ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ ။ ။ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အႏၱရာယ္ရွိေစ

(ဓါတ္ပုံ - Reuters)
လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔
1.2.2013 

အစုိးရ၏အေျပာင္းအလဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကတိေတြအတုိင္းျဖစ္မလာ 

ဘန္ေကာက္ ။ ။ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ  ေလးစားတန္ဖုိး ထားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈွ မ်ားျဖစ္ေစရန္ အစုိးရ က မွတ္သားေလာက္စရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တခ်ဳိ႕လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ လူ႔အခြင့္ အေရးအေျခအေနမွာ ဆုိးရြားေနဆဲျဖစ္ သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး  ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (Human Rights Watch) ကယေန႔ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

စာမ်က္ႏွာ ၆၆၅ ရွိတဲ့ ၎၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔အစီရင္ခံစာတြင္ အာရပ္ေႏြဦးေနာက္ ဆက္တြဲအေျခ အ ေနအပါ အ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္၏ ယမန္ႏွစ္က လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာတုိးတက္မႈမ်ားကုိ စီစစ္သုံး သပ္ တင္ျပ ထားသည္။ 

အျပည့္အစုံကုိ Scribd မွ PDF ေဒါင္း၍ဆက္ဖတ္ပါ။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus