ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေလာင္းေခ်ာင္းႏွင့္ ငက်ဥ္ေထာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ မ်ားက ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြညွစ္MYARF
RB News
13.12.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ေတာင္ဘဇာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္း (ယခင္ နယ္ေျမ ၉၊ ယခု ေဒသ ၄) မွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ မ်ားႏွင့္ ေလာင္းေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိန္ထြန္းတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ေလာင္းေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ ဦးမာဘူးရာမန္ (ဘ) ဦးအဒူရာမန္ကုိ စုိက္ခင္းတဲမွ ဖမ္းဆီးၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔က ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ဒုိင္းနက္မ်ား အၾကား အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး တိမ္းေရွာင္ေနေသာ တရားခံမ်ားကုိ ထမင္းေကၽြးခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ေငြက်ပ္ ၆ ေသာင္းႏွင့္ တန္ဖုိးအားျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၃၆၀၀၀ ရွိ ၾကက္ဖသုံးေကာင္ကုိ ညွစ္ယူခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ေလာင္းေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ ဦးဇာကဲရ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအာဘူတာဟဲရ္သည္ ၎ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆင္ဆြယ္ရ ေက်းရြာ (ဒုိင္းနက္ရြာ) မွ လမ္းေလွ်ာက္သြားေနစဥ္ ေတာင္ဘဇာ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ မ်ားက ဖမ္းဆီးၿပီး ၎တြင္ ပါလာသည့္ ေငြက်ပ္ ၄ သိန္းကုိ လုယက္ခဲ့သည္။ လုယက္ခံရသူက ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိန္ထြန္းထံ တုိင္တန္းေသာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက နယ္ျခားေစာင့္ရဲ မ်ားအား ေငြျပန္ေပးခုိင္းသျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ေငြကုိ ျပန္ေပးခဲ့ရသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆုံးရႈံးခဲ့သည့္ ေငြကုိ ျပန္ေပးယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎အား ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း ေပးရမည္ဟု ေတာင္းသည္ကုိ ဦးဇာကဲရ္ဟူစိန္းက မေပးသျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက နယ္ျခားေစာင့္ရဲ ေခၚလာၿပီး၊ ဦးဇာကဲရ္ဟူစိန္း ယာခင္း၌ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ဖမ္းဆီး၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အိမ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားကာ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းမွ ႏွစ္သိန္းကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ယူခဲ့ၿပီး၊ က်န္သည့္ ငါးေသာင္းကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲကုိ ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ေလာင္းေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ ဦးအာဘူအာမတ္ (ဘ) ဦးအာဘူလ္ဟာရွိမ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိန္ထြန္းႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ တရားမ၀င္ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ေငြက်ပ္ ေလးသိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ ငက်ဥ္ေထာက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ထြန္းလင္း (ခ) ေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ ၎၏ တပည့္ ဦးေဆာ္လိမ္ (ဘ) ဦးအဒူေရာ္ကိမ္ တုိ႔က ရြာသားမ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ဒုိင္းနက္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေရးတြင္ တရားခံ စာရင္း၌ ပါ၀င္သည္ဟု လုပ္ႀကံ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ငက်ဥ္ေထာက္ ေက်းရြာမွ ဦးေဘာ္ရွိရ္အုလႅာ (ဘ) ဦးအာႏုိ၀ါရ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ တပည့္တုိ႔က တရားခံ စာရင္း၌ ပါ၀င္သည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြက်ပ္ (၇) ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ ယင္းေက်းရြာမွ ေမာ္လ၀ီ သုံးပါးကုိလည္း တရားခံ စာရင္း၌ ပါ၀င္သည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ေငြေတာင္းခံ ခဲ့ရာ ေမာ္လ၀ီမ်ားက ေငြမေပးသျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖမ္းဆီးရန္ ရွာေဖြ ေနေသာေၾကာင့္ ေမာ္လ၀ီမ်ား တိမ္းေရွာင္ ေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တပည့္ ေဆာ္လိမ္ကုိ ေစလႊတ္ၿပီး ဟာဖီးဇ္ ေမာင္ဇူရ္ဟာေဆာင္ ထံမွ ေငြေတာင္းခံခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္သည္း ဟာဖီးဇ္ ေမာင္ဇူရ္ဟာေဆာင္က ေငြမေပးခဲ့ေပ။ ထုိသုိ႔ ေငြေတာင္းခံခဲ့ရသူ မ်ားမွ တရားခံ စာရင္း၌ ပါ၀င္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ေလာင္းေခ်ာင္း ေက်းရြာႏွင့္ ငက်ဥ္ေထာက္ ေက်းရြာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ဒုိင္းနက္မ်ား အၾကား ျပႆနာ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေတာင္ဘဇာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲမွဴးက တရားခံ (၇) ဦးမွ ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီး ရမိၿပီး ငါးဦး က်န္ေနသည္။ ထုိငါးဦးမွ အပ အျခားလူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးမဟုတ္ဟု ရဲမွဴးက ေျပာၾကားၿပီး၊ ယင္းငါးဦးမွာ မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွစ္ဦးက နယ္ျခားေစာင့္ရဲ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာ အေျမာက္အျမားကုိ တရားခံ စာရင္း၌ ပါ၀င္သည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိသည္။ ေလာင္းေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စု တြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ တပည့္ ဦးအဒူလာမီးန္ (ဘ) ဦးေဆာ္လာမတ္ကုိ အသုံးခ်၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရြာသားမ်ား ထံမွ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus