ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

“ငါက ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပုိင္းမွာ မင္းတုိ႔ ကုလားေတြကုိ သတ္ခဲ့တဲ့ေကာင္၊ နင္တုိ႔လုိ ကုလားမေတြကုိ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့တဲ့ေကာင္” ဟု မန္က်ည္းေခ်ာင္းမွ ရဲမွဴးေျပာ

MYARF
RB News
18.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ မန္က်ည္းေခ်ာင္း အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲမွဴးႏွင့္ ပေညာင္ပင္ႀကီးမွ ကင္းစခန္းမွဴး ရဲအုပ္တုိ႔က ေဒသခံမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ပစၥည္းမ်ား ေတာင္းခံျခင္း၊ လုပ္အားေပးခုိင္းျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားကုိ ဖ်က္ပစ္ရန္ အမိန္႔ေပးျခင္းမ်ား အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ညစ္ညမ္း ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆုိ၍ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ မ်ားရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာလ ပထမအပတ္တြင္ အေျပာင္းအေရႊ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ မန္က်ည္းေခ်ာင္း (စခန္း အမွတ္ ၁၅) သုိ႔ အသစ္ေျပာင္းေရႊ႕ ေရာက္ရွိလာေသာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲမွဴးသည္ ယခင္က ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တာ၀န္က်ခဲ့ဖူးသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၎ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔မွ စ၍ စခန္း အမွတ္ (၁၅) အပုိင္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ၿခံစည္းရုိးမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။ 

ထုိသုိ႔ စစ္ေဆးရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆင္းရဲသားမ်ားက ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ကာထားသည့္ ေရခ်ဳိးခန္းမ်ား၊ လယ္ကြင္း၌ စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ ယာခင္းမ်ားကုိ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား ၀င္ေရာက္ မဖ်က္ဆီးႏုိင္ေအာင္ ပုိက္မ်ားျဖင့္ ကာထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိသျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသူမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္၍ အကာမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ပယ္ဖ်က္ခုိင္းခဲ့သည္။ ရုိက္ႏွက္ခံရသူ အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ထုိသုိ႔ ရုိက္ႏွက္ေနစဥ္ ရဲမွဴးက “ငါက ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပုိင္းမွာ မင္းတုိ႔ ကုလားေတြကုိ သတ္ခဲ့တဲ့ေကာင္၊ နင္တုိ႔လုိ ကုလားမေတြကုိ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့တဲ့ေကာင္” ဟု ေျပာဆုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ေက်းရြာ ေျမပုံတြင္ မပါသည့္ အိမ္မ်ားဟု ဆုိကာ အိမ္အခ်ဳိ႕ကုိ ဖ်က္ပစ္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ယင္းအိမ္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း ရွိ/မရွိ ေန႔စဥ္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးရာတြင္ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ေတြ႔ရွိသူမ်ားကုိ ေခၚ၍ အေၾကာင္းမဲ့ ရုိက္ႏွက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ပေညာင္ပႀကီး ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ကင္းစခန္းတစ္ခု ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ပေညာင္ပင္ႀကီး ေက်းရြာ အ၀င္၀တြင္ ကင္းစခန္းတစ္ခု ထပ္မံခ်ထားၿပီး စခန္း အေဆာင္ကုိလည္း ရြာသားမ်ားက ေဆာက္လုပ္ေပးရမည္ဟု အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားက ၀ါးျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ဟု ေျပာသည္ကို လက္မခံဘဲ သစ္သားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးရမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ရြာသားမ်ားက ရြာမွ ေငြမ်ားေကာက္ခံ၊ သစ္မ်ား ေကာက္ခံေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရဲမွဴးက သစ္မ်ား ေပးရုံျဖင့္ ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေပးရမည္ဟု ေျပာသျဖင့္ ရြာသားမ်ား ေန႔စဥ္ လုပ္အားေပးေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ လုပ္အားေပး ေနရသူမ်ားကုိလည္း အေၾကာင္းမဲ့ ဆဲဆုိ ရုိက္ႏွက္သည္ဟု ဆုိသည္။ 

ပေညာင္ပင္ႀကီး ေက်းရြာအုပ္စု မုိ၀င္ရြာရွိ ကင္းစခန္းမွ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္လည္း အခ်ိန္မေတာ္ ရြာထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ေတြ႔သမွ် အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ညစ္ညမ္း ၾကမ္းတမ္းသည့္ စကားလုံးမ်ား သုံး၍ ဆဲဆုိျခင္း “ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းမွာ နင္တုိ႔လုိ မိန္းမေတြကုိ ငါတုိ႔ လုိသလုိ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့တာ” ဟု ေျပာဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ရဲမွဴးႏွင့္ ရဲအုပ္ ႏွစ္ဦးစလုံးက “မင္းတုိ႔ ကုလားေတြကုိ ရုိက္ႏုိင္ သတ္ႏုိင္မွ ေကာင္းတာ” ဟု မၾကာခဏ ေျပာဆုိသည္ဟု ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ 

ကင္းစခန္းမွဴး ရဲအုပ္က ယင္းရြာရွိ ပုဇြန္ကန္ ပုိင္ရွင္းမ်ားအား ဆုိလာျပားႏွင့္ ဘက္ထရီအုိး ေတာင္းခံရာ ရြာသားမ်ားက ဆုိလာျပား ၁၅၀ ၀ပ္ႏွင့္ ဘက္ထရီတစ္လုံး ၀ယ္ေပးခဲ့ရာ လက္မခံဘဲ ဆုိလာျပား ၃၀၀ ၀ပ္ ေပးရမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ရဲမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဘဂုံးနား အေရွ႕ရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ တရားမ၀င္ အေဆာက္အဦဟု ဆုိကာ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး စာသင္ေက်ာင္းကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဒုခ်ီးရားတန္းတြင္လည္း ေနအိမ္ (၇) လုံး ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး၊ ေဂၚဒူသာရမွ ေနအိမ္ (၄၅) လုံး ဖ်က္ဆီးရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus