ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဥေရာပေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဥေရာပပါလီမန္ ေရွ႕တြင္ ေမာင္ေတာတြင္ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ေနျခင္းအတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ

RB News
20.10.2016

ဘရာဆဲလ္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းမွ စ၍ အျပစ္မဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ တုိ႔က ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ျခင္း၊ ဖမ္းဆီး၍ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ဥေရာပေရာက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ဦးစီး၍ ယေန႔ ေအာက္တုိဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွစ၍ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ၊ ဘရာဆဲလ္ၿမဳိ႕ရွိ ဥေရာပေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဥေရာပပါလီမန္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေရွ႕တြင္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့သည္။

ဆႏၵျပပြဲသုိ႔ ဥေရာပႏုိင္ငံ အသီးသီးရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၊ Burma Action Belgium ႏွင့္ Christian Solidarity Worldwide တုိ႔မွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ျမန္မာရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း (BROUK) ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္ က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္း အာရ္ကာန္ေဒသ၏ မူလဘူတ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၿပီး (၇) ရာစုမွ စ၍ အေျခခ် ေနထုိင္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူဦးေရအားျဖင့္ ၃ သန္းခြဲခန္႔ ရွိၿပီး ၁ သန္းခြဲေက်ာ္မွာ ႏုိင္ငံတြင္း ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မ်ဳိးစုံေၾကာင့္ ႏုိင္ငံကုိ စြန္႔ခြာခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပုိင္း ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတစ္စု အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ျမန္မာအစုိးရ ေဆးကုသခြင့္၊ ကေလး ေမြးဖြားခြင့္၊ လက္ထပ္ခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ား အားလုံး ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း၊ အစုိးရကုိယ္တုိင္ ဦးစီးၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ စစ္ေတြႏွင့္ အျခားၿမဳိ႕မ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ မီးရႈိ႕၍ ဆုိးရြားလွသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ပိတ္ေလွာင္ထားေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား မိခင္ႏုိင္ငံတြင္းမွ ထြက္သြားရန္ အစုိးရကုိယ္တုိင္ တြန္းအားေပးေနသည္ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ယခု ေမာင္ေတာၿမဳိ႕တြင္လည္း ေနအိမ္မ်ားကုိ မီးရႈိ႕၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ထားရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား မရရွိေအာင္ ပိတ္ဆုိ႔ထားေၾကာင္း၊ စားနပ္ရိကၡာမ်ား လာသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း ပိတ္ဆုိ႔ထားေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အငတ္ေဘး ႀကဳံ၍ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ ေသေၾကေအာင္ စနစ္တက် စီမံေနသည္ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမ်ား တုိက္ခုိက္ခံရၿပီးေနာက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ျခင္းကုိ ဆက္တုိက္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းေန႔မွစ၍ အျပစ္မဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနအိမ္ေပါင္း ၁၂၀၀ ခန္႔ မီးရႈိ႕ခဲ့သည့္ အတြက္ ျပည္သူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားမွ အဖုိးတန္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဆုိင္ခန္းမ်ားမွ ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္က လုယက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆႏၵျပပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္သည့္ Burma Action Belgium မွ ဒါရုိက္တာ Pierre-Yves Gillet ႏွင့္ Christian Solidarity Worldwide မွ Advocacy Officer Lucy တုိ႔က ၎တုိ႔ အေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ဆုံးရႈံးသြားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေရးအတြက္ အျမဲ အားေပး ကူညီေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ အျပစ္မဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း တုိ႔ကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆႏၵျပပြဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဒဲနီးရွ္ ဘာသာတုိ႔ျဖင့္ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ အေျခအစုိက္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံေရဒီယုိရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ မီဒီယာမ်ားက ဆႏၵျပပြဲသုိ႔ လာေရာက္၍ သတင္းယူခဲ့သည္။

ဆႏၵျပပြဲကုိ ဥေရာပေကာ္မရွင္ေရွ႕တြင္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဥေရာပပါလီမန္သုိ႔ ခ်ီတက္၍ ေန႔လည္ ၂း၃၀ နာရီတြင္ ျပန္လည္စတင္ၿပီး ေန႔လည္ ၃း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus