ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရခိုင္မွာ မူလ ေဒသခံက ဘယ္သူလဲ


ေဌးလြင္ဦး
RB News
22.11.2012

ပညာေရး၊ သုေတသနနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တိုးတက္လာတဲ့ ေခတ္ကာလမွာ- သမိုင္းကို ေျဗာင္လိမ္ေနသူေတြရဲ႔ သိကၡာ အမ်ားဆံုး ခံလွ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္ပါပဲ။ အၾကမ္းဖက္ လူသတ္မႈမ်ားကို ဖံုးရင္း ဖိရင္း လူထုကို ေျဗာင္လိမ္ရင္း- အခုေတာ့ တစ္ခုခ်င္း ၀န္ခံလာရသလို- သမိုင္းစာမ်က္ႏွာနဲ႔ သင္ရုိးမ်ား လိမ္လည္ ထား ျခင္းကိုလည္း မၾကာေတာ့ေသာ ကာလတစ္ခုမွာ ၀န္ခံလာရပါလိမ့္မယ္။

အခုေလာေလာဆယ္မွာ ဗမာစကားေျပာတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားနဲ႔ အာဏာပိုင္မ်ား အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ မ်ားက လူထုပညာေပး၊ သတင္းေပး မ်ားကုိ ေမာင္ပိုင္စီးထားႏိုင္ခ်ိန္ ျဖစ္ခိုက္ လိမ္လည္ေနတာမ်ားလည္း မၾကာမွီမွာ အရွက္တကြဲ ျဖစ္ရေတာ့မွာပါ။- ငါဆိုတဲ့ ဦးေဌးလြင္ဦးမွာ အမွန္တရားနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ လူမ်ိဳးမရွိ ဘာသာမရွိ၊ အသားအေရာင္ မရွိဘူး။ သမိုင္းမွာ လူလိမ္အျဖစ္မခံႏိုင္သလို- မလုပ္ႏိုင္တာမ်ားကို ႂကြားလံုးထုတ္ ခဲ့သူလည္း အျဖစ္ မခံႏိုင္ဘူး။ ေသတယ္ ဆိုတာ မဆန္းဘူးလို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ႏွလံုးပိုက္ထားသူ တစ္ဦး အေနနဲ႔ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္းပဲ ဆက္လက္ ေျပာသြားမွာ ျဖစ္သလို- ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ အမွန္ကိုပဲ ေဖၚျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ 

ကမၻာက ဘယ္လုိလိုေျပာေျပာ- ငါ လုပ္ခ်င္ရာ ငါလုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ အာဏာပိုင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ားက မြတ္ဆလင္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လာရင္ 82 Law ကိုပဲ ကိုင္ကိုင္ေနတာမ်ား မထူးဆန္းေတာ့ပါ။ ကမၻာကလည္း သိေနပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ လူမ်ိဳးအားလံုးအတြက္ တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္မယ္၊ သမိုင္း အမွန္ကုိ တစ္ကယ္ ျပန္လွန္မယ္ ဆိုရင္- ငါ ကိုယ္တိုင္ အဲ့ဒီ ဥပေဒကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံသူထဲမွာ ပါ၀င္မွာ ပါ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပထမ တစ္ႀကိမ္လည္း ငါေျပာခဲ့ပါၿပီ။

ရခိုင္မွာ အထူးသျဖင့္ အပိုင္း သံုးပိုင္းရွိေနတယ္။ ဂြၿမိဳ႔မွ သံတြဲထိ ရခိုင္နာမည္ခံ လူအားလံုးက မိမိကိုယ္မိမိ ဗမာ လို႔ ခံယူတယ္။ ဒါေပမယ့္- အစိုးရက သူတုိ႔ကို ဗမာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဘယ္စဥ္ကမွ အသိအမွတ္မျပဳဘူး။ ရခိုင္- ရခိုင္ဘဲ မွတ္ပံုတင္မွာ ေရးခိုင္းတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာမွာ ျဖည့္ခိုင္းတယ္။ သူတို႔ဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး သူတို႔ကို ရခိုင္ အျဖစ္ ခံယူခိုင္းတယ္။ ဒါဟာ လက္ေတြ႔ပါ။ သြားေရာက္ စံုစမ္းၾကည့္ပါ။

သံတြဲရဲ႔ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းကစ စစ္ေတြနယ္ေလာက္ထိ လူေတြက ရခိုင္လူမ်ိဳးလို႔ ခံယူတယ္၊ ခံစားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့မွာ ၂ ပိုင္းရွိေနေသးတယ္။ ေတာင္ပိုင္းရခိုင္နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းရခိုင္ ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကုတ္မွ ေက်ာက္ျဖဴထိ ရခိုင္မ်ားက ေတာင္ပိုင္းရခိုင္ အျဖစ္ခံယူၿပီး- ေျမပံုမွ စစ္ေတြ၊ ရေသ့ေတာင္ထိ ရခိုင္မ်ားက ေျမာက္ပိုင္းရခုိင္မ်ားလို႔ ခံယူထားပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရခိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ေတာင္ပိုင္း ရခိုင္မ်ားကို ဘယ္စဥ္ကမွ ဥကၠဌရာထူး အပါအ၀င္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိ ရာထူးမ်ားကို မေပးခဲ့ပါ။

ေျမာက္ပိုင္း ရခိုင္ေတြထဲမွာ မြတ္ဆလင္ေတြက သီးျခား ျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီ မြတ္ဆလင္ေတြက သူတို႔ကုိယ္ သူတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ လို႔ ခံယူတယ္။ သူတို႔ဟာ ေရွးေဟာင္း မာဂဓ အင္ပါယာက ဘန္ဂါလီ စာေပနဲ႔ စကား လႊမ္းမိုး ခဲ့ရာ ေဒသျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီ ဘာသာစကားကုိပဲ ဆက္လက္ေျပာဆိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ထဲက တစ္ခ်ိဳ႔က သူတို႔ ကိုယ္သူတို႔ ဘန္ဂါလီ လို႔ ေျပာဆိုတယ္။ (ဂြ ၿမိဳ႔နယ္ ေက်ာက္ခၽြန္ေက်းရြာမွ သံတြဲ ၿမိဳ႔အလယ္ထိ ရခိုင္မ်ား သူတို႔ ကိုယ္သူတို႔ ဗမာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ခံယူသလိုမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။)- ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ က်န္ျပည္နယ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ မွာ ရွိတဲ့ ဗမာမ်ားကိုေတာ့ေတာ့- ဘယ္စဥ္ကမွ မြန္အျဖစ္၊ ကရင္ အျဖစ္၊ ရွမ္း အျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘဲ- ရခိုင္ေန ဗမာမ်ားကုိေတာ့ ဗမာ အျဖစ္ ခံယူခြင့္ ေပးမထားသလို၊ အတင္း အဓမၼ ရခိုင္ အျဖစ္သာ ခံယူေစခဲ့တယ္။--

တစ္ျခားတစ္ဘက္မွာ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းရဲ႔ မူလဇစ္ျမစ္ လူမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထဲက တစ္ခ်ိဳ႔က သူတို႔ ေျပာ ဆိုရာ စကားအေလွ်ာက္ ဘန္ဂါလီ ဆုိတဲ့ အမည္နာမကို အတင္းထုိးထည့္ေပးေနေတာ့တယ္။

ဒီေနရာမွာ- ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ရခိုင္နယ္ရဲ႔ မူလဇစ္ျမစ္ လူမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း ငါ အခိုင္အမာ ေျပာႏိုင္တဲ့ အခ်က္ ေတြ ရွိေနတယ္။ ရခိုင္စကား ဆိုတာ ဗမာ စကားတစ္မ်ိဳးပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ေရွးေဟာင္း ဗမာစကားထဲက တစ္ မ်ိဳးလို႔ ေျပာႏိုင္သလို- အဲ့ဒီ စကားေျပာ လူမ်ိဳးနဲ႔ ေရွးေဟာင္း ဘန္ဂါလီ စကားေျပာလူမ်ိဳး ဒီႏွစ္မ်ိဳးဟာ ဘယ္သူ က အရင္ ရခုိင္နယ္ထဲကို ေရာက္လာခဲ့သလဲ- ဆုိတာကို ဆန္းစစ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ သုေတသန လုပ္ဘို႔ လုိပါ တယ္။

အၾကမ္းအားျဖင့္ ျမန္မာအင္ပါယာကို စတင္ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ပုခံေခတ္က လုိ႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ပုဂံေခတ္ ဆုိတာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တစ္ေထာင္၀န္းက်င္ကသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္သမိုင္းက ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ၿပီလို႔ ရခိုင္သမိုင္း ဆရာတိုင္းက ၀န္ခံထားခဲ့ပါၿပီ။ (ပုဂံေခတ္ မတိုင္မွီက ေရွးေဟာင္း ဗမာစကားေျပာ လူသားေတြ ရခိုင္နယ္ထဲကို ေရာက္ေကာင္း ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဟုိတစ္စု ဒီတစ္စုေလာက္သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။) 

ရခိုင္ရာဇ၀င္ ေက်ာက္စာမ်ားကို ျပန္လွန္ၾကည့္ပါ။ ဘယ္စာေပနဲ႔ ေရွးခဲ့ပါသလဲ။ တူးေဖၚရရွိထားတဲ့ ေရွးအက် ဆံုး ရခိုင္ေက်ာက္စာမ်ားကို ရခိုင္စာေပပညာရွင္မ်ားကို ဖတ္ခိုင္းၾကည့္ပါ။ ဖတ္မတတ္ေတာ့ အဆံုးမွာ- ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာတိုင္းမွာ ပူတီး (ေရွးေဟာင္း ဘန္ဂါလီ အကၡရာနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ လကၤာမ်ား)ကို ဖတ္ တတ္သူကို အဲ့ဒီ ေက်ာက္စာကို ေပးလိုက္ပါ။ သူ ဖတ္ၿပီး ဘာသာျပန္ေပးလိုက္ပါလိမ့္မယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ရြာတစ္ ရြာမွာ အနည္းဆံုး ပူတီး ဖတ္တတ္သူ တစ္ဦးစီေတာ့ စဥ္ဆက္ က်န္ရွိေနပါတယ္။

ဒါဆိုရင္- ရခိုင္နန္းသံုးမွတ္တမ္း၊ ရခိုင္နယ္က ေရွးအက်ဆံုး ေက်ာက္စာမ်ားကို ဘယ္သူေတြက မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့ပါသလဲ။ လက္ရွိ ရခိုင္လို႔ ခံယူေနတဲ့ ေရွးေဟာင္း ဗမာစကားေျပာ လူမ်ိဳးစုထဲက ပညာရွင္မ်ားက မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ပါသလား။ သု႔ိမဟုတ္ ေရွးေဟာင္း ဘန္ဂါလီ စကားေျပာ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့ပါသလား- ကြဲျပားသြားပါလိမ့္မယ္။

အဲ့ဒီေခတ္က ရခိုင္နယ္မွာ ပူတီးကို မွတ္တမ္းတင္တဲ့ စာေပအကၡရာကို သံုးခဲ့တယ္ ဆိုရင္- ရခိုင္နယ္က ေရွး ေဟာင္းလူမ်ိဳးက ရိုဟင္ဂ်ာ ျဖစ္သလား- လက္ရွိ ရခိုင္လို႔ ခံယူသူမ်ား ျဖစ္သလား- ဆင္ျခင္ႏုိင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ပူတီးစာေပကို မသံုးတဲ့ လူမ်ိဳးမ်ားသာ ရခိုင္မွာ ရွိေနတယ္။ ဘုရင့္မွတ္တမ္းမ်ားကို ေက်ာက္ထက္ အကၡရာ တင္ဘို႔ေလာက္ပဲ ပူတီးစာေပ တတ္ေျမာက္တဲ့ ပညာရွင္မ်ားကို ပင့္ယူၿပီး မွတ္တမ္းတင္ခိုင္းခဲ့တယ္ ဆိုရင္ လည္း- ယုတၱိက အလြန္မဲ့ေနပါလိမ့္မယ္။ လူေတြဟာ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ ကိုယ့္စာေပကိုပဲ သံုးစြဲခဲ့ၾကတာပါ။

ရခိုင္စာေပ လို႔ေခၚတဲ့ ပူတီးဇတ္ပ်က္ အကၡရာတင္ စာေပမ်ားနဲ႔ မွတ္တမ္းက ရခိုင္ေက်ာက္စာေတြထဲမွာ အလြန္႔ အလြန္ ေနာက္က်တဲ့ ေက်ာက္စာမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။- ေက်ာက္စာပညာရွင္မ်ား သမိုင္းပညာရွင္မ်ား ေသခ်ာ ေအာင္ေလ့လာလိုက္ပါ။ ၿပီးမွ- ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ အခုေျပာေနတဲ့ ရခိုင္ ဘယ္သူေတြက ရခိုင္နယ္ရဲ႔ ဇစ္ျမစ္လူမ်ိဳး ျဖစ္ သလဲ။ ဘယ္သူေတြကို 82 Law နဲ႔ ဆံုးျဖတ္သင့္သလဲ- အႏုလံု ပဋိလံု ဆင္ျခင္လိုက္ပါ-လို႔ သတိေပးပါရေစ။

အစၥလာမ္ သာသနာကို ကူးေျပာင္းလိုက္လို႔ မတရားသျဖင့္ အႏိုင္က်င့္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့---၊ ဆက္လက္ အႏိုင္ က်င့္ေနသူမ်ား အားလံုး- ေနာက္ဆက္တြဲ တရားခံမ်ားထဲမွာ ပါသြားပါလိမ့္မယ္။


ေဌးလြင္ဦး
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus