ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

NLD အစုိးရက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးသင့္RB News
17.5.2016

ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈမ်ား ျပန္လည္ အရွိန္တက္လာေနသည့္ အေနအထားကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရသည့္ အတြက္ စုိးရိမ္ေနရေၾကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ေျပာဆုိခ်က္သည္ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ မၾကည့္ဘဲ လူမ်ဳိးေရး မုန္းတီးမႈကုိသာ ျပသေနၿပီး အေျခအျမစ္ မရွိေသာ စကားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးမွ စစ္ေတြၿမဳိ႕ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္တြင္ အကာအကြယ္မဲ့ ျဖစ္ေနသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မူရင္းေနရာကုိ လုံၿခဳံေရး တာ၀န္ယူေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ အေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အေရးတႀကီး လုံၿခဳံေရး ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တုိ႔ကုိ လန္ဒန္ၿမဳိ႕ အေျခစုိက္ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသင္း (BROUK) ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္က RFA ျမန္မာပုိင္းႏွင့္ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ လူမ်ဳိးစု တစ္စုကုိ သုတ္သင္ ရွင္းလင္းေနသည့္ အေျခအေန တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ အလြန္ ရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ေနေၾကာင္း၊ ဥပေဒျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးရန္၊ ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္ သုံးႏႈန္းခြင့္ ေပးရန္၊ ရုိဟင္ဂ်ာသည္ မူရင္း ဌာေန တုိင္းရင္းသား ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ၎တုိ႔ ဆုံးရႈံးေနသည့္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး၊ ခရီးသြားလာခြင့္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အခြင့္အေရးမ်ား အျမန္ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္၊ စစ္ေတြၿမဳိ႕ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ တစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ တုိ႔ကုိ မူရင္းေနရာတြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ပိတ္ဆုိ႔ တားဆီးမႈမ်ားကုိ အျမန္ဖယ္ရွား ေပးရန္၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းျဖင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ တုိ႔ကုိ NLD အစုိးရက အျမန္ဆုံး တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္း ေပးရန္ တုိ႔ကုိလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus