထားသည့္ စီမံကိန္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ အစုိးရ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ တုိ႔က ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ လိမ္လည္ လွည့္ျဖားရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး လူမ်ဳိး အမည္ႏွင့္ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ အတြက္ ေနရာ ေပးမထားေသာ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား ပုံစံႏွင့္ အေရာင္တူသည့္ အစိမ္းေရာင္ ကဒ္ျပား တစ္မ်ဳိး ထုတ္ေပးၿပီး၊ အတင္း အက်ပ္ ကုိင္ေဆာင္ ေစရန္ ဖိအားေပးလ်က္ ရွိသည္။ ထုိအစိမ္းေရာင္ ကဒ္ျပားသည္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားႏွင့္ အေရာင္တူေနေသာ္လည္း ထုိကဒ္ျပား၏ အမည္မွာ “ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား” သာျဖစ္ၿပီး အနက္ အဓိပၸာယ္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသား ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ၏ လိမ္လည္ ျဖာေယာင္းမႈကုိ သတိမမူဘဲ မသိနားမလည္စြာျဖင့္ လက္ခံလုိက္လွ်င္ ပထမဆုံး အေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ၏ မတရားသျဖင့္ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ျဖစ္သြား၍ ဒုကၡသည္ စခန္းသုိ႔ ေရာက္ရမည္မွာ ဧကန္မုခ် ျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ တတိယႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ ေနာက္ဆုံး စီမံကိန္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus