ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ ဖရုံေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ အကူတစ္ဦးက ဒုကၡသည္မ်ား၏ အိမ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ရြာသားမ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး စြပ္စြဲ၍ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္လ်က္ရွိ

ေအာင္မင္း
Rohingya Today
11.11.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖ႐ံုေခ်ာင္းေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွွဴး ၏ အကူတစ္ဦးက တဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးခုိလႈံေနသူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ရြာသားမ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး စြပ္စြဲ၍ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဘူးသီးေတာင္ ေတာင္ပိုင္း ဖ႐ံုေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္သန္းေ႒း (ဘ) ဦးလွသာထြန္း၏ တပည့္အရင္းျဖစ္သူ မိုဟမၼဒ္ဆြားေလး (ဘ) ဦးဆူလ္တာန္ (အသက္ ၃၂-ႏွစ္) သည္ ရြာသားမ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် မတရားညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္၍ ေငြညႇစ္လ်က္ရိွသည့္အျပင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကုိလည္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

မိုဟမၼဒ္ဆြားေလး သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ လက္ကိုင္တုတ္ျဖစ္သျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ အာဏာကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ အားကိုးရာမဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားကို နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ဒုကၡေပးျခင္း၊ သူတစ္ပါးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညႇစ္ျခင္းႏွင့္ တဖက္ႏုိင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းကဲ့သုိ႔ အျခားသူမ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက Rohingya Today သုိ႔ေျပာပါသည္။

ေအာက္တုိဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ရွားဘုလ္အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးဆယိအဟ္မဒ္ (အသက္ ၂၉ ႏွစ္) ႏွင့္ မုိဟမၼဒ္ရွဖိ (ဘ) ဦးဘာဆာမ်ာ (အသက္ ၅၆ ႏွစ္) တုိ႔ႏွစ္ဦးက အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားခဲ့ၾကသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ တစ္ဦးခ်င္းထံမွ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္းစီ၊ စုစုေပါင္း ၆ ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလ ေနာက္ဆုံးအပတ္ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ပထမ အပတ္တုိ႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး ခုိလႈံေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကၽြဲတက္ျပင္ရြာမွ ဦးဆုလ္တာန္ (ဘ) ဦးေနာ္ဇူမ်ာ၏ အိမ္ကုိ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲ၊ ဦးမုိဟမၼဒ္ဂ်မီလ္ (ဘ) ဦးရရွီးဒ္၏ ေနအိမ္ကုိ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း တုိ႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

မိုဟမၼဒ္ဆြားေလး ကို ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ံုးတြင္ ေခၚစာ၊ တိုင္စာမ်ား ေရးေပးျခင္း၊ ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ အျခားအေထြေထြ ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေပးရန္ အသံုးခ်ေလ့႐ိွၿပီး ဖ႐ံုေခ်ာင္းမြတ္စလင္ရြာ တစ္႐ြာလံုး၏ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားပါ ျပႆနာမ်ားကို ေငြမ်ားမ်ားညႇစ္ၿပီး ေျဖ႐ွင္းေပး၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကို ေဝစုခြဲေဝေပးလ်က္႐ိွသည့္ အတြက္ အထူး ပါဝါေပးထားသျဖင့္ ႐ြာသားမ်ားကို မင္းမ့ဲနယ္ပယ္အလား ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္လ်က္႐ိွေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက မည္သို႔မွ ဟန္႔တားအေရးယူျခင္း မ႐ိွေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus