ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္း ေလာင္းဒုံ ဆင္ေသျပင္ ေက်းရြာသုိ႔ စစ္သားမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား ၀င္ေရာက္ စီးနင္း

MYARF
RB News
17.4.2017

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေလာင္းဒုံေက်းရြာအုပ္စု ဆင္ေသျပင္ရြာသုိ႔ စစ္သားမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ဧၿပီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ေတာင္ရြာမွ ရြာသားတစ္ဦး  ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည္ဟု အေၾကာင္းျပဳ၍ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေလာင္းဒုံေက်းရြာအုပ္စု ဆင္ေသျပင္ရြာသုိ႔ နံနက္ (၇) နာရီ အခ်ိန္တြင္ အင္အား (၄၀) ခန္႔ရွိသည့္ စစ္တပ္မွ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔၊ နံနက္ (၈) နာရီ အခ်ိန္တြင္ အင္အား (၃၀) ခန္႔ပါသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔၊ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ အင္အား (၆၀) ခန္႔ပါသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ စစ္တပ္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔၊ ႏွစ္နာရီအတြင္း အင္အား (၁၃၀) ခန္႔ရွိသည့္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆင္ေသျပင္ရြာ တစ္ရြာလုံးကုိ ပုိက္စိတ္တုိက္ ရွာေဖြခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ တစ္စုံတစ္ရာ ရွာမေတြ႔ေသာ္လည္း အလယ္ရြာရွိ ဦးအဘူေဘာ္ေကာ္ရ္ဆိဒိတ္၏ ေနအိမ္ကုိ တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၅) ဦးက ေနအိမ္တံခါး ရုိက္ခ်ဳိး ၀င္ေရာက္၍ ေနအိမ္အတြင္းရွိ အ၀တ္အစား ေသတၱာမ်ား၊ မွန္ဘီရုိမ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထည့္ထားသည့္ သစ္သားဘီရုိမ်ားကုိ ရုိက္ခ်ဳိး ဖ်က္ဆီးသည့္ အျပင္ ေနအိမ္အတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ စာသင္ေက်ာင္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ 

တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ရြာအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေနအိမ္မ်ားမွ ဆြဲထုတ္၍ ေနပူထဲတြင္ ရပ္ခုိင္းထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာမွ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည့္ ရြာသားကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ရွာေပးရန္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရွာမေပးလွ်င္ ေနအိမ္မ်ားကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး၍ ရြာပါ ဖ်က္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ဌာနဆုိင္ရာေပါင္းစုံရွိသည့္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာမွ ဧၿပီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည္ဟု ဆုိသူကုိ တစ္စုံတစ္ဦးက ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာမွ ဖမ္းဆီးသြားသည္ဟု ဆုိလွ်င္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာမွ ဖမ္းဆီး၍ ေခၚေဆာင္သြားစဥ္ သက္ဆုိင္ရာက မဖမ္းဆီးဘဲ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ဆင္ေသျပင္ရြာသုိ႔ လာေရာက္ရွာေဖြျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ရွာေဖြမထုတ္ႏုိင္သည့္ကိစၥကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ အမိန္႔ေပး၍ အက်ပ္ကုိင္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဆင္ေသျပင္အလယ္ရြာမွ ဦးအဘူေဘာ္ေကာ္ရ္ဆိဒိတ္က ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာမွ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည္ဟု ဆုိသူကုိ ဖမ္းဆီးလာသည္ဟု သံသယရွိလွ်င္ ဖမ္းဆီးလာစဥ္ မဖမ္းခဲ့ဘဲ လႊတ္ထားခဲ့ျခင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ဆင္ေသျပင္ရြာကုိ ၀င္ေရာက္စီးနင္း၍ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ လယ္ကြင္းျပင္တြင္ ေနပူလွန္းထားျခင္း တုိ႔မွာ တည္ၿငိမ္ေနသည့္ အေျခအေနကုိ ယုိယြင္းပ်က္စီးေစရန္ တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာမွ ရြာသား ေပ်ာက္ဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆင္ေသျပင္ရြာႏွင့္ လုံး၀ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။
(ဓါတ္ပုံ - ဦးအဘူေဘာ္ေကာ္ရ္ဆိဒိတ္၏ ေနအိမ္တြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ပုံမ်ား)

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus