ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

စံကားပင္ရင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ေငြညွစ္၍ မရသျဖင့္ ေဒသခံ (၃) ဦး၏ အိမ္မ်ား ၿပဳိဖ်က္

MYARF

RB News
29.8.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ စံကားပင္ရင္း ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအင္စုိးေမာင္သည္ နီးစပ္ရာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကမ္းၿပဳိရာ၌ အိမ္ၿပဳိခဲ့ၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ား ထံမွ မတရားသျဖင့္ ေငြညွစ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း မင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ မုိးရာသီ၌ ေရႀကီးၿပီး ျပဴးမေခ်ာင္း ကမ္းပါးၿပဳိက်ရာတြင္ လူေနအိမ္မ်ားလည္း ပါသြားခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ၿပဳိက်ရာတြင္ ပါသြားခဲ့သည့္ အိမ္အခ်ဳိ႕ကုိ ေနာက္ဆုတ္ၿပီး ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေနရာရွိေသာ္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ (၃) ဦးတုိ႔မွာ ၎တုိ႔၏ ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္း ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေနရာလုံး၀ မရွိေတာ့၍ ရြာ၏ အေနာက္ဘက္ရွိ စံကားပင္ရင္း ေက်းရြာအုပ္စုပုိင္ ေတာင္ေစာင္း ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ မိသားစု (၃) စုသည္ ၎တုိ႔၏ အိမ္မ်ားကုိ ေတာင္ေစာင္း ေနရာတြင္ ေျပာင္းမေဆာက္လုပ္ခင္ ေတာင္ေစာင္း ပုိက္နက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္ေသာ စံကားပင္ရင္း ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအင္စုိးေမာင္ ေတာင္းသေလာက္ႏွင့္ ဦးအင္စုိးေမာင္ လမ္းညြန္သည့္ အတုိင္း ဌာနဆုိင္ရာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိပါ ေပးၿပီးေနာက္ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီး တစ္လခန္႔ အၾကာတြင္ ထပ္မံ၍ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းစီ ေတာင္းခံသည္ကုိ မိသားစု (၃) စု က မေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအင္စုိးေမာင္ က လယ္ယာေျမေပၚတြင္ အိမ္ေဆာက္သည္ဟု အစီရင္ခံစာ ေရးသားၿပီး ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ထံတင္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အိမ္မ်ား ျပန္လည္ ၿပဳိဖ်က္ခြင့္ အမိန္႔စာ ရယူၿပီး ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔က ဦးအင္စုိးေမာင္ ကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္၍ ေနအိမ္ သုံးလုံး စလုံးကုိ ၿပဳိဖ်က္လုိက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။


အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြေပးရသူ (၃) ဦးမွာ --

(၁) ဦးေအနာေယာတူရာမန္ (ဘ) ဦးဇာေဖာရ္အာေလာမ္
(စံကားပင္ရင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအင္စုိးေမာင္ ကုိ ေငြက်ပ္ ၂၀၅၀၀၀/-
မင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္သိန္း ကုိ ေငြက်ပ္ ၁၂၅၀၀၀/-
ႀကိမ္ေခ်ာင္းရဲစခန္းမွ တာ၀န္ခံအရာရွိ ဆရာဦးဘထြန္း ကုိ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀/-
စံကားပင္ရင္း ေက်းရြာအုပ္စု ေျမတုိင္းစာေရး ဦးစံလွေမာင္ ကုိ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀၀/- ေပးခဲ့ရသည္)
(
၂) ဦးေမာ္ေဆာန္အလီ (ဘ) ဦးအာဘူလ္ဟူစိန္း
(စံကားပင္ရင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအင္စုိးေမာင္ ကုိ ေငြက်ပ္ ၂၆၀၀၀၀/-
မင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္သိန္း ကုိ ေငြက်ပ္ ၂၂၅၀၀၀/-
ႀကိမ္ေခ်ာင္းရဲစခန္းမွ တာ၀န္ခံအရာရွိ ဆရာဦးဘထြန္း ကုိ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀/-
စံကားပင္ရင္း ေက်းရြာအုပ္စု ေျမတုိင္းစာေရး ဦးစံလွေမာင္ ကုိ ေငြက်ပ္ ၂၈၀၀၀၀/- ေပးခဲ့ရသည္)

(၃) ဦးမာေဆာင္း (ဘ) ဦးအာမိရ္ဟူေဆာင္း
(စံကားပင္ရင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအင္စုိးေမာင္ ကုိ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀/-
မင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္သိန္း ကုိ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀/-
ႀကိမ္ေခ်ာင္းရဲစခန္းမွ တာ၀န္ခံအရာရွိ ဆရာဦးဘထြန္း ကုိ ေငြက်ပ္ ၂၅၀၀၀/-
စံကားပင္ရင္း ေက်းရြာအုပ္စု ေျမတုိင္းစာေရး ဦးစံလွေမာင္ ကုိ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀/- ေပးခဲ့ရသည္)

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွစ္ဦး၊ ရဲစခန္း တာ၀န္ခံ အရာရွိႏွင့္ ေျမတုိင္းစာေရး တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေငြညွစ္ၿပီး အိမ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေပးၿပီးမွ တစ္လၾကာမွ ထပ္မံညွစ္ေသာ ေငြကုိ မေပးေသာေၾကာင့္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ အမိန္႔ယူ၍ ေဆာက္ၿပီးသား အိမ္မ်ား ၿပဳိဖ်က္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ နဂုိကတည္းက အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနခဲ့ရသူမ်ား ထပ္မံ၍ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ေနရသည္။ ေငြမရေတာ့သျဖင့္ အၿငိဳးျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း အလြန္ပင္ မတရားေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ အထက္အာဏာပုိင္မ်ားက လုိအပ္သလုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေဒသခံမ်ား အားလုံးက ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus