ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေၾကညာခ်က္ထုတ္တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ိဳ႕က ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔က်သည့္ ေျဖရွင္းမႈ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ရရွိရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ “ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ၊ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ႏို္င္ေျခရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရး လုိအပ္ခ်က္အရ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အင္အားျမွင့္တင္ျခင္း၊ လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္မ်ား အဆင့္တုိးျမွင့္ျခင္းတုိ႔ကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္” ဟု ယမန္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ရခိုင္ပဋိပကၡကိစၥ အျပန္အလွန္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဤသေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ျပည္ေထာင္စု အေရးျဖစ္၍ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အေရးအႀကီး အဆုိအျဖစ္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုဖြား ဌာေန တုိင္းရင္းသား ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“သာမန္ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေနသို႔ ကူးေျပာင္းေတာ့မည္တုိ႔ကုိ ႏို္င္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားမွတဆင့္ သိရွိရ” ေၾကာင္း၊ “လူမ်ားစုႏွင့္ လူနည္းစု ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကို အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳဘဲ လူသားအားလံုးက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာၾကရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း” လည္း ေၾကညာခ်က္က တိုက္တြန္းထားသည္။

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရခိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္မႈတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားစြာကိုလည္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင္ပဋိပကၡအေပၚ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး မရွိ၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရေၾကာင္းသာ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡႏွင့္ ကခ်င္စစ္ပြဲမ်ားကိစၥအေပၚ သေဘာထားတရပ္ ရွင္းလင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဟု ေထာက္ျပေဝဖန္ေနခ်ိန္တြင္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ တိုင္ရင္းသား အမတ္တခ်ိဳ႕၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အာဏာရွိသူလည္း မဟုတ္ပဲ အလြန္ခက္ခဲသိမ္ေမြ႔သည့္ ေနရာတြင္ ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အရာရာကုိ ထိမ္းထိမ္းသိမ္းသိမ္း ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနရသည္ကို နားလည္ေစလုိေၾကာင္း NLD ပါတီ နာယကတဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစုိးရလည္း မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး ေဒၚစုက တဖက္ဖက္က ရပ္ၿပီး ေျပာတာမ်ိဳးလည္း လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ေနရာက အလြန္သိမ္ေမြ႔တယ္” ဟု သူက ဆုိသည္။

ယခုေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚေရး ရခိုင္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ ျပႆနာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ေျဖရွင္းေရး၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား စသည္ျဖင့္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“ရခိုင္ကိစၥ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရခိုင္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ဖုိ႔ကိစၥ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္မႈေတြကုိ ေတာ္ေတာ္ေျပလည္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရတယ္လုိ႔ သိရတယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လုိသူ လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

အနာဂတ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး၊ ပဋိပကၡမ်ားထပ္မံ မျဖစ္ေပၚေရး၊ ဒုကၡသည္အေရးတုိ႔ အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သိမ္ေမြ႔စြာ ညွိႏႈိင္းခဲ့ရသည္ဟုလည္း သူကဆက္ေျပာသည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းစြာ ျပည္သူအား အသိေပးခ်ျပရန္ႏွင့္ ရခိုင္ပဋိပကၡကို အစုိးရက မည္သည့္မူ၀ါဒႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ ဆုိသည္ကိုလည္း ျပည္သူအား အသိေပးရန္လုိအပ္သည္ဟုလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒသည္ ဘဂၤါလီေပါင္း ၈ သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္တင္းက်ပ္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တျခား အျငင္းပြားမႈမ်ား ယေန႔အထိရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနသည့္ ၄င္းတို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံသား သတ္မွတ္ေရး၊ မသတ္မွတ္ေရး၊ အဆုိပါ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းပါက မည္သို႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းသဲကြဲမႈ မရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေနၾကသူမ်ား ရွိသည္။

မၾကာေသးမီကပင္ အဆုိပါ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒအား အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကန္႔ကြက္ခံခဲ့ရၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းသာ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေနေသာ၊ အားေပးကူညီေနေသာ လူပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား၊ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ စစ္ေဆး အေရးယူမႈ၊ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတုိ႔ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျပည္သူအား အသိေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကူအညီလိုအပ္ေနသူ အားလံုးအတြက္ ၂ ဦး ၂ ဖက္ လက္ခံႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိေၾကာင္း၊ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း နယ္ေျမ ထိစပ္ေနသည့္ ၂ ႏိုင္ငံ အစုိးရမ်ားက တာ၀န္ရွိေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အိုးအိမ္မဲ့ ျဖစ္ရသည့္ လူေပါင္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ လူေပါင္း ၈၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည့္အေပၚ အစုိးရ၏ ကိုင္တြယ္မႈ မူ၀ါဒမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး အစုိးရက ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ယခင္ ေမလႏွင့္ ဇြန္လပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူ ၈၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့သူေပါင္း ၇၅၀၀၀ ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။

-Irrawaddy-

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus