ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ယဥ္ေက်းမႈစုံလင္ (Multiculturalism) ထြန္းကားခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးႏုိင္ငံ

ဦးေက်ာ္မင္း
RB News
20.5.2014

အမွန္စစ္စစ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ Multiculturalism ႏွင့္ကင္းေ၀းေသာ ႏိုင္ငံ မဟုတ္၊ ေရွးျမန္မာ ဘုရင္ ေခတ္မွစ၍ လူမ်ိဳးစံု ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ လာၾကသည္။ ကြဲျပားေသာ ဘာသာ စကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားျဖင့္ ယေန႔ အထိ ေနထိုင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘိုးေတာ္ ဘုရား လက္ထက္တြင္ ဘာသာ အသီးသီးအား မိမိတို႔ ဘာသာ အယူ ထံုးဓေလ့ႏွင့္ အညီ အမႈကိစၥ စီရင္ခြင့္ အမိန္႔ ျပန္႒ါန္းပင္ ထုတ္ခဲ့သည္။ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္တြင္ လူမ်ိဳးစုံ ဘာသာစံု ဆက္ဆံေရး ပို၍ ေျပျပစ္ လာခဲ့သည္။ မႏၱေလး နန္းေတာ္တြင္း ဗလီ ေဆာက္ခြင့္ျပဳ ခဲ့သည္။ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံ မကၠာၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ ဟာဂ်ီမ်ား တည္းခိုႏိုင္ရန္ ဇရပ္တခုပင္ ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။

ဤတြင္ ယေန႔ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ႏွစ္ခ်ီ၍ ျဖစ္ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ တခ်ိန္က လူမ်ိဳးစံု ဘာသာစံု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ၿပီး တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တိုးတက္ ခဲ့ျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈစံု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာသန္းျမင့္ဦး ၏ေလ့လာခ်က္တြင္ - For centuries Arakan prospered on international trade, and readily took in people and ideas from across Asian continent and beyond; a flourishing civilization with the most cosmopolitan court in modern Burmese history. Arakan isolation is a very new thing. And its lost of cosmopolitanism is a part of Burma’s present day poverty.”

အဓိပၸါယ္မွာ ရခိုင္သည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာ ခဲ့သည္။ အာရွတိုက္ႏွင့္ ၎ကို ေက်ာ္လြန္၍ လူမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားကို လက္ခံ သိမ္းသြင္း ခဲ့သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ စံုခဲ့ေသာ cosmopolitanism ျဖစ္ေသာ civilization ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ရွိ ခဲ့သည္။ ထိုယဥ္ေက်းမႈ စံုယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေသာ cosmopolitanism ဆံုးရံႈးသြားျခင္းသည္ပင္ ယခုေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းခံ တရပ္ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာသန္းျမင့္ဦးက ဆက္လက္၍ ၁၅ ရာစု အစပိုင္းတြင္ ရခိုင္ဘုရင္ နရမိတ္လွက အေ႔ရွ ဘဂၤလား Turkish-Afghan ဘုရင္၏ အာဖဂန္တပ္ဖြဲ႕ အကူ အညီျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ ခဲ့ရေသာ ရခိုင္ ထီးနန္း ျပန္လည္ ရရွိခဲ့ျပီး ရခိုင္ျပည္၏ ေရႊေခတ္ စတင္ ခဲ့သည္။ ၾသဇာ အာဏာ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ ျမင္ခဲ့သည္။ အစၥလာမ္ႏွင့္ ဗုဓၵဘာသာ ေရာေႏွာေသာ hybrid အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ တီထြင္ ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုလည္း ေျမာက္ဦးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သည္။ ေျမာက္ဦးသည္ လူဦးေရ တစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္း ခန္႔ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး၏ စံုရပ္တစ္ခု (ယခုေခတ္ အေခၚ စီးပြားေရး transit) တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ လူဦးေရတြင္ ရခိုင္၊ ဘဂၤလီ၊ အာရပ္၊ အာဖဂန္၊ ဗမာ၊ ဒတ္ခ်္၊ ေပၚတူဂီ၊ အဗီးဆီးႏီုး၊ ရုရွားႏွင့္ ခရစ္ယာန္၊ ဂ်ပန္ တို႔ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ယဥ္ေက်းမႈစံု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဘဂၤလီႏွင့္ ရခိုင္စာေပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အားေပး ခဲ့သည္။ ေဒၚလတ္ကရဇီ၊ အလ္၀ါလ္တို႔က နန္းတြင္း အရာရွိႀကီးမ်ား ျဖစ္ၿပီး ကဗ်ာမ်ား၊ ဘာသာျပန္ စာေပမ်ား ေရသားခဲ့သည္။ ဘုရင္မ်ားက ပါဠိဘြဲ႔မ်ား အျပင္ မူဆလင္ နာမည္မ်ား ခံယူခဲ့သည္။ --- ပါရွား၀တ္စံုမ်ား Isfahan and Mughal conical hats (ဦးထုပ္မ်ား) ၀တ္ဆင္ေလ့ ရွိခဲ့သည္။ မူဆလင္ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္ ေၾကညာ စာတမ္းေလး ပါေသာ ေငြဒဂၤါးမ်ား သြန္းလုပ္ ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က ရခိုင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အလြန္ တိုးတက္ သာယာခဲ ့ပါသျဖင့္ ေပၚတူဂီ မွတ္တမ္း မ်ားမွာ ေျမာက္ဦးကို Venice, London, Amsterdam စသည့္ ဥေရာပ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယဥ္ ေဖၚျပခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ (Than Myint-U, The river of lost fool steps, 2011 P72-74 )

Thibautd’ Hubert ႏွင့္ J. Leider တို႔၏ “Traders and poets in Mrauk-U court in seventeen century; 2011, P 81-94) တြင္ -- ရခိုင္ နန္းတြင္းတြင္ ပါရွားႏွင့္ ဘဂၤါလီ စာေပကို ရုံးသံုး စာေပ အျဖစ္ သံုးခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ဤစာေပမ်ား အေရးပါ ခဲ့သည္။ ျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရး အတြက္ ေရာက္ရွိသူ အမ်ားစုမ်ာ အိႏိၵယ မူဆလင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရခိုင္ဘုရင္က ဘဂၤါလီ စာေပပညာရွင္ မ်ားကို ေျမွာက္စားခဲ့သည္။ နန္းတြင္း ရာထူးႀကီး မ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ Magon Thakur ႏွင့္ Ashraf Khan တို႔ ထိုစဥ္ ရခိုင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ လက္ေအာက္တြင္ Dalaut Qazi ႏွင့္ Alaol ကဲ့သို႔ နန္းတြင္း အရာရွိႀကီးမ်ား (courtiers) ႏွင့္ စာေပ ပညာရွင္မ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ား ေပၚေပါက္ ခဲ့သည္။ ဘဂၤါလီ မ်က္ႏွာဖံုး လူႀကီးမ်ားသည္ ဘာသာ စကားစံု တက္ကၽြမ္းသျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဆက္ဆံေရးတြင္ အဓိက အက်ိဳးေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မူရင္းစာ အတိုင္း ေဖၚျပရလွ်င္ “It is Bengali literature that provides the most comprehensive picture of the literary culture as conceived and practised by the members of royal court. Some letters and one inscription also testify to the use of Persian in diplomatic and administrative affairs. ဤသို႔ျဖင့္ ထိုစဥ္ရခိုင္ နန္းေတာ္တြင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈစံု ေ၀ဆာ ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွား ေနေပသည္။

ရခိုင္ျပည္တြင္ ႏွစ္စဥ္ ဘဂၤါလား ကမ္းေျခမွ လူမ်ားေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္လာ၍ ေရာင္း၀ယ္ၾကသည္။ ျပည္တြင္း၌ ခိုင္းေစခဲ့သည္။ မူရင္းစာသား အတိုင္း ဆိုလွ်င္ “the Hindu and Muslim Bengalis that were deported by the Arakanese were settled as royal workers in the rice growing plains of Kaladan and Lemro rivers.

သီရိ သုဓမၼရာဇာ ၁၆၂၂-၃၈ က ဘဂၤလားမွ စစ္သံုးပန္ သံုးေသာင္းေက်ာ္ ေခၚေဆာင္ ေနရာခ် ခဲ့သည္။ ႏုရပတိမင္း ၁၆၃၈-၄၅ ကလည္း စစ္တေကာင္းမွ ေဆးဆိုးသည္ႏွင့္ ရက္ကန္းသည္ သံုးေသာင္းကို ျပည္ပ အထည္ အလိပ္ ကုန္သြယ္ေရးကို ျမွင့္တင္ရန္ ေခၚေဆာင္၍ ရခိုင္ျမစ္၀ွမ္း ေဒသမ်ားတြင္ ေနရာခ် ခဲ့သည္။

စႏၵာသုဓမၼဘုရင္ ၁၆၅၂-၈၄ ကို အထက္ ကဗ်ာဆရာ Alaol ကခ်ီးမြမ္းခန္းထုတ္ေသာ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္တြင္ ပထမ စာေၾကာင္းမွာ --- “The city called Rosanga is a matchless place on earth. Constantly full of grains and fishes” ရုိးရွန္းၿမိဳ႕သည္ ကမာၻ ေျမျပင္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ ကင္းေသာ ေနရာျဖစ္ၿပီး သားငါး ေပါႂကြယ္၀သည္။

“Revering the sword of justice the Lamb and tiger meet peacefully and drink water together at the same ghat (water) ဘုရင္၏ တရား မွ်တမႈ ဓါးေျမာင္ကို အားလံုး ေလးစားသည္။ က်ား ႏွင့္ သိုး တေနရာတည္း တေရတည္း ေသာက္သည္။ ေနာက္တေၾကာင္းတြင္ ထပ္မံ၍ -- “No trace of the malevolent and wicked men’s vice anymore; the honest conduct of the king destroys all kind of pains”. ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ မလိုမုန္းတီးမႈ မ်ားႏွင့္ လူယုတ္မာ မ်ား၏ ဆိုးသြမ္းမႈမ်ား အရိပ္ လကၡဏာပင္ မရွိ၊ ျပည္သူ မ်ားတြင္ နစ္နာမႈ၊ မတရားခံရမႈ၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ိဳး ခံရျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ဘုရင္၏ မွန္ကန္ မွ်တေသာ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ ကိုင္တြယ္မႈက တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း ေစခဲ့သည္။ ဤသည္ ရခိုင္ ဘုရင္ေခတ္၏ cosmopolitanism တနည္း Multiculturalism၏ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္သည္။ (J. Leider ႏွင့္ Thibaut d’ Hubert; traders and poets in Mrank-U court P-96)

ေ၀ါဟာရ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ Rosango အဓိပၸါယ္ကို the Bengali name of Mrauk-U and it is also used to designate the kingdorn of Arakan ဟုပါရွိသည္။ ရိုရွန္းသည္ ရခိုင္ျပည္၏ ၁၇ ရာစုက နာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၎တြင္ ရခိုင္မွအပ ဘဂၤါလား၊ အိႏိၵယ၊ ပါးရွား၊ အာရပ္ ၊မဂုိ၊ ပထန္ စသည့္ ေဒသမွ လူမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။ အထက္ လူမ်ဳိးစုမ်ား ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီၿပီး ေရာေႏွာ ေနထုိင္လာခဲ့ သျဖင့္ သီးျခား လူမ်ဳိးစ ုတစ္စု အသြင္ေဆာင္ လာသည္။ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား ဘာသာေျပာင္း ၊ အစၥလာမ္ ျဖစ္လာခဲ့ရာ အထက္ လူမ်ဳိးေပၚ ရခုိင္ ယဥ္ေက်းမႈ လႊမ္းမုိးမႈလည္း ရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔အား ယေန႔ ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ အစုိးရ မ်ားက တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ထားခဲ့ေသာ အေထာက္ အထား အခုိင္အလုံ ရွိရာ ထုိစဥ္က ရခုိင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ ခဲ့ၾကသည္။

ဟိုေရွးေခတ္က မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးစံု ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္၍ သာယာ တိုးတက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သာဓက ရွိခဲ့သည့္ အျပင္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ေနာက္ပုိင္းလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ ႏုိင္ခ့ဲေပသည္။ ယခု အခ်ိန္တြင္ ထိုမတူညီ ကြဲျပားခဲ့သူ မ်ား၏ မ်ိဳးဆက္ မ်ားႏွင့္ အတူ ယွဥ္တြဲ မေနႏိုင္၊ ခဲြျခား ထားရမည္ တတိယ ႏုိင္ငံ ပို႔ရမည္ စသည္ျဖင့္ ေျပာဆို ေနျခင္းသည္ ရုိးရုိး မဟုတ္ႏိုင္၊ ပေယာဂေၾကင့္ ျဖစ္နုိင္သည္။ ေရာဂါ တစ္ခု ကူးစက္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေကာင္းေသာ ေရာဂါ မဟုတ္ သူမ်ားကို ဖ်က္ဆီး လိုေသာ ေရာဂါ ျဖစ္သလို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း ဖ်က္ဆီးမယ့္ ေရာဂါ ျဖစ္သည္။ အထက္တန္းလႊာ စီးပြားေရးသမား တစ္စု၊ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္ ေဆာ္ၾသ ႀကိဳးကိုင္ခဲ့သူ ႏိုင္ငံေရး သမား တစုမွ အပ ရခိုင္ ျပည္သူ ျပည္သား အားလံုး ဆင္းရဲဒုကၡ မ်ိဳးစံု ခံေနရသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာ၍ ေရျခား၊ ေျမျခားတြင္ စီးပြားရွာ ေနရသည္။ အၾကမ္းဖက္ လုယက္ တိုက္ခိုက္ လိုသူမ်ား၊ လူမ်ိဳးစံု၊ ယဥ္ေက်းမႈစံု ယွဥ္တြဲ အတူ ေနထိုင္လိုျခင္း မရွိသူမ်ားက ေရွးရခိုင္ ဘုရင္ေခတ္ကို သင္ခန္းစာ ယူႏိုင္ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ေအးခ်မ္း သာယာၿပီး ဒုတိယ အဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္ အဆင့္မွ လြတ္ေျမာက္၍ တိုးတက္ေသာ ျပည္နယ္ တခု ျဖစ္လာ ႏုိင္္ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus