ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဒုခ်ီးရားတန္းမွ ေနအိမ္ (၁၃) လုံးႏွင့္ ဆုိင္ခန္းတစ္ခန္းကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ဟု ဆုိကာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ၿဖဳိဖ်က္ပစ္

Rohingya Eye
RB News
20.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာရွိ တံတားစခန္း အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ (၂၀) ဦးသည္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔မွ (၂၀) ရက္ေန႔အတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ရွိ အိမ္ေျခ (၁၃) လုံးႏွင့္ ဆုိင္ခန္း တစ္ခန္း ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ အိမ္အမ်ားစုမွာ ၀ါးထရံ၊ ဓနိမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တဲအိမ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ က်ဘန္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဆင္းရဲ ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ဦးေဖြယာဇူလႅာ (ဘ) ဦးအုေမာရ္မ်ာ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္)
(၂) ဦးဆီရာဇူလႅာ (ဘ) ဦးမာမတ္ဆလာမ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္)
(၃) ဦးေရာ္ရွိတ္အာမတ္၏ ဇနီး ေဒၚေရာ္ရွီဒါ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္)
(၄) ဦးေမာ္ဒူ (ဘ) ဦးေအာ္လီမ်ာ (အသက္ ၅၇ ႏွစ္)
(၅) ဦးအာဆီးမ္ခါန္ (ဘ) ဦးအဘူလ္ဖုိစ္ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္)
(၆) ဦးေကာ္ဘိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးဘာဒူး (အသက္ ၂၆ ႏွစ္)
(၇) ဦးဟာရြန္ (ဘ) ဦးေဆာ္ဒူး (အသက္ ၂၇ ႏွစ္)
(၈) ဦးမာမတ္ေရာ္ရွိတ္ (ဘ) ဦးဆီးရူး (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၉) ဦးမာမတ္အီႏုစ္ (ဘ) ဦးအဒူေဂၚေဖာရ္ (အသက္ ၂၉ ႏွစ္)
(၁၀) ဦးႏူရူဆလာမ္ (ဘ) ဦးအဒူေဂၚေဖာရ္ (အသက္ ၃၈ ႏွစ္)
(၁၁) အႏုိ၀ါရ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ေယာဒ္အာမတ္ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္)
(၁၂) ဦးအာႏူ (ဘ) ဦးေမာ္တူလ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၃၈ ႏွစ္)
(၁၃) ေဒၚေရာ္မာခါတူ (ဘ) ဦးလာလ္မ်ာ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္ၿပီး

ဆုိင္ခန္းတစ္ခန္း၏ ပုိင္ရွင္မွာ ဦးေဇာ္ေကာ္ရီ (ဘ) ဦးေအာေဇာ္ရ္ (အသက္ ၄၇ ႏွစ္) -- ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားတြင္ တုိက္အိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္လွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ဟု ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ယခုတဲအိမ္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဟု ဆုိကာ ၿဖဳိဖ်က္လုိက္ျခင္းသည္ စာနာမႈတရား ကင္းမဲ့ေနသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တဲအိမ္တစ္လုံး ေဆာက္လုပ္ရန္ ကုန္က်စရိတ္ထက္ အာဏာပုိင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္ စရိတ္က ပုိမ်ားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား မတတ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရြာလူႀကီး တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေနသူ တစ္ဦးက “ေျမာက္ပုိင္းမွာ စစ္တပ္က ေနအိမ္ေတြ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးတယ္၊ ေတာင္ပုိင္းမွာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲေတြက အိမ္ေတြၿဖဳိေနတယ္။ ဒါက စီမံခ်က္နဲ႔ ေသခ်ာ လုပ္ေနတာလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္ကေန ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေနတာပါ။ တနည္းအားျဖင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စု အေပၚ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေနတာပါပဲ။” ဟု သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus