ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲ ရႈံးနိမ့္သည့္ အေနာက္ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရြာသားမ်ားကုိ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ ေငြညွစ္MYARF
RB News
9.2.2016

ရေသ့ေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ အေနာက္ျပင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက စစ္တပ္မွ ဗုိလ္ႀကီး စုိင္းေအာင္ေက်ာ္၊ ဗုိလ္ႀကီး သက္ပုိင္ဦး တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရြာသူရြာသား မ်ားကုိ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ တပ္ရင္း (၅၅၁) လက္ေအာက္ခံ စခန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ကူေတာင္ႏွင့္ ေရႊေလာင္းေတာင္ အေျခစုိက္ စခန္းခြဲမ်ားမွ ဗုိလ္ႀကီး စုိင္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဗုိလ္ႀကီး သက္ပုိင္ဦးတုိ႔ အဖြဲ႔သည္ အေနာက္ျပင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အတူ ရြာထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဘာသာေရး ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ အတြင္းရွိ ဂုဏ္သေရရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ အိမ္မ်ားထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ လူမဆန္စြာ ထုိးႀကိတ္ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ဦးရွကူရ္ကုိလည္း ရွာေဖြခဲ့သည္။ ၎ကုိ မေတြ႔သျဖင့္ ၎၏ ဖခင္ ျဖစ္သူ ဦးႏူရ္အာမတ္ကုိ ျပင္းထန္စြာ ထုိးႀကိတ္ ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ေမာ္လ၀ီ ဆရာ တစ္ပါးျဖစ္သူ ဦးအလီဂ်ဴဟာရ္ ဆုိသူကုိ ဖမ္းဆီးရန္ ရွာေဖြခဲ့ရာ၊ ေမာ္လ၀ီက တိမ္းေရွာင္ ေနသျဖင့္ ပစ္မိန္႔ႏွင့္ အတူ လက္ခံထားသူကုိ ေငြဒဏ္ (၁၀) ခ်မွတ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔မွ စ၍ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ရြာသား (၃၀) ေက်ာ္ကုိ ဗုိလ္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔က ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေမာ္လ၀ီ ဦးအလီဂ်ဴဟာရ္ကုိ ဖမ္းဆီးရန္ အိမ္သုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ၿပီး ၎၏ ဇနီးကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိသည္။ ဗုိလ္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔၏ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ ရြာတြင္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးမွ မေနရဲေတာ့ဘဲ တိမ္းေရွာင္ေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ မနီးမေ၀းရွိ ေတာင္သုိ႔ ထင္းခုတ္ရန္ သြားေနသည့္ မူဖိစ္ (ဘ) ဦးႏူရ္ေဘာ္ေရွာ္ရ္ အပါအ၀င္ လူငယ္ (၄) ဦးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ တပ္ရင္း (၅၅၁) မွ စစ္သားမ်ား အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး ရုိက္ႏွက္၍ ေငြက်ပ္ (၃) သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ စစ္သားမ်ားက အေနာက္ျပင္ ေက်းရြာမွ သစ္ခြဲသမား (လႊသမား) မ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးယာစီးန္ႏွင့္ ဦးကာမာလ္ တုိ႔ကုိ စစ္တပ္ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ သစ္ခြဲေနသည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း၊ ၀ါးႏွင့္ ဓနိ ေရာင္းသူ ဦးဟာဘဲစ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူေရာ္ကိမ္းကုိ ရြာတြင္း ဓနိႏွင့္ ၀ါးေရာင္းေနေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းႏွင့္ ဓနိ တစ္ေထာင္၊ ဦးႏူရ္ေဘာ္ေရွာ္ရ္ (ဘ) ဦးအာဘူတာဟဲရ္ကုိ ႏြားတစ္ေကာင္ ရြာအျပင္ဘက္ လယ္ကြင္းသုိ႔ ထြက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း၊ ဦးေနာ္ဘီဟူစိန္း (ဘ) ဦးအီလီယာစ္ အပါအ၀င္ (၅) ဦးကုိ ရြာအျပင္ ထြက္၍ ေခ်ာင္းကမ္းမွ ထင္းခုတ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း၊ ဦးအာယုဖ္ခါန္ (ဘ) ဦးဒူလားမ်ာႏွင့္ ဦးႏုိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူကာဒဲရ္ တုိ႔ကုိ ရြာအျပင္ဘက္ ေတာင္ေျခေစာင္းသုိ႔ ႏြားေက်ာင္းရန္ သြားခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ သုံးသိန္း -- ညွစ္ယူခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ေငြညွစ္ယူရာတြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အတူ တပည့္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးအဒူလ္ဟာရွိမ္ႏွင့္ ဦးေရာ္ရွိတ္တုိ႔လည္း ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ 

ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ အေနာက္ျပင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ဦးရွကူရ္ (ခ) ဦးေမာင္ေမာင္ေအး တုိ႔ႏွစ္ဦး ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၾကရာ ဦးရွကူရ္က မဲအမ်ားစု ရရွိခဲ့ၿပီး အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ဦးေမာင္ေမာင္က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမသမာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ က်င္းပခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒုတိယ အႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဦးရွကူရ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ားကုိ လာဘ္ေငြမ်ား ေပး၍ အႏုိင္ရရွိသည့္ ဦးရွကူရ္အား ကန္႔ကြက္ခုိင္းရန္လည္း ႀကံစည္၍ စည္းရုံးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ားက မူလ အေျခအေန ေပၚတြင္သာ ခုိင္ခုိင္မာမာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ 

ယင္းေန႔မွ စ၍ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္က စစ္သားမ်ားကုိ ေရွ႕တြင္ထားၿပီး ရြာသူ/သား မ်ားကုိ ထင္ရာစုိင္း ဖိႏွိပ္ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ စစ္တပ္အား ေငြက်ပ္ သိန္း (၃၀) လာဘ္ေငြ ေပးခဲ့သည္ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ ယင္းလာဘ္ေငြမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ဦးေမာင္ေမာင္၏ ဦးေလး အရင္းျဖစ္သူ ဟာဂ်ီ ဦးေဆာ္လိမ္က ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးေဆာ္လိမ္ ဆုိသူမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေနာက္ျပင္ ရြာသားမ်ားကုိ ေငြေၾကး၊ ဆန္၊ အ၀တ္အထည္ စသည္မ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးကာ ရြာသားမ်ား၏ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာကုိ ကယ္ဆယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တူေတာ္ေမာင္ ဦးေမာင္ေမာင္၏ အက်င့္ပ်က္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ သိလ်က္ႏွင့္ လုိေလေသးမရွိ ေငြေၾကးျဖင့္ ကူညီ ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိၿပီး၊ ရြာသားမ်ား ၎ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသျဖင့္ ဦးေဆာ္လိမ္ႏွင့္ ရြာသားမ်ား လမ္းခြဲခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus