ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာပုိင္ လယ္ေျမမ်ားအတြက္ ေျမခြန္ေျပစာမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေငြအဆမတန္ေတာင္း၊ အခ်ဳိ႕ကုိ လုံး၀မေရာင္းဘဲ သိမ္းထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေန

ေက်ာ္စုိး
Rohingya Today
6.12.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေက်းရြာတာ၀န္က် စာေရးမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေျမခြန္ေျပစာမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေငြအဆမတန္ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ေျပစာမ်ား လုံး၀ မေရာင္းခ်ဘဲ သိမ္းထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထားမဲ့ ျဖစ္သြားရသည္။ 

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ လူဦးေရ ၈၀% ေက်ာ္သည္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ေက်းရြာအဆင့္ စာေရးမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ ၉၀% ေက်ာ္ကုိ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာ ခန္႔အပ္ထားသည္။ ရခုိင္လူမ်ဳိး စာေရးမ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ေျမခြန္ေျပစာမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ တစ္ဧကလွ်င္ ၂၀၀၀ က်ပ္မွ ၅၀၀၀ က်ပ္အထိ တုိးျမွင့္ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက Rohingya Today သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

လယ္ယာေျမအသစ္၀ယ္ျခင္း၊ အေမြခြဲေ၀ျခင္း စသည့္ နာမည္ေျပာင္း၍ အသစ္ထြက္လာေသာ ေျပစာမ်ားကုိ သိမ္းထားၿပီး တစ္ေစာင္ကုိ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္းမွ တစ္သိန္း အထိ ညွစ္ယူ၍ ေရာင္းခ်ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ 

ေျမစာရင္းဦးစီးဌာမွ ေျပစာတစ္ေစာင္လွ်င္ ၂၀ က်ပ္မွ ၈၀ က်ပ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း စာေရးမ်ားက တုိးျမွင့္၍ ေရာင္းခ်ေနသည္ကုိ ေမးျမန္းပါက “မင္းတုိ႔ ကုလားေတြ၊ ငါတုိ႔ ေျပာသလုိ ေနရမယ္၊ မေနခ်င္ရင္ ႏုိင္ငံထဲကေန ထြက္သြား”  ဟု ေစာ္ကား ဆဲဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ၿပဳိင္းေတာင္၊ သိမ္ေတာင္ျပင္၊ ေက်ာက္ရန္၊ သပိတ္ေတာင္၊ ဂူတာျပင္၊ စိမ္းညွင္းျပား စသည့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၅ စုေက်ာ္တြင္ ေငြေၾကးတုိးျမွင့္၍ ေျပစာမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ေသကံခြဆုံ၊ ေက်ာက္ျဖဴသားေသကံ၊ ျပင္လွသိန္းတန္၊ ေဆးအုိးက်၊ ၀ရကၽြန္း၊ ကက်က္ဘက္၊ ေျမာင္းနား၊ အလယ္ေခ်ာင္း၊ ဖရုံေခ်ာင္း၊ ဖုိးေခါင္ေခ်ာင္း၊ ဘုရားျပင္ေအာင္ပ၊ အထက္ကၽြဲႀကဳိေမာ္၊ ဒု-အုိးသည္မ စသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာေက်းရြာအုပ္စု ၅၀ စုေက်ာ္တြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေျပစာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ေျပစာမ်ား ထုတ္ေပးလုိက္သည္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ တစ္လေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေက်းရြာအဆင့္ တာ၀န္က်စာေရးမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား မေရာင္းခ်ဘဲ သိမ္းထားျခင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား အေထာက္အထားမဲ့ ျဖစ္ေအာင္ ၎တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ တမင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟု ေဒသခံမ်ားက သုံးသပ္ေနၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္လည္း မ်ားစြာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ေျမခြန္ေျပစာမ်ား ထုတ္မေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင္း အေထာက္အထားမဲ့ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။  


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus