ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

BROUK မွ အေမရိကန္ အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ
RB News
6.10.2014

သမၼတ အုိဘားမား၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးအႀကဳိ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း၊ ယူေက (BROUK) မွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲဖြယ္ရာ အေျခအေန မ်ားကုိ တင္ျပၿပီး အေမရိကန္ အစုိးရအား ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္း
ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း (ယူေက) ၏ ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕မ်ားရွိ အေမရိကန္ အစုိးရ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေတြ႔ႀကဳံေနရသည့္ အဆုိးရြားဆုံး အေျခအေန မ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမဳိ႕တြင္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မီတီႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ ျမန္မာအစုိးရက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ဘဂၤလီမ်ား အျဖစ္ လက္ခံရန္ ဖိအားေပးေနျခင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စတင္၍ နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ား အဖြဲ႔ကုိ ေဆးကုသခြင့္မ်ား ရပ္ဆုိင္းၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား စီမံကိန္း အသစ္ျဖင့္ ျပဳႏုိင္ငံသား အဆင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ရန္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း BROUK ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္က RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ဦးထြန္းခင္က အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ဌာနႏွင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတ အုိဘားမားအား “ရုိဟင္ဂ်ာ” အသုံးအႏႈန္းကုိ ဆက္လက္ ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာ အစုိးရကုိ လမ္းျပေျမပုံ သတ္မွတ္ ေပးၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဖိႏွိပ္ေနမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေပးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ အစုိးရ အေနႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ မေလးရွား၊ အိႏၵိယ၊ ထုိင္း၊ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔၏ မူရင္း ဌာေနတြင္ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားႏုိင္ရန္ အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

National Endowment for Democracy မွ ႀကီးမွဴး၍ က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ အေမရိကန္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ လုံး၀ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိသည့္အတြက္ ပူးတြဲ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အာရွ ပစိဖိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဦးထြန္းခင္သည္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Mr Tom Malinowski ႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕တြင္ တစ္နာရီေက်ာ္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ Mr Malinowski ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရွိ အစုိးရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဒုကၡသည္ စခန္းသုိ႔ တရား၀င္ ပုိ႔ရန္ စီမံထားေသာ စီမံကိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အစုိးရ စီမံကိန္းသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ခုိး၀င္ ဘဂၤလီမ်ား အျဖစ္ တရား၀င္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ စနစ္တက် အကြက္ဆင္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔ ဆက္ဆံရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၂ သိန္းခန္႔ကုိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ အစာေရစာ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနမႈကုိ အျမန္ဆုံး ရပ္တန္႔ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သမၼတ အုိဘားမား ခရီးစဥ္ အတြင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သီးျခား ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အစုိးရက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈကုိ ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းေရး အတြက္ အေမရိကန္ အစုိးရမွ ဦးေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ဦးထြန္းခင္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ဥေရာပ သမဂၢမွ ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဥေရာပ သမဂၢ အေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ ဆုိးရြားလွသည့္ အေျခအေနမွ တုိးတက္မႈ ရွိေစရန္ ဖိအားေပးသည့္ အဆုိမ်ား တင္သြင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အီးယူ အေနျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအား ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ ေနျခင္းကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နယူးေယာက္ၿမဳိ႕ရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ သမားေတာ္မ်ား (Physician Human Rights Group) အသင္းမွ စီစဥ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ “ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လက္ရွိ အေျခအေန” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသုိ႔ Responsibility to Protect မွ အရာရွိမ်ား၊ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဦးထြန္းခင္က ရုိဟင္ဂ်ာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေျခအေနသည္ နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ား အဖြဲ႔ကုိ ေမာင္းထုတ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ဆုိး၀ါးလားမႈမ်ားကုိ စနစ္တက် ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ Physician Human Rights Group က ၎တုိ႔၏ လာမည့္လအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးကုိ ႏုိင္ငံတကာရွိ ေဆး၀ါးကုသမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ အကူအညီမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ အတြက္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus