ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရုုိဟင္ဂ်ာေတြရဲ့ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး ဘယ္သူမွ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ မရွိ။

ဦးေအာင္တင္
17.12.2014

ရုုိဟင္ဂ်ာေတြရဲ့ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး ဘယ္သူမွ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ မရွိ။

(၁) ဒီရုုိဟင္ဂ်ာ ေတြဘဲ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အသက္စြန္႔ တုုိက္ပဲြဝင္ ခဲ့ၾကတယ္။

(၂) ဒီရုုိဟင္ဂ်ာ ေတြဘဲ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္တဲ့ တုုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉ ၄၈ ႏုုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္း အုုပ္ခ်ဳပ္ပုုံကုုိ ေရးဆဲြ ခဲ့ၾကတယ္။

(၃) ဒီရုုိဟင္ဂ်ာ ေတြဘဲ ဒီမုုိကေရစီ အစုုိးရ လက္ထက္ေတြမွာ ဝန္ႀကီးေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

(၄) ဒီရုုိဟင္ဂ်ာ ေတြဘဲ ျမန္မာျပည္မွာ က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ တုုိင္းမွာ အမတ္ အျဖစ္ အေရြးခံ ခဲ့ရတယ္။

(၅) ဒီရုုိဟင္ဂ်ာ ေတြဘဲ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္မွာ က်င္းပသမွ်ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ တုုိင္းမွာ မဲေပးခဲ့ ၾကတယ္။

(၆) ဒီရုုိဟင္ဂ်ာ ေတြကုုိဘဲ ျမန္မာ့ သမုုိင္း မွတ္တမ္းေတြ၊ ေက်ာင္းသုုံး စာအုုပ္ေတြ၊ စြယ္စုုံက်မ္းေတြ၊ အစုုိးရ ျပန္တမ္းေတြမွာ တုုိင္းရင္းသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳထားတယ္။

(၇) ဒီရုုိဟင္ဂ်ာ ေတြရဲ့ ဘာသာ စကားကုုိဘဲ ျမန္မာ့အသံ တုုိင္းရင္းသား အစီအစဥ္က အသံလႊင့္ ေပးခဲ့တယ္။

(၈) ဒီရုုိဟင္ဂ်ာ ေတြကုုိဘဲ ခုိးဝင္ ႏုိင္ငံျခားသား အျဖစ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖိစီးႏွိပ္စက္ ေမာင္းထုုတ္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ အႀကိမ္တုိင္းမွာ ျပန္လက္ခံ ခဲ့ၾကတယ္။

(၉ ) ဒီရုုိဟင္ဂ်ာ ေတြဘဲ ျမန္မာ့ သမုိင္းမွာ ပထမဆုုံး လက္နက္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ လဲလွယ္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့သူေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

(၁၀) ဒီရုုိဟင္ဂ်ာ ေတြဘဲ ျမန္မာ၊ ရခုုိင္ေတြနဲ႔ တန္းတူ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုုံတင္ကဒ္ ကုုိင္ခဲ့ၾကတယ္။

ဒီရုုိဟင္ဂ်ာ ေတြရဲ့ ေမြးရာပါ တုုိင္းရင္းသား ျဖစ္ခြင့္ကုုိ ပယ္ဖ်က္၊ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုုံတင္ကဒ္ ေတြကုုိ ဥပေဒမဲ့ အဓမၼ ျပန္သိမ္း၊ ဝႈိက္ကဒ္ေတြ ထုုတ္ေပးျပီး ႏုုိင္ငံမဲ့ လုုိလုုိ၊ ႏုုိင္ငံျခားသား လုုိလုုိလုုပ္၊ လာမဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲေပးပုုိင္ခြင့္၊ အေရြးခ်ယ္ ခံပုုိင္ခြင့္ကုုိ ျငင္းပယ္ျပီး ငါအုုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ႏိုုင္ငံ၊ ငါလုုပ္ခ်င္ သလုုိ လုုပ္မယ္ဆုုိရင္ ကမၻာ့မိသားစုု အသုိင္း အဝုုိင္းရဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ တုုန္႔ျပန္မႈေတြကုုိ ဦးသိန္းစိန္ အစုုိးရ မလဲြမေသြ ခံစားရမယ္။

ရုုိဟင္ဂ်ာ ေတြရဲ့ ေမြးရာပါ တုုိင္းရင္းသား အလိုုအေလ်ာက္ ျဖစ္ခြင့္ကုုိ ဘယ္အစုုိးရ၊ ဘယ္လႊတ္ေတာ္၊ ဘယ္အာဏာ ကမွ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ လုုံးဝ မရွိ။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus