ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေဒသခံမ်ား၏ ႏြားစားက်က္ေျမႏွင့္ ေတာင္ကုန္းေျမ မ်ားကုိ သိမ္း၍ အပင္စုိက္လ်က္ရွိMYARF
RB News
15.5.2016

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ အပုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိ (ယာ) ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ ႏြားစားက်က္ေျမႏွင့္ ေတာင္ကုန္းေျမ မ်ားကုိ သိမ္းဆည္း၍ အပင္မ်ား စုိက္ေနသည္ဟု သတင္း ရရွိပါသည္။

ေတာင္ၿပဳိ (ယာ) ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဦးအာဖ္ဆာရ္အာေလာမ္သည္ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲရွိ ေျမတုိင္းစာေရး ဦးခင္ေမာင္သန္း ဆုိသူႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဒသခံမ်ား၏ ႏြားစားက်က္ေျမႏွင့္ ေတာင္ကုန္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္း၍ အပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ သိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနၾကသည့္ မူလပုိင္ရွင္မ်ားမွာ ႏြားေမြးျမဴေရး အတြက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ အေျခစုိက္ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး၊ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အျခား ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားက အထက္ပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး စီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္ႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ ေနသည့္ ေက်းရြာ တာ၀န္ခံအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ ေဒသခံမ်ားက ေမတၱာရပ္ခံလုိသည္ဟု ေျပာပါသည္။

ႏြားစားက်က္ေျမႏွင့္ ေတာင္ကုန္းမွ ေျမမ်ား သိမ္းခံရသည့္ ေဒသခံမ်ားမွာ --

(၁) ဦးႏူရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအာမတ္ဒူရာမာန္
(၂) ဦးယာကုဖ္ (ဘ) ဦးမာတ္ဟူေဆာင္း
(၃) ဦးႏူရ္ေဘာ္ေရွာ္ရ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ဟူေဆာင္း
(၄) ဦးဇာဟိတ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ဒီေရာ္မာန္
(၅) ေဒၚဂူရာနီ (ဘ) ဦးေမာ္ေဟာ္ေလာစ္
(၆) ဦးဇာဟိတ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအာဖ္လာတြန္
(၇) ဦးမာမတ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအာဖ္လာတြန္
(၈) ဦးေရွာ္ဖိတ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ဟူေဆာင္း
(၉) ဦးဂ်ာဘူလ္ေဟာက္ (ဘ) ဦးေဘာ္ဒီရာမန္
(၁၀) ဦးေဇာ္ကိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးဆိဒိတ္အာမတ္
(၁၁) ဦးႏူရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအာမဒူရာမာန္
(၁၂) ဦးႏူရ္ကာမာလ္ (ဘ) ဦးမာမတ္အာမီးန္ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus