ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သမၼတသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ဦးသိန္းစိန္
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား

သမၼတႀကီး၏ တုိင္းမဂၢဇင္း Vol 182, No.1 ကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၃၊ ၂၀၁၃ေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ ခ်က္တြင္ “ဗုဒၶ၏သားေတာ္ သံဃာ တစ္ပါး ျဖစ္သူ ဦးဝီရသူ” ဟူ၍ သုံးစဲြထား ပါသည္။

ဖားအံျမိဳ႕မွာ ဧျပီလ(၂၀) ၂၀၁၃တြင္ ဦးဝီရသူက ေအာက္ပါ အတုိင္း ေဟာၾကား ခဲ့သည္ကုိ သမၼတႀကီး သိ ရွိေစရန္ ေပးပုိ႔ လုိက္ပါသည္။

ဧည့္သည္ သည္သာလွ်င္ အိမ္ရွင္ မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ေန ရမယ္။ အိမ္ရွင္က ဧည့္သည္ မ်က္ႏွာကုိ ဂရုစုိက္ စရာ လုိလား။

ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနတယ္။ 

ခင္ဗ်ားတုိ႔က ဒီဧည့္သည္ေတြကုိ ၾကည့္ျပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္။

အဲဒီလုိဘဲ ကုလားမွန္သမွ် ဗမာျမင္ရင္ ေၾကာက္လန္႔ေနရမယ္။

ဗမာက ကုလားျမင္လုိ႔ ေၾကာက္လန္႔တာမ်ိဳး ျဖစ္သင့္ပါ့မလား။

(မျဖစ္သင့္ပါ ဘုရား)

အဲဒီလိုေပါ့။ ကုလားမွန္ သမွ် ဘယ္တုိင္းရင္းသားဘဲ ျမင္ျမင္ ေၾကာက္လန္႔ ေနရမယ္။

ဗီဒီယုိ -  


ယခုကဲ့သုိ႔ အမုန္း တရား ေတြကုိ ကာလ ၾကာရွည္စြာ လူသိရွင္ၾကား ေဟာၾကားေနသူ ဦးဝီရသူသည္ ဗုဒၶ၏ သားေတာ္ ဟုတ္ မဟုတ္၊ ျပန္ၾကားေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္နဲ႔ သာသနာေရး ဝန္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ တုိ႔က ဦးဝီရသူရဲ့ ေဟာၾကားခ်က္ မ်ားသည္ မုန္းတီးမႈကုိ လႈ႔ံေဆာ္ျခင္း (Hate Speech) မဟုတ္ ဟူ၍ ေျပာ ဆုိ ေနျခင္းသည္ မွန္ မမွန္၊ ဦးဝီရသူႏွင့္ အေပါင္း အပါ မ်ားက ျပည္သူ လူထုကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ ရာဇဝတ္ မႈမ်ား က်ဴးလြန္ ေစရန္ ေသြးထုိး ေျမွာက္ပင့္ ေနျခင္း မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ တုိင္းျပည္၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ သာသနာ တုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ မထိခုိက္၊ သမၼတႀကီးက ဦးေဆာင္ ေရွ႕ရႈ ေနသည့္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ ေရးကုိ ပ်က္ဆီး မပ်က္ဆီး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ ပ်က္ျပား မပ်က္ျပား၊ တုိင္းျပည္ အက်ိဳးပ်က္ မပ်က္ စသည္ တုိ႔ကုိ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ ႀကီးမ်ား၊ သမၼတႀကီး အပါအဝင္ အစုိးရ အဖဲြ႔ ဝင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး လူမႈေရး အဖဲြ႔အစည္း အသီးသီး က ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ တုိင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စဥ္းစား ဆင္ျခင္ သင့္ေၾကာင္း အေလး အနက္ထား တင္ျပ ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ေအာင္တင္
ဇူလုိင္လ ၂၊ ၂၀၁၃

-----


ဖားအံျမိဳ႕တြင္ ဦးဝီရသူ၏ ေဟာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ M-Media ၏ သတင္း http://www.m-mediagroup.com/news/12906

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus