ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

OIC မွျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္အထူးကုိယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္

အင္ဒုိနီးရွားဒုသမၼတေဟာင္း၊ ၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌ Mr. Jusuf Kalla
ေက်ာ္စြာ၀င္း
RB News 
၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ 

ကြာလာလမ္ပူ ။ ။ အစၥလာမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (OIC) မွအင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယ သမၼတ ေဟာင္းႏွင့္ ၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌ Mr. Jusuf Kalla အားျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ အေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးကုိယ္ စားလွယ္ခန္႔အပ္လုိက္ေၾကာင္း မေလးရွားႏုိင္ငံမွ Nam News Network တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အထူးကုိယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ၾသဂုတ္လတြင္ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ာႏုိင္ငံ၊ မကၠာဟ္ၿမဳိ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ OIC၏ေလးႀကိမ္ေျမာက္ အထူးညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း OIC မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လုိအပ္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာေသာ အေထာက္ အပံ့မ်ားေပးအပ္ရန္အတြက္ OIC မွဆက္ဆံေရး ကုိယ္စားလွယ္ကုိ လည္းမၾကာမွီေစလႊတ္ရန္ရွိ သည္ဟု သိရသည္။ 

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီးရုံးမဟာမင္းႀကီး Ms. Navanethem Pillay မွ OIC အေထြေထြအ တြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ Prof. Ekemeleddin Ihsanoglu ေရးသားခဲ့ေသာ စာကုိျပန္ၾကားေရး သားရာတြင္ OIC အေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေရးကိစၥကုိစိတ္၀င္စားၿပီး ကူညီေနျခင္းကုိ ႀကဳိဆုိေၾကာင္းေရးသားထားသည္ ဟုသိရသည္။ Prof. Ihsanoglu ၏စာတြင္ OIC ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံ မ်ားအေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား အေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးအႀကီးအက်ယ္ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ ထားျခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးတုန္းေအာင္ျပဳလုပ္ေနျခင္း မ်ားအေပၚလြန္စြာ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကလ်က္ရွိေၾကာင္း ပါရွိသည္။ Ms. Pillay ၏ျပန္စာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ မ်ားအေပၚႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံေနျခင္းမ်ား၊ လတ္ တ ေလာ ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာတုိက္ခုိက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္ဟုသိရသည္။ 

Ms. Pillay ၏စာႏွင့္အတူ ၆၇ ႀကိမ္ေျမာက္ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသုိ႔တင္သြင္းခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ျမန္မာႏုိင္ငံအထူးကုိယ္စားလွယ္ Mr. Tomas Ojea Quintana ၏ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန အစီရင္ခံစာလည္းပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ Mr. Quintana မွျမန္မာအစုိးရမွရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံေနျခင္းမ်ားကုိျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ လူ႔ အခြင့္ အေရးကုိ ေလးစားလုိက္ရန္၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံသား အက္ဥပေဒ အားျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္ တုိ႔ပါ၀င္ ေၾကာင္း အဆုိပါသတင္းတြင္ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus