ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

NDPD ႏွင့္ DHRP တုိ႔ပူးတြဲ၍ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရထံ စာေရးသား

RB News
3.8.2014

လ.၀.က ပုံစံ (ႏုိင္ - ၂) ျဖင့္ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားၿပီး သူမ်ားအား ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒ ပုဒ္မ - ၆၅ အရ ႏုိင္ငံသား တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ဟုတ္မဟုတ္ ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားေစျခင္း အေပၚ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ျပန္လည္ သုံးသပ္ စီစစ္ေပးပါရန္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အေျခစုိက္ အမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီႏွင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပါတီတုိ႔က ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တုိ႔ထံ လိပ္မူ၍ ေရးသား တင္ျပခဲ့သည္။ 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus