ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေဒသခံမ်ား ငါးဖမ္းရန္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ အတြက္ ေငြညွစ္ခံေနရMYARF
RB News
1.3.2015

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ၊ လိပ္ရ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲမွဴးက ငါးဖမ္းသမား မ်ားကုိ ငါးဖမ္းရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ဟု အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားက ေထာက္ခံစာ အတြက္ဟု ဆုိကာ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာ ခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ၊ လိပ္ရေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲမွဴးက ၎စခန္းပုိင္ ေက်းရြာမ်ား ျဖစ္သည့္ လိပ္ရ၊ ေရတြင္းျပင္၊ ဇီးပင္ေခ်ာင္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာင္း၊ ကၽြန္းေပါက္ျပဳစုရွိ ငါးဖမ္းသမား မ်ားႏွင့္ ပုဇြန္ကန္ ပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔က ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားမွ တဆင့္ အစည္းအေ၀း ေခၚ၍ ငါးဖမ္းလုိလွ်င္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ စာအုပ္ ရယူရန္ မွားၾကားခဲ့သည္။ အကယ္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ စာအုပ္ မရွိဘဲ ေခ်ာင္းႏွင့္ ပုဇြန္ကန္ မ်ားတြင္ ေတြ႔လွ်င္ အေရးယူျခင္း ခံရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ငါးဖမ္းရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ စာအုပ္မ်ား ရယူလုိသူမ်ားက သက္ဆုိင္ရာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားမွ ေထာက္ခံခ်က္ ရယူ၍ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းသုိ႔ လာေရာက္ရန္ ရဲမွဴးက မွာၾကားခဲ့သည္။ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားက ေထာက္ခံခ်က္ ေပးရန္ အတြက္ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိရာ လိပ္ရ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေထာက္ခံစာ တစ္ေစာင္ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀/-၊ ေရတြင္းျပင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀/-၊ ဇီးပင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀/-၊ ေက်ာက္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀/-၊ ကၽြန္းေပါက္ ျပဳစု ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀/- စီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔က ငါးဖမ္းရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူသည့္ ငါးဖမ္းသမား မ်ားထံမွ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀/- စီယူ၍ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းတြင္ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ေပးခဲ့သည္။ ငါးဖမ္းသမားမ်ား ေခ်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ ငါးဖမ္း လုိလွ်င္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ထုတ္ေပးသည့္ စာအုပ္ကုိ ကုိင္၍ ေရွးဦးစြာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ သတင္းပုိ႔ရၿပီး၊ သတင္းပုိ႔ရာတြင္လည္း ေငြက်ပ္ ၅၀၀ မွ ၁၀၀၀/- ထိ ေပးရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus