ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္ ဥေရာပေရာက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ညီလာခံ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပRB News
4.8.2015

အဲစ္ဗီယာ၊ ဒိန္းမတ္ ။ ။ ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္ ဥေရာပေရာက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ညီလာခံကုိ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၊ အဲစ္ဗီယာၿမဳိ႕တြင္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔မွ (၂) ရက္ေန႔ထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည္။ ညီလာခံသုိ႔ ဒိန္းမတ္၊ ၿဗိတိန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ နယ္သာလန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဆြဇ္ဇာလန္ႏွင့္ အီတလီႏုိင္ငံတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၆၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အာရ္ကာန္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသား အဖြဲ႔၊ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသင္း (ယူေက)၊ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသုိင္းအ၀ုိင္း (ဒိန္းမတ္)၊ ရုိဟင္ဂ်ာ အသင္း (ေနာ္ေ၀း)၊ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသုိင္းအ၀ုိင္း (ဂ်ာမဏီ)၊ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသုိင္းအ၀ုိင္း (ဆြဇ္ဇာလန္)၊ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသုိင္းအ၀ုိင္း (အီတလီ)၊ ရုိဟင္ဂ်ာ အသုိင္းအ၀ုိင္း (နယ္သာလန္) တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံမွ အစၥလာမာ ၀ါလ္ အဒါလာ ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ ညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႀကီးမႈ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အကူအညီမ်ား ေပးေရး အတြက္ လုိအပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ တက္ေရာက္လာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ အလွဴေငြမ်ား ေပးပုိ႔ႏုိင္ရန္ အတြက္ ပထမဦးစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မူရင္းဌာေန ျဖစ္ေသာ အာရ္ကာန္/ရခုိင္ေဒသမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ လူမ်ဳိးသုဥ္းေအာင္ ျမန္မာအစုိးရမွ စနစ္တက် ဂ်ီႏုိဆုိက္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းကုိ ရႈတ္ခ်ျခင္း၊ လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစုိးရဖြဲ႔ထားသည့္ ပါတီမွ ကုိယ္စားျပဳ၍ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ မျပဳျခင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ မဲေပးခြင့္ကုိ ရုပ္သိမ္းလုိက္ျခင္းမ်ားကုိ ရႈတ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ အစြန္းေရာက္ အုပ္စုမ်ားက တားျမစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ ရႈတ္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ကြန္ဖရင့္ အၿပီးတြင္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကြန္ဖရင့္၏ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ကန္႔သတ္မႈ မရွိဘဲ ေပးခြင့္ ရေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ဦးေဆာင္၍ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးရန္၊ တေငြ႔ေငြ႔ ေလာင္ကၽြမ္းေနသည့္ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ ဂ်ီႏုိဆုိက္၊ လူမ်ဳိးတုန္း သန္႔စင္ျခင္း၊ လူသားမ်ား အေပၚ က်ဴးလြန္ေနသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ လြတ္လပ္သည့္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္မွ စုံစမ္း စစ္ေဆးၿပီး၊ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ အျပစ္ေပးေရး၊ ျမန္မာအစုိးရကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး၊ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ အပ္ႏွင္းေရး၊ မသင့္ျမတ္ ျဖစ္ေနသည့္ ရခုိင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ တုိ႔အၾကား ယခင္အတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ျပန္လည္ ေနထုိင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ျမန္မာ အစုိးရကုိ ဖိအားေပးရန္၊ ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပ သမဂၢ၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တုိ႔မွ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ထည့္သြင္း ေတာင္းဆုိထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ထံမွ ယခင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကတ္ျပားမ်ား သိမ္းဆည္း၍ အျဖဴေရာင္ ယာယီ သက္ေသခံ ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ယခု အျဖဴေရာင္ ကတ္ျပားမ်ား သိမ္းဆည္း၍ ယာယီ ေနထုိင္ခြင့္ ကတ္ျပား (အစိမ္းေရာင္) ကဒ္ျပားမ်ား အတင္းအဓမၼ ကုိင္ေဆာင္ ခုိင္းျခင္းကုိလည္း အျပင္းအထန္ ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

ဥေရာပ ပါလီမန္သုိ႔ မၾကာခဏ သြားေရာက္၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား တင္ျပေလ့ရွိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဥေရာပ သမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနျခင္းထက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ လူမ်ဳိးသုဥ္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဂ်ီႏုိဆုိက္အား အျမန္ဆုံး ဟန္႔တား အေရးယူေပးရန္ ပုိမုိႀကဳိးစားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ကြန္ဖရင့္ ပထမေန႔တြင္ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသုိင္းအ၀ုိင္း (ဒိန္းမတ္) မွ ဦးဇကရီယာက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တုိ႔ အေျခခ်သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၊ အစုိးရမ်ား၏ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ထားရွိသည့္ မူ၀ါဒကုိ အက်ယ္အ၀န္႔ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသင္း (ယူေက) မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးအဟမတ္ဂ်မာလ္က ၎တာ၀န္ယူထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေကာ္မီတီ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္က ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကား ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္၍ ရုိဟင္ဂ်ာအေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၊ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမာၻအႏွံ႔တြင္ ရွိသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ား၊ ျပည္တြင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကုိ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံမွ ဦးေနဆန္းလြင္က ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေတြ႔ႀကဳံေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အာရ္ကာန္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသား အဖြဲ႔မွ ဥကၠဌ ဦးႏူရ္အစၥလာမ္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဧည့္သည္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာသည့္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံမွ အစၥလာမာ ၀ါလ္ အဒါလာ ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္သူ မစၥတာ ႏူရ္အူဒင္၀ုိက္(လ္)မန္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ မေလးႏုိင္ငံမ်ားရွိ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီေနသည္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား အားလုံးက ေရွ႕ဆက္ လႈပ္ရွားသင့္သည္မ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းစီ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ၿပီး ပထမေန႔ ကြန္ဖရင့္ကုိ ည ၇ နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ဒုတိယေန႔တြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား တင္ျပခဲ့သည္မ်ားကုိ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံမွ ဦးဆယာဒ္ဟူစိန္းက ျပန္လည္၍ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာခဲ့ၿပီး၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ လုိအပ္သည့္ ေကာ္မီတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ဦးဆယာဒ္ဟူစိန္းက ကြန္ဖရင့္ ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္၊ ကြန္ဖရင့္ အပိတ္အမွာစကားကုိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းဆရာမေဟာင္း ေဒၚခင္လွက ေျပာၾကားၿပီး ေန႔လည္ ၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ကြန္ဖရင့္ကုိ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

ကြန္ဖရင့္သုိ႔ တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျခားေသာ တက္ေရာက္ လာသူမ်ား အားလုံးက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႔ ေနရသည့္ အတိဒုကၡမ်ား အားလုံးမွ အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားရွိ အစုိးရမ်ား၊ ဥေရာပ သမဂၢ၊ ဥေရာပ ပါလီမန္၊ အျခားေသာ အစုိးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စည္းလုံး ညီညြတ္စြာျဖင့္ အေျဖရွာ သြားမည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း စည္းစည္းလုံးလုံးျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ 


 


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus