ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

White Card မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးပြဲ

(ဓါတ္ပုံ - ဧရာ၀တီ)


RB News
6.2.2015

ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္သူ မ်ားကုိ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ BBC ျမန္မာပုိင္း၏ ျမန္မာ့အေရး ကမာၻ႔အေရး က႑တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရႊေမာင္၊ ေဒၚခင္ေစာေ၀ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္ စန္းေအာင္တုိ႔က မိမိတုိ႔၏ အျမင္မ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ထားသည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus