ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္ ေရာင္းခ်သူ မ်ားကုိ အာဏာပုိင္ မ်ားမွ မတရား ေခါင္းပုံ ျဖတ္ေန

RB News
10.10.2013

ေမာင္ေတာ။              ။ရခုိင္ၿပည္နယ္၊ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ဥေဒါင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦး တင္ေမာင္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အခ်ဳိ႕၏ မတရားသျဖင့္ေခါင္း ပုံၿဖတ္မႈေၾကာင့္ ကၽြဲ၊ႏြား၊ ဆိတ္ ေရာင္း ခ်သူမ်ား အလြန္ နစ္နာလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ႏွင့္ ၿမင္းလြတ္ေက်းရြာမွ (၁) ဦးအာယုပ္ (ဘ) ဦး ဇကီရီယာ (၂) ဥကၠဌေဟာင္း ဦးကရီမုလႅာ (၃) ဦးေအနာတုလႅာ (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္ ကရီးမ္ တုိ႔ သည္ ေက်ာက္ပႏၵဳ အေျခစုိက္စစ္တပ္တပ္ရင္းမွဴးကုိေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀ ေပး၍ ကၽြဲ၊ႏြား၊ဆိတ္ မ်ား ေရာင္း ခ် ရန္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ သယ္ယူရာတြင္ ေရာင္းခ် သူမ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံ ႏုိင္ရန္ တစ္ဦးတည္း ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ပါမစ္ တစ္ေစာင္ ရယူ ခဲ့သည္။ 

ယခု အခါ ဦးတင္ေမာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔တုိ႔သည္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ ကၽြဲ၊ႏြား၊ဆိတ္ ေရာင္းခ် သူမ်ား အလယ္ သံေက်ာ္၊ ေဇာ္မတက္ေဈးႏွင့္ ေမာင္ေတာေဈး မ်ားသုိ႔ သယ္ေဆာင္ ရာတြင္ ကၽြဲ၊ႏြား တစ္ေကာင္လွ်င္ ၁၅၀၀၀ က်ပ္၊ ဆိတ္တစ္ေကာင္လွ်င္ ၄၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံ၍ သယ္ေဆာင္ခြင့္ ပါမစ္ ထုတ္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ ေျပာပါသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ရဲစစ္ေဆးေရး ဂိတ္တစ္ခု ကုိျဖတ္သန္းတုိင္း၊ ကၽြဲ၊ႏြား တစ္ေကာင္လွ်င္ ၂၀၀၀ က်ပ္၊ ဆိတ္ တစ္ေကာင္လွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္း ထပ္၍ ေပးေနရသည္။ ကၽြဲ၊ႏြား၊ဆိတ္ ေရာင္းခ် မည့္သူမ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏ ကၽြဲ၊ႏြား၊ဆိတ္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး မ်ားထံမွ ေထာက္ခံစာ ယူရာတြင္ တစ္ေကာင္လွ်င္ ၄၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း ေပးရျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြဲ၊ႏြား တစ္ေကာင္ ေဈးသုိ႔ ေရာက္သည့္ အထိ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း ေက်ာ္ ကုန္က် လ်က္ရွိသည္။ 

အဆုိးဆုံးမွာ ေရာင္းခ်သူ မ်ားမွ ေဈးေခါင္း မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေငြ၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေပးေန ရျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ကၽြဲ၊ ႏြား တစ္ေကာင္ကုိ ၂ သိန္းျဖင့္ ေရာင္းလွ်င္ ေဈးေခါင္းအား ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း - ၄ ေသာင္း၊ သယ္ေဆာင္ လာရန္ ပါမစ္ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀၊ ရဲစစ္ေဆး ေရးဂိတ္ ၆ ခု အတြက္ ၁၂၀၀၀ အပါအ၀င္ ၇ ေသာင္း နီးပါး ေပးရၿပီး ေရာင္းခ်သူ အတြက္ ၁၃၀၀၀၀ က်ပ္သာ က်န္လ်က္ ရွိေနသည္။ 

အကယ္၍ ကၽြဲ၊ ႏြား မ်ားကုိ ေဈးသုိ႔ သယ္ေဆာင္ သြားၿပီး မေရာင္းခ် ႏုိင္ပါက ပါမစ္ႏွင့္ ရဲမ်ားကုိ ေပးရ သည့္ ေငြ ၃ ေသာင္းနီးပါးမွာ ေရထဲသုိ႔ ေမွ်ာလုိက္ သကဲ့သုိ႔ အလဟသ ျဖစ္ေနၿပီး၊ အလြန္ နစ္နာ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး မ်ားကုိသာ ယခု ကဲ့သုိ႔ မတရား သျဖင့္ ပါမစ္ေၾကး၊ ဂိတ္ေၾကး မ်ား အျဖစ္ ေကာက္ခံ လ်က္ရွိၿပီး၊ ရခုိင္ လူမ်ဳိး၊ ကၽြဲ၊ႏြား၊ ဆိတ္ ေရာင္းခ် သူမ်ားမွာ ပါမစ္မလုိ၊ ဂိတ္ေၾကး ေပးရန္ မလုိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ် ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိ ပါသည္။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus