ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ခမရ ၅၅၂ က အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ၂၄ ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ ၂၂ သိန္းေက်ာ္ ညွစ္RB News
3.1.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ အေျခစုိက္ ေျချမန္ တပ္ရင္း ၅၅၂ မွ ဗုိလ္မွဴး ေဆြနီေဌး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္ မိေက်ာင္းေဈး ေက်းရြာ အုပ္စုမွ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ၂၄ ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ ၂၂ သိန္းေက်ာ္ ညွစ္ယူ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ အေျခစုိက္ ေျချမန္ တပ္ရင္း ၅၅၂ မွ ဗုိလ္မွဴး ေဆြနီေဌး ဦးေဆာင္၍၊ တပ္ေရး တာ၀န္ခံ ရဲထြန္းလႈိင္၊ တပ္ၾကပ္ ေက်ာ္ႏုိင္ဦးႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အကူ ျဖစ္သူ ဦးေရာ္ဖိတ္ (ဘ) ဦးအက္ရာမ္ တုိ႔သည္ မိေက်ာင္းေဈး ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ဘုိႀကီးေခ်ာင္း ေက်းရြာ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ၂၄ ဦးကုိ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြက်ပ္ ၂၂ သိန္း ၃ ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ အဆုိပါ ေဒသခံ (၂၄) ဦးထံမွ ေငြမ်ားကုိ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔မွ (၃၁) ရက္ေန႔ အတြင္း ညွစ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေငြညွစ္ခံရသည့္ ေဒသခံမ်ားမွာ --

(၁) ဦးအဒူေရာ္ကိမ္း (ဘ) ဦးေဘာ္ဒီရာမန္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း)
(၂) ဦးေဆာ္ယာဒ္ႏူရ္ (ဘ) ဦးအာဘူလူေဆာင္း (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း)
(၃) ဦးမာမတ္ရႈရိဖ္ (ဘ) ဦးေဆြတူေဆာင္း (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၄ ေသာင္း)
(၄) ဦးမာမတ္ရႈရိဖ္ (ဘ) ဦးေရွာ္ဘိရ္အာမတ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း ၅ ေသာင္း)
(၅) ဦးႏူရ္မာမတ္ (ဘ) ဦးမုစ္တာခ္အာမတ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၇ ေသာင္း)
(၆) ဦးကမာလ္အူဒင္ (ဘ) ဦးမာမတ္အီႏုစ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၅ ေသာင္း)
(၇) ဦးမာမတ္ရီယာစ္ (ဘ) ဦးအာဘူလ္ကာဆိမ္း (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၉ ေသာင္း)
(၈) ဦးမာမတ္တူဟာ (ဘ) ဦးဟာလဲစ္အာမတ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၄ ေသာင္း)
(၉) ေဒၚဟာကီမာလီ (ဘ) ဦးရႈနာလီ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၅ ေသာင္း)
(၁၀) ဦးအဘူဆူဖီယာန္ (ဘ) ဦးယာကုပ္မာမတ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း)
(၁၁) ဦးမာမတ္ေတာ္ယုဖ္ (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း)
(၁၂) ဦးအဒူေဂၚေဖာ္ရ္ (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း)
(၁၃) ဦးမာမတ္အာယုဖ္ (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း)
(၁၄) ဦးေဇာ္ေကာ္ရီယာ (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း)
(၁၅) ဦးဆူဂုတ္အာလမ္ (ဘ) ဦးအီႏုစ္အာမတ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း)
(၁၆) ဦးဟာဖီးဇ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူကာဒဲရ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း)
(၁၇) ဦးမာမတ္ေဆာ္လာမ္ (ဘ) ဦးေဇာ္မိရ္ဟူဆန္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း)
(၁၈) ဦးေဆာ္လီမူလႅာ (ဘ) ဦးအဒူေဂၚေဖာ္ရ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း ၅ ေသာင္း)
(၁၉) ဦးကာလူ (ဘ) ဦးအလီအာေဘာရ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း)
(၂၀) ဦးဆာဒဲခ္ဟူဆန္ (ဘ) ဦးအဘူဆူဖီယန္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း)
(၂၁) ဦးမာမတ္ရီယာစ္ (ဘ) ဦးအဘူလ္ကာဆိမ္း (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၈ ေသာင္း)
(၂၂) ဦးအီဆုပ္ (ဘ) ဦးကာဆိမ္း (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၂ ေသာင္း ၅ ေထာင္)
(၂၃) ဦးေဘာ္ဒီေရာန္ (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၂ ေသာင္း ၅ ေထာင္)
(၂၄) ဦးဇာေဖာ္ရ္ (ဘ) ဦးေဖရုစ္အာမတ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း) -- တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus