ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေလာင္းဒုံး ေက်းရြာမွ ေဒသခံ ၇၀ ေက်ာ္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရ
MYARF
RB News
1.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေလာင္းဒုံး ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ေဒသခံ အမ်ားအျပား ေငြညွစ္ခံရသည့္ အျပင္၊ ေဒသခံ ၇၀ ေက်ာ္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ ခံခဲ့ရေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ေလာင္းဒုံး ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၈) ရက္ေန႔ထိ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ရဲေက်ာ္၊ ရုံးစာေရး ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ရပ္မိရပ္ဖ ဦးလွမုိး (န.တ.လ ရြာသား)၊ ဥကၠဌေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ (ခ) ဦးသိန္းညြန္႔ တုိ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ မတရား ေငြညွစ္ျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ မိသားစုမ်ားကုိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ားမွ ပယ္ဖ်ယ္လုိက္ျခင္း စသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကေလး ေမြးတုိး တစ္ႏွစ္ေအာက္ ၂၀၀၀ က်ပ္၊ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္ သုံးေသာင္းမွ ေလးေသာင္းက်ပ္၊ ေသဆုံး ပယ္ဖ်က္ ၂၀၀၀ က်ပ္၊ ျပည္ပထြက္ ပယ္ဖ်က္ ၄၀၀၀ က်ပ္၊ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုမွ အျခား တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္၊ မ.က.ဖ စားသုံးစရိတ္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ဟူ၍ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ေလာင္းဒုံး ေက်းရြာ အုပ္စု မွ်ာဇင္ရြာေန ဦးဘာဆာမ်ာ (ဘ) ဦးမာမတ္ဟူစိန္း အပါအ၀င္ ေဒသခံ (၇၀) ေက်ာ္ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အေရးအခင္းတြင္ ရခုိင္အိမ္မ်ား မီးရႈိ႕၍ ထြက္ေျပးခဲ့သည္ဟု မတရား လုပ္ႀကံ ဖန္တီး၍ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ မိသားစုမ်ားမွ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းစီ ေတာင္းခံရာ၊ ၎မိသားစုမ်ားက ေငြမေပးႏုိင္သျဖင့္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ မပါ၀င္ ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ မိသားစုမ်ားမွာ --

(၁) ဦးမာမတ္အာရွိမ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ဆိဒိခ္ (အသက္ ၆၀ ႏွစ္) ေစတီျပင္ရြာ
(၂) ဦးဟာရုန္း (ဘ) ဦးအဒူေဇာ္လိလ္ (အသက္ ၆၅ ႏွစ္) ေစတီျပင္ရြာ
(၃) ဦးဇာေဖာရ္အာလာမ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ဟူစိန္း (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) ေစတီျပင္ရြာ
(၄) ဦးရာမတ္အလီ (ဘ) ဦးေမာင္တုလ္ဟူစိန္း (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) ေစတီျပင္ရြာ
(၅) ဦးမာမတ္ေရာ္ဖိခ္ (ဘ) ဦးအဒူရာမန္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) ဆင္ေသျပင္ရြာ
(၆) ဦးအဒူေရာ္ကိမ္း (ဘ) ဦးဟူစိန္းအာမတ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) ဆင္ေသျပင္ရြာ
(၇) ဦးေဘာ္ေရွာ္ရ္ (ဘ) ဦးဟူစိန္းအာမတ္ (အသက္ ၃၆ ႏွစ္) ဆင္ေသျပင္ရြာ
(၈) ဦးအာဘူေဂ်ာ္မိလ္ (ဘ) ဦးေဇာ္လာအာမတ္ (အသက္ ၄၇ ႏွစ္) ဆင္ေသျပင္ရြာ
(၉) ဦးမုစ္တာဖာကာမာလ္ (ဘ) ဦးေဇာ္လာအာမတ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) ဆင္ေသျပင္ရြာ
(၁၀) ဦးေရွာ္ဖီအုလႅာ (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) ဆင္ေသျပင္ရြာ
(၁၁) ဦးႏူရ္ေဘာ္ေရွာ္ရ္ (ဘ) ဦးႏူရူေဟာက္ (အသက္ ၄၄ ႏွစ္) ဆင္ေသျပင္ရြာ
(၁၂) ဦးအလီဇူဟာရ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ယီဒူလႅာ (အသက္ ၃၂ ႏွစ္) ဆင္ေသျပင္ရြာ
(၁၃) ဦးအာေရာဖ္အုလႅာ (ဘ) ဦးေရာ္ရွိတ္အာမတ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) ဆင္ေသျပင္ရြာ
(၁၄) ဦးဒိလ္မာမတ္ (ဘ) ဦးရွိကန္ေဒါရ္ (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) ဆင္ေသျပင္ရြာ
(၁၅) ဦးလာလူး (ဘ) ဦးအာဘူကာဆိမ္း (အသက္ ၂၈ ႏွစ္) ဆင္ေသျပင္ရြာ
(၁၆) ဦးေဆာ္ယီဒူလ္ အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးဇာဟိတ္ဟူစိန္း (အသက္ ၃၃ ႏွစ္) ေစတီျပင္ရြာ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေလာင္းဒုံး ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ရဲေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ေလာင္းဒုံး ေက်းရြာရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ စည္သူေအာင္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးျခင္း၊ မိသားစုမ်ားအား ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေငြညွစ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ အျမဲတေစ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဒုရဲအုပ္စည္သူေအာင္ႏွင့္ အတူ ေစတီျပင္ ေက်းရြာမွ ဦးမာမတ္အာရွိမ္၏ ေနအိမ္ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ရွာေဖြခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ကုိ ဦးမာမတ္အာရွိမ္ကုိ ရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း မေတြ႔ရွိခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ဦးဟာရုန္း (ဘ) ဦးအဒူေဇာ္လိလ္ (အသက္ ၆၅ ႏွစ္) ၏ ေနအိမ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ၎အား ဖမ္းဆီးၿပီး နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားကာ ရခုိင္အိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ခဲ့သည္ဟု မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲ၍ ညလုံးေပါက္ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း ညွစ္ယူကာ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီ အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ ဒုရဲအုပ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔တုိ႔သည္ ေစတီျပင္ရြာမွ ဦးရာမတ္အလီ (ဘ) ဦးေမာင္တုလ္ဟူစိန္း (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) ကုိ လမ္းမွ ဖမ္းဆီးၿပီး တစ္ညလုံး နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းတြင္ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ေငြက်ပ္ ၄ သိန္း ညွစ္ယူ၍ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆုံး အပတ္တြင္လည္း ဆင္ေသျပင္ရြာမွ ဦးေရွာ္ဖီအုလႅာ (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) ကုိ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးၿပီး ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း သုံးေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ၎တုိ႔ ဖမ္းဆီး၍ ေငြညွစ္ခ်င္သည့္သူ မ်ားကုိ ရခုိင္အိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ခဲ့သည္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေငြညွစ္ေလ့ ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အေရးအခင္း ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း အဆုိပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔ တုိ႔၏ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ ေလာင္းဒုံး ေက်းရြာ အုပ္စုမွ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ (၁၂) ဦးကုိ ရခုိင္အိမ္မ်ား မီးရႈိ႕သည္ဟု ဆုိကာ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေစတီျပင္ရြာမွ အလီဇူဟာရ္ (ဘ) ဦးမုစ္တာခ္အာမတ္ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္) သည္လည္း လက္နက္ကုိင္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus