ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အေမရိကန္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Mr. William Burns ႏွင့္ ဦးေရႊေမာင္ေတြ႔ဆုံ
အေမရိကန္ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mr. William Burns တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတ႔ြဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိယ္စား ဦးေရႊေမာင္ ( ခ ) U Abdul Razak တက္ေရာက္

အေမရိကန္ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mr. William Burns တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊနန္းေတာ္ေဟာ္တယ္တြင္၂၀၁၂ ခု ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန့၌ ေတ႔ြဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ကခ်င္ ကယား ကရင္ ခ်င္း ရွမ္း မြန္ ရခိုင္ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဴိးစုမ်ား ကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲရာ ရိုဟင္ဂ်ာလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိယ္စား ဦးေရႊေမာင္ (ခ) U Abdul Razak တက္ေရာက္ခဲျပီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ္စား ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ တက္ေရာက္ခဲေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ကခ်င္ ႏွင့္ ရခိုင္ အေရးကိစၥမ်ားကို အဓိကထားျပီးေဆြးေႏြးေႀကာင္းေလ့လာသိရွိရပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus