ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ေက်ာက္ပႏၶဴ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရုိဟင္ဂ်ာရြာသုိ႔ မသြားသျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ား ရြာထြက္လက္မွတ္အတြက္ အခက္ေတြ႔

Rohingya Eye
RB News
19.7.2017

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေက်ာက္ပႏၶဴေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ န.တ.လ ရြာတြင္သာ ေနထုိင္ၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေနထုိင္ရာရြာသုိ႔ မသြားေရာက္သျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ား ရြာထြက္ လက္မွတ္ရယူရန္ အခက္ေတြ႔လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေက်ာက္ပႏၶဴ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေမာင္သာေအာင္သည္ န.တ.လ ရြာတြင္သာ ေနထုိင္ၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေနထုိင္ရာရြာသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသားမ်ား ရြာထြက္ လက္မွတ္ ရယူရန္ အဆက္ေတြ႔ေနၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေမာင္သာေအာင္သည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေနထုိင္ရာရြာသုိ႔ မလာေရာက္သျဖင့္ ရြာထြက္လက္မွတ္ ေထာက္ခံစာ တစ္ေစာင္အတြက္ ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္ အျပင္ ၎ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူမ်ားမွ တဆင့္ ယူေနရသည့္ အတြက္ ပြဲစားခ တစ္ေထာင္က်ပ္စီ၊ ရြာထြက္လက္မွတ္ တစ္ေစာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေထာင္ကုန္က် ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

ဇူလုိင္လမွ စ၍ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ေတာင္ပုိင္း န.တ.လ ရြာ (သုိ႔မဟုတ္) ရခုိင္ရြာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ ရွိသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ားကုိ အနီးအနားရွိ လူမ်ဳိးျခား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ရြာမ်ားအတြင္းသုိ႔ ၀င္ခြင့္ မျပဳရန္ ေမာရ၀တီ အေျခစုိက္ စစ္တပ္က ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ အမိန္႔ထုတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခင္က ယင္းရြာမ်ားသုိ႔ လယ္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ သြားေရာက္သူမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုလတြင္ ႏွစ္ဖက္အုပ္စု တစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္သုိ႔ သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာရြာသား တစ္ဦးဦးက အေရးေပၚကိစၥႏွင့္ သြားသည့္ အခါတြင္လည္း စစ္သားမ်ားက ေတြ႔ရွိလွ်င္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus