ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေက်ာင္းလက္ခံရာတြင္ လူမ်ဳိး ဘာသာ ခြဲျခားေစာ္ကားျခင္း အျပင္ ရုိက္ႏွက္ျခင္းပါ ျပဳလုပ္
MYARF
RB News
3.6.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း အ.ထ.က ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေက်ာ္သိန္းက ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ခံရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားကုိ လူမ်ဳိး ဘာသာ ခဲြျခား၍ ေစာ္ကားဆဲဆုိသည့္ အျပင္ ရုိက္ႏွက္ျခင္းမ်ားပါ ျပဳုလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ခံရာတြင္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း အ.ထ.က ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ရွစ္တန္းေအာင္၍ ကုိးတန္းတက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ၎ကုိယ္တုိင္ လက္ခံလ်က္ ရွိသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းအပ္ရာတြင္ မိဘကုိယ္တုိင္ လာေရာက္၍ သားသမီးမ်ားကုိ ေက်ာင္းအပ္ရသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေက်ာ္သိန္းက ရွစ္တန္းေအာင္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား အခ်ဳိ႕ကုိ ေအာင္စာရင္းတြင္ အမည္မပါဟု ဆုိကာ ေက်ာင္းလက္မခံဘဲ ဆဲဆုိ ေစာ္ကား ေျပာဆုိလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

သားသမီးမ်ား ေက်ာင္းအပ္ရန္ အတူလုိက္ပါသြားသည့္ မိဘမ်ားကုိ ပညာသင္ၾကားဖူးျခင္း ရွိ/မရွိကုိ မလုိအပ္ဘဲ ေမးျမန္းၿပီး၊ ပညာမသင္ၾကားဘူးေသာ မိဘမ်ားကုိ “ႏြားကုလား၊ ေခြးကုလား၊ အသုံးမက်တဲ့ ကုလား” ဟု ဆဲဆုိ၍ ေစာ္ကားေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘ တစ္ဦးက RB News သို႔ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မိဘမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ရုိက္ႏွက္သည့္ အျပင္၊ အခ်ဳိ႕မိဘမ်ားကုိလည္း သားသမီးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ပါးရုိက္၊ လက္သီးျဖင့္ထုိး၊ ဖိနပ္ျဖင့္ ပါးရုိက္ျခင္း အထိ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေက်ာင္းသားမိဘက ေျပာပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ရွစ္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိခဲ့ဟု ဆုိကာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စုတ္ျပဲကာ ဆူပူ ႀကိမ္းေမာင္းသည္ဟု ဆုိသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေက်ာ္သိန္းက ေစာ္ကား၍ ရုိက္ႏွက္ျခင္းကုိ ခံရသည့္ ေက်ာင္းသား အခ်ဳိ႕မွာ --

(၁) အာဆာတ္ခါန္ (ဘ) ဦးႏူရ္အာေလာမ္ -- ေလာင္းဒုံး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဖာကီေတာင္
(၂) ဂ်ာဟာန္ဂိရ္ (ဘ) ဦးအီဆုပ္အာလီ -- ေအာင္စစ္ျပင္ ေက်းရြာ
(၃) အာဘူတာလဲခ္ (ဘ) ဦးေရာ္ရွိတ္အာမတ္ -- ေအာင္စစ္ျပင္ ေက်းရြာ
(၄) မူေရွာ္ေရာ္ဖ္ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟုိင္ရ္ -- ေအာင္စစ္ျပင္ ေက်းရြာ
(၅) ေအဆာန္အုလႅာ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟုိင္ရ္ -- ေအာင္စစ္ျပင္ ေက်းရြာ

ရုိက္ႏွက္ခံရသည့္ ေက်ာင္းသား မိဘ အခ်ဳိ႕မွာ --

(၁) မႏုႏုခင္ႏွင့္ မႏုႏုေအး တုိ႔၏ ဖခင္ ဦးဒိလ္မာမတ္ -- ေရတြင္းျပင္ ေက်းရြာ
(၂) ဦးအာဂ်ီမုလ္ဟာေဆာင္း (ဘ) ဦးေဘာ္ေရွာ္ရ္ -- ႀကိမ္ေခ်ာင္း အလယ္ရြာ

ဟိႏၵဴလူမ်ဳိး တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေမာင္ေမာင္တင္ (ဘ) ဦးဘာဘုလႅာကုိ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိး ျဖစ္ရက္ႏွင့္ ရခုိင္နာမည္ ထားသည္ဟု ဆုိကာ ရုိက္ႏွက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရွစ္တန္း မေအာင္ခဲ့ဟု ဆုိကာ ေလွ်ာက္လႊာကုိ စုတ္ျပဲ၍ ရုိက္ႏွက္ ႀကိမ္းေမာင္းခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းသား အေျမာက္အျမားကုိ ေက်ာင္းလက္မခံဘဲ ရုိင္းရုိင္းစုိင္းစုိင္း ဆဲဆုိ ႀကိမ္းေမာင္း ရုိက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက ေျပာပါသည္။

ႀကိမ္ေခ်ာင္း အ.ထ.က ေက်ာင္းတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ေက်ာင္းဆရာ ဦးကာမာလ္သည္ အျခား ရခုိင္လူမ်ဳိး ဆရာမ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အတူ အခန္းတစ္ခန္းတြင္ ထုိင္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းလက္ခံေနစဥ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေက်ာ္သိန္းက “ေဟ့ ႏြားကုလား၊ ႏွာဘူးကုလား၊ ဘာေၾကာင့္ ဆရာမေတြနဲ႔ အတူ တစ္ခန္းထဲ ထုိင္ေနလဲ” ဟု ဆဲဆုိ ေစာ္ကား၍ ေက်ာင္းဆရာ ဦးကာမာလ္ကုိ ထုိအခန္းမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားကုိ ရုိင္းစုိင္းစြာ ဆဲဆုိ ရုိက္ႏွက္ ဆက္ဆံရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္က အေျခခံပညာကုိ အခမဲ့ သင္ၾကားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သျဖင့္ ေက်ာင္း၀င္ေၾကး မေကာက္ခံႏုိင္ေတာ့ေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေက်ာင္းမေနေတာ့ေအာင္ စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏြဲေနသည္ဟု ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိေနၾကသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေက်ာ္သိန္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕ခံ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၉၆၉ အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ၎သည္ ပညာတတ္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎၏ အျပဳအမႈမွာ ပညာမဲ့ လူရုိင္း တစ္ဦးလုိ ျဖစ္ေနသည္။

၎သည္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေဈး မီးေလာင္မႈတြင္ အဓိက ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡတြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕မွ ရခုိင္အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ ၉၆၉ အဖြဲ႔၀င္ ရခုိင္လူငယ္မ်ားကုိ ေခၚေဆာင္လာၿပီး၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေတာင္ေပၚ ေက်ာင္းတုိက္ (ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း) တြင္ ထားရွိခဲ့သည္။ ေလာင္းဒုံး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆင္ေသျပင္ႏွင့္ ငါးစၾကဴး ေက်းရြာအုပ္စု ပန္းၿမဳိင္ရြာ ရြာလုံးကၽြတ္ မီးေလာင္မႈတြင္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

၎သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာတြင္ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကဳိးစားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

၎သည္ စာသင္ခန္းတြင္ စာသင္ၾကား ေပးေနသည့္ ဆရာ/မ မ်ားကုိလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ညစ္ညမ္း ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံေလ့ ရွိသည္။ ၎၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အျမဲအားေပးေနသူမွာ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကုိကုိေအာင္ႏွင့္ စာေရး၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ရဲစခန္းမွ ရဲေဘာ္ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း အ.ထ.က တြင္ ဆက္လက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနမည္ ဆုိပါက ၎ေက်ာင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္ၾကား ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္က တုိင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အတြက္ ပညာ မသင္မေနရ စနစ္ က်င့္သုံးေနခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေက်ာ္သိန္း၏ အျပဳအမႈမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေက်ာ္သိန္းအား စီစစ္ အေရးယူေပးပါရန္ အထူး လုိလားသည္ဟု ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus