ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဂ်ပန္မွ ေပးသည့္ ယန္း ဘီလီယံ ၈၀၀ မွ ၄၀ ဘီလီယံကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ သုံးစြဲမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့

RB News
4.11.2016

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ (၅) ရက္ၾကာ တရား၀င္ အလည္အပတ္ခရီး ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အတြက္ ေပးအပ္လုိက္သည့္ ယန္းဘီလီယံ ၈၀၀ မွ ယန္းဘီလီယံ ၄၀ ကုိ လူနည္းစု ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား အတြက္ အသုံးျပဳမည္ဟု ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ Yahoo News တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Yahoo News တြင္ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔က ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အာေဘးက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ၅ ႏွစ္တာ အတြင္း ေပးအပ္မည့္ ယန္းဘီလီယံ ၈၀၀ မွ ယန္းဘီလီယံ ၄၀ စီကုိ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ ေနာက္က်ေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ သုံးစြဲရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ယင္းေငြမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ အေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အစရွိသည့္ စီမံကိန္း (၉) မ်ဳိးတြင္ သုံးစြဲရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ေရးသားထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းေငြမ်ားျဖင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္လမ္း ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံၿဖဳိးတုိးတက္ေရးမ်ားကုိ အဓိက ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးက ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္လည္း ပံ့ပုိးေပးလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ယန္းဘီလီယံ သုံးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎အေနႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ေျဖရွင္းလုိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Yahoo News တြင္ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည္။

(ပထမအပုိဒ္ႏွင့္ ဒုတိယအပုိဒ္တုိ႔တြင္ ယန္းဘီလီယံ ၈၀၀ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားသည္)

Yahoo News တြင္ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သတင္း


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus