ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာ အမတ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ခြင့္မရ၊ မဲေပးခြင့္လည္း မေပးေတာ့မယ့္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးေက်ာ္စြာ၀င္း
RB News
20.7.2015

ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး (ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ပါတီ - USDP) ဆုိတာ ယခင္ စစ္အစုိးရရဲ့ ပါတီ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ လူတုိင္းသိၾကပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တုန္းက ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တုန္းက စစ္အစုိးရက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ဆုံးရႈံးသြားတဲ့ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ ရရွိမယ္လုိ႔ ကတိေပးၿပီး ေထာက္ခံခုိင္း ခဲ့လုိ႔ ေထာက္ခံေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘာတစ္ခုမွ ျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ယေန႔ သမၼတ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ ကုိယ္တုိင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ဘ၀နဲ႔ ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတြကုိ လာေရာက္ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီကုိ မဲေပးဖုိ႔၊ အခြင့္အေရးမ်ား အားလုံး ျပန္လည္ ရရွိမယ္လုိ႔ ကတိေပးခဲ့သလုိ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး ပါတီ ကုိယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပဳိင္မယ့္ အမတ္မ်ားကလည္း တူညီတဲ့ ကတိက၀တ္ ျပဳၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ားဆီက မဲယူခဲ့တယ္။ အေျခအေန ထူးျခားမလာတဲ့ အျပင္ အဆုိးဆုံး အေျခအေနကုိ ယေန႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ 

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ္လုိ႔ ေၾကညာၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းက ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး အမတ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ခံဖုိ႔ အမတ္မ်ား စာရင္းကုိ တင္သြင္းခဲ့တယ္။ ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ ေမာင္ေတာ ေဒသမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး အမတ္ (၅) ဦး ရွိၿပီး၊ ႏွစ္စု ကြဲေနတယ္လုိ႔ ေျပာရင္ မွားမယ္ မထင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ႏွစ္စုလုံးက မိမိတုိ႔နဲ႔ အဆင္ေျပမယ့္သူေတြရဲ့ အမည္မ်ားကုိ တင္သြင္းခဲ့တယ္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ယွဥ္ၿပဳိင္ရင္ အႏုိင္ရမယ့္ မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ေနရာ ရွိေနပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တုန္းက မဲကုိ ညွိႏႈိင္းခဲ့လုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ အမတ္ေနရာ နည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္ခံ လက္ထက္ ၉၁ ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ကလည္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားဟာ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားမ်ား အျဖစ္ မဲေပးခြင့္ ရခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ရုိဟင္ဂ်ာ အမတ္ ႏွစ္ဦး ပါ၀င္ခဲ့သလုိ၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ဦးႏုေခတ္၊ မ.ဆ.လ ပါတီ ဦးေန၀င္းေခတ္မွာလည္း ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္၊ မဲေပးပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့ပါတယ္။ 

စစ္အစုိးရလက္ထက္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း မဲေပးခြင့္ ရခဲ့သလုိ၊ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ ရွိခဲ့လုိ႔သာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကရက္တစ္ လူ႔အခြင့္အေရး ပါတီ (NDPH) က လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေလးဦး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတာပါ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း မဲေပးခြင့္ ရခဲ့လုိ႔ ယေန႔ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးက လႊတ္ေတာ္ အမတ္ (၅) ဦး ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားနဲ႔ တန္းတူ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားမ်ား ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့ၿပီး၊ စစ္အစုိးရ လက္ထက္မွာ စနစ္တက် စီမံကိန္း ေရးဆြဲၿပီး၊ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ ကုိင္ေဆာင္ခုိင္းခဲ့တယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ အစိမ္းႏုေရာင္ ယာယီ ေနထုိင္ခြင့္ ကဒ္ျပားမ်ား သဖြယ္ အတင္းအဓမၼ ကုိင္ခုိင္း ေနတာကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ မိဘ ျပည္သူမ်ား အားလုံး အသိပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေနနဲ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးမွ ယခု အစုိးရ လက္ထက္မွာ ခုိး၀င္ ဘဂၤါလီမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း ဘ၀ကုိ ေရာက္ရွိခဲ့ရေတာ့ပါတယ္။ 

၀ႈိက္ကဒ္ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းၿပီး အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးၿပီး ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားခုိင္းျခင္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိမိတုိ႔ရဲ့ ပင္ရင္း ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေနထုိင္လာတဲ့ အာရ္ကာန္ ေဒသရဲ့ မူလဘူတ တုိင္းရင္းသား ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားမွ ေရာက္ရွိလာသူမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ျပဳႏုိင္ငံသား ကဒ္ျပား (အစိမ္းေရာင္) မ်ား ကုိင္ေဆာင္ခုိင္းဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ ေနတာေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူေတြက အခုထုတ္ေပးေနတဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ သက္တမ္း ရွိတဲ့ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားကုိ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံသား၊ ျပဳႏုိင္ငံသားနဲ႔ ဧည့္ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ မဲေပးခြင့္ ရွိမယ့္ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြဆီက မဲရဖုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ၂ လ - ၃ လ အတြင္း ျပဳႏုိင္ငံသား ထုတ္ေပးႏုိင္မွသာ မဲရမွာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး ပါတီလည္း သိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားကုိ ျငင္းေနတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ားဆီက မဲရမယ္ဆုိတာကုိ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ မရေတာ့တဲ့ အတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမတ္မ်ားကုိ မေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး ဗဟုိက ဆုံးျဖတ္လုိက္တာကုိ ေျမျပင္မွာ ရွိတဲ့ ပါတီ အႀကီးအကဲ အခ်ဳိ႕ဆီက သိလာရတယ္။ 

ယခု ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားအရ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းက ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး ပါတီ၀င္ မြတ္စလင္ အမတ္ ေရြးထားတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာကုိ ျပရုံသက္သက္ အေနနဲ႔ အမတ္တစ္ေယာက္ကုိသာ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ (၁၂) ေနရာမွာ ဘယ္မြတ္စလင္ ရုိဟင္ဂ်ာကုိမွ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ ေပးမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သိရတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ ေပးမယ္ ဆုိတဲ့ တစ္ေယာက္ကလည္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ အတူ ႏုိင္ငံျခား ခရီးစဥ္ေတြမွာ အစုိးရ အလုိက် ဘဂၤါလီ (ရုိဟင္ဂ်ာ) ေတြကုိ ႏွိပ္စက္ေနျခင္း မရွိဘူး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မရွိဘူးလုိ႔ မိမိရဲ့ ကုိယ္က်ဳိး စီးပြားကုိ ေရွ႕ရႈၿပီး လိမ္ညာေပးခဲ့သူမုိ႔ အခုလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္နဲ႔ ဂုဏ္ျပဳခံေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အမတ္တစ္ေယာက္ ေရြးခ်ယ္ခံရဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ မဲအေရအတြက္ကလည္း အဲဒီ မဲဆႏၵနယ္ထဲက ၆၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္သာ လုိအပ္တာမုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ အစုိးရ အလုိေတာ္ရိ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ စည္းရုံးၿပီး အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပား ကုိင္ခုိင္း၊ ဘဂၤါလီနဲ႔ ျပဳႏုိင္ငံသား ထုတ္ေပးၿပီး မဲရေအာင္ ယူသြားမယ္လုိ႔ စီစဥ္ထားတာ သိရတယ္။ 

အဲဒီေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး အမတ္ေတြထဲက အုပ္စုတစ္စု (အစုိးရ အလုိက် ႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့တဲ့ အုပ္စု) ကေတာ့ သူတုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပား ကုိင္ခုိင္းဖုိ႔ စည္းရုံးေပးမယ္လုိ႔ ပါတီ ဗဟုိကုိ ကတိျပဳၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာ လူထုမ်ား ရွိတဲ့ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ စစ္ေတြ ၿမဳိ႕မ်ားကုိ ဖုန္းမ်ားဆက္ၿပီး လုိက္လံ စည္းရုံးေနတာလည္း ၾကားသိေနရပါတယ္။ 

အဲဒီေတာ့ ရုိဟင္ဂ်ာလူထုမွာ ေရြးခ်ယ္စရာ ႏွစ္လမ္း ရွိေနပါတယ္။ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားကုိင္၊ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံၿပီး၊ ျပဳႏုိင္ငံသား ကဒ္ျပား ကုိင္မလား? ဒါမွမဟုတ္ ရုိဟင္ဂ်ာနဲ႔ ႏုိင္ငံသားကဒ္ (ပန္းေရာင္) ရေအာင္ ဆက္လက္ ခ်ီတက္မလား? 

ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀နဲ႔ ေနထုိင္လာတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး အမတ္ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္နဲ႔ မဲေပးခြင့္က အေရးမႀကီးပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက “ရုိဟင္ဂ်ာ” သာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီေတာ့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ မပါတဲ့ ပန္းေရာင္ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရင္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ ရွိသလုိ၊ လူမ်ဳိး ေနရာမွာ “ရုိဟင္ဂ်ာ” ပါတဲ့ ပန္းေရာင္ ကဒ္ျပား ထုတ္ေပးရင္လည္း မွန္ကန္တဲ့ ရပုိင္ခြင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီႏွစ္မ်ဳိးကလြဲၿပီး က်န္တာေတြ ရုိဟင္ဂ်ာ လူထု အတြက္ အေရးမႀကီးသလုိ၊ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ အလိမ္ခံရဖူးသူေတြမုိ႔၊ ဘယ္လုိျဖစ္လာမွာဆုိတဲ့ မက္လုံးမ်ားကုိ မယုံၾကည္ဘဲ မိမိတုိ႔ ဆုံးရႈံးသြားတဲ့ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကပါလုိ႔ ေျမျပင္က ရုိဟင္ဂ်ာ ညီေနာင္ တစ္ဦးက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အားလုံးကုိ တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္အပ္ ပါေၾကာင္း။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus