ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕တြင္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပားလာေအာင္ဖန္တီးေန


RB News 
28.2.2013 

ေက်ာက္ေတာ္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္အ၀န္းတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇြန္လ တြင္ပထမ အႀကိမ္အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္၊ ေအာက္တုိ ဘာလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။ ယခု တစ္ဖန္ တတိယအႀကိမ္ အၾကမ္း ဖက္မႈႀကီးျဖစ္ပြား မည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိ သည့္အျပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ မႈ မ်ား ကုိဦးေဆာင္ ခဲ့သည့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား မ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP) မွလည္း တတိယလႈိင္းျဖစ္ ပြား လိမ့္မည္ဟု မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္အႀကိမ္ႀကိမ္ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္ ထိၿခိမ္းေျခာက္ လ်က္ရွိ သည္။ 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္၊ လက္ေဆာင္ ေကာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လက္ေဆာင္ေကာက္ရြာ (ဘာရား ဖာရာ) ႏွင့္ရခုိင္ရြာ တစ္ရြာျဖစ္ေသာ ေတာင္ေပါက္ေက်းရြာၾကားတြင္ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔မွလက္ နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္၍ အလင္း၀င္ထားေသာ ဗုိလ္ႀကီးသန္းစုိးပုိင္ ေပ ၂၀ ပတ္လည္ရွိ၊ ၀ါး၊ ဓနိမုိးျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္ထားေသာ အေသးစားသစ္ခြဲ စက္တစ္လုံးရွိသည္။ အဆုိပါ သစ္ခြဲစက္အား ယေန႔ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ႀကီးသန္းစုိးႏွင့္ အတူရခုိင္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားကုိယ္တုိင္ မီးရွဴိ႕ဖ်က္ ဆီးလုိက္ၾကသည္။ 

ထုိသစ္စက္ငယ္၏ တန္ဖုိးမွာ မေျပာပေလာက္ေအာင္သာျ ဖစ္ၿပီး၊ အဆုိပါ တန္ဖုိးအနည္းငယ္ကုိ ရင္းႏွီး၍ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားျဖစ္ ပြားရန္ရည္ရြယ္၍ မီးရွဴိ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ မီးရွဴိ႕ဖ်က္ဆီး လိုက္ေသာ သစ္စက္ငယ္အား ေတာင္ေပါက္ရြာအနီးရွိ လက္ေဆာင္ေကာက္ရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွ မီးရွဴိ႕ ဖ်က္ဆီးလုိက္သည္ဟု သတင္းလႊင့္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ေ ၿပာျပခ်က္အရသိရွိရပါသည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲ၍ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေန မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ေန ထုိင္ေသာရုိ ဟင္ ဂ်ာႏွင့္ကမန္ လူမ်ဳိးမ်ား အပါအ၀င္ အျခားၿမဳိ႕မ်ားရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအားလုံးမွ လြန္စြာစုိးရိမ္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus