ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လ.၀.က တုိ႔က ေဒသခံမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ရန္ ေျပာၾကား




MYARF
RB News
28.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုကြပ္ကဲေရးမွဴး ႏွင့္ ေမာင္ေတာခရုိင္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴး ဦးေစာႏုိင္တုိ႔က ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေဂၚဒူသာရႏွင့္ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ားကုိ အစည္းအေ၀း ေခၚယူ၍ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားရန္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

မတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဒုကြပ္ကဲေရးမွဴး ႏွင့္  ေမာင္ေတာခရုိင္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴး ဦးေစာႏုိင္ တုိ႔သည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေဂၚဒူသာရႏွင့္ အနီးအနား ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး ဆရာမ်ား (ေမာ္လ၀ီ) ကုိ ေဂၚဒူသာရ ေက်ာင္းသုိ႔ ေခၚယူ၍ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဒုကြပ္ကဲေရးမွဴးက “ေက်းရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္၊ ေက်းရြာရွိ လူဆုိးလူမုိက္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး အာဏာပုိင္မ်ား လက္ထဲသုိ႔ အပ္ႏွံရန္၊ လူဆုိးလူမုိက္မ်ား ဖမ္းဆီး မအပ္ႏွံႏုိင္ပါက အာဏာပုိင္မ်ားအား အခ်ိန္မွီ သတင္းပုိ႔ၿပီး အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔မွ စ၍ သိမ္းဆည္းသြားမည့္ ယာယီကဒ္ျပားမ်ားကုိ မျဖစ္မေန အပ္ႏွံရန္၊ ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံသား အတြက္ မျဖစ္မေန ေလွ်ာက္ထားရန္ စသည္တုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဒုကြပ္ကဲေရးမွဴးက ရြာသားမ်ားႏွင့္ အစုိးရသည္ လင္မယားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနောကာင္း၊ လင္ႏွင့္မယား နံနက္ခ်ိန္တြင္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္လွ်င္လည္း ညေန ျပန္ေပါင္းရေၾကာင္း၊ ရြာသားမ်ားႏွင့္ အစုိးရသည္ တစ္ခ်ိန္တြင္ မေျပလည္ေသာ္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ လင္မယားကဲ့သုိ႔ ပူးေပါင္းရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာခရုိင္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴး ဦးေစာႏုိင္က ယာယီ ကဒ္ျပားမ်ားကုိ မျဖစ္မေန အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာယီကဒ္ျပားမ်ား အပ္ႏွံၿပီးသည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအတြက္ မျဖစ္မေန ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ စီစစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားကဒ္၊ ႏုိင္ငံသားျပဳကဒ္၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားကဒ္ ဟူ၍ ရသင့္ရထုိက္သည့္ ကဒ္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးအမည္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ဘဂၤလီဟုသာ ေရးသားသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုကြပ္ကဲေရးမွဴး ႏွင့္ ေမာင္ေတာခရုိင္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴး ဦးေစာႏုိင္တုိ႔သည္ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ အလယ္သံေက်ာ္ႏွင့္ အနီးအနား ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဘာသာေရး ဆရာမ်ား (ေမာ္လ၀ီမ်ား) ကုိ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးသုိ႔ ေခၚယူ၍ ေဂၚဒူသာရတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သို႔ေျပာသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus