ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခ်က္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ (အပုိ္င္း ၈)


အဘူအာနင္
RB News
13.7.2013

“ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခ်က္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္” 

အပုိင္း (၈)

ျဖစ္သင့္သည္မွာ

ေရေျမ သဘာ၀ ေကာင္းသာ မိမိႏုိင္ငံသို႔ ဘဂၤလား ေဒရွ္႕က တရား မ၀င္ထုိး ေဖာက္ ၀င္ေရာက္ ေနသည့္ အိမ္ေထာင္ က်သည္၊ ေရာေထြးသည္ ဆုိျခင္းသည္ Legend ဒ႑ာရီ သာျဖစ္သည္။ မဟုတ္သည္ကို ဟုတ္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း illusion ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ကြယ္ မွာ မေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ Ulteria-motive ရွိသည္။ သို႔ျဖင့္ ၿပႆနာကို မရႈပ္ရႈပ္ေအာင္ တမင္ လုပ္ျခင္း (Complication) ျဖစ္ေအာင္ ျပဳ လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းစြာ ဘ၀ တည္ေဆာက္ ေနသူ တစု၏ အသိုက္ အအံုကို ျဖိဳခြဲ ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္ေပမည္။

သံသယ ျဖစ္ျခင္း၊ ခြဲျခား မရျခင္းတုိ႔ အလြန္မွာ သံသယ ကင္းစင္ သူမ်ား ေပၚလာ ႏုိင္သည္။ ခြဲျခား၍ ရႏုိင္သူ မ်ားရွိ ႏုိင္ ပါသည္။ ထုိသူတုိ႔ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ လာ မည္။ ယခု ကန္႔ သတ္မႈ ေၾကာင့္ ထုိသူမ်ားပါ နစ္ နာ ေနသည္ကို စဥ္းစား အပ္ေပ သည္။ ဒီ မုိကေရစီ ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသား တဦး ခ်င္း၏ အခြင့္ အေရးကို ကာ ကြယ္ ေပးရသည္။ မၾကာခင္က တရုတ္ ျပည္မွာ ေသဒဏ္ ေပးေသာ အာရပ္ ႏြယ္ဘြား ၿဗိတိ သွ် ႏုိင္ငံသား တဦး အ တြက္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရက အေရးဆုိ ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၿဗိတိသွ် လူျဖဴမွ အေရး ဆုိ မည္။ ႏုိင္ ငံျခား ႏြယ္ဘြား ႏုိင္ငံသား အတြက္ အေရး ဆုိစရာ မရွိဟု သေဘာ မထား ခဲ့ပါ။ ဒီမုိကေရစီ စံနမူနာပါ။

ယခင္ အစိုးရက ျပဳခဲ့သမွ် အားလံုး မွန္ကန္သည္ ဟုမေျပာႏုိင္။ အထူး သျဖင့္ တစ္ပါတီ စနစ္၊ အာဏာရွင္ စနစ္ မ်ားမွာ ဥပေဒ အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ဆႏၵ ရွိသလုိ လုပ္သြား သည္မ်ား လည္းရွိသည္။ တရား သည္၊ မွ်တသည္၊ သင့္ျမတ္သည္ စသည္ျဖင့္ မစဥ္းစားဘဲ ဆႏၵ အေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားရွိ ခဲ့သည္။ မတရား ျပဳက်င့္မႈ မ်ားမွာ ေမႊ႕ေလ်ာ္ ေနေသာ ဗ်ဴရုိ ကရက္တစ္ တခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါသည္။ သူတုိ႔ ေျပာၿပခ်က္ ၊ တင္ျပခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္ တခ်ိဳ႕ကို သတိထား သင့္ သည္။

ယခု ႏုိင္ငံသစ္ စနစ္ သစ္ဟု ေျပာဆုိ မႈမ်ား ၾကားသည္။ အစိုးရ သစ္က ျပည္သူ႔ ဆႏၵကို ေလးစား မည္ ။ ျပည္သူ႔ အခြင့္ အေရး ကိုကာကြယ္ မည္။ ျပည္သူ႔ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကို ေလးစားျဖည့္ ဆည္း မည္ဟု သမၼ တၾကီး မိန္႔ခြန္းမွာ ပါေနသည္။ ထုိအတုိင္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။ မမွန္ ကန္ေသာ ေပၚလစီ ေဟာင္းေပၚ တြယ္ကပ္ မေနဘဲ အေတြးသစ္ အျမင္ သစ္ျဖင့္ သမၼတၾကီး လမ္း ညႊန္ မႈ ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသစ္ ထူေထာင ္သြားမည္ဟု ယံုၾကည္ ပါသည္။ လူမ်ိဳး တမ်ိဳး လံုးကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ ထားျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ေၾကာင္ ့မဟုတ္၊ သံသယတုိ႔၊ အမုန္း တရားတုိ႔၊ အာဃာတ တုိ႔သည္ အေမွာင္ အင္အားစုပါ၊ အေမွာင္ လႊမ္းမုိး လာလွ်င္ အမွန္ကို မျမင္ႏုိင္ ျဖစ္သြား တတ္သည္။ မေကာင္း ဒုစရုိက္မ်ား ေပါမ်ား လာႏုိင္သည္။ ခြဲျခား ႏွိပ္ကြပ္ ျခင္းကို အရသာ ေတြ႕ျခင္း၊ ၀ါသနာ ထံုေန ၿခင္း၊ ခံတြင္း ေတြ႔ျခင္း မ်ားသည္ မေကာင္း ေသာ အမဂၤလာ တရားမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေရး လုိအပ္ ခ်က္ မဟုတ္ပါ။ မဂၤလာ ရွိေသာ၊ ေအးခ်မ္း သာယာ ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံသာ ျမင္လုိ ပါသည္။ ႏုိင္ငံ အတြင္း ပန္းေရာင္စံု (လူမ်ိဳးစံု) ပြင့္ခြင့္ ရွိသင့္သည္။ 

ယေန႔ နစက အဖြဲ႔သည္ နယ္ေျမရွိ လူထုအား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ လူ၀င ္လူထြက္ ၾကီးၾကပ္ေရး အဆင့္ မွ ႏွိပ္ ကြပ္ေရး အဆင့္ေရာက္ ေနပါသည္။ မူလ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ား အျပင္ စီးပြားေရး၊ ဘာသာ ေရး၊ လူ မႈေရး ကိစၥ မ်ားကိုပါ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားသည္။ နယ္ေျမ လူထု မြဲေတ၊ ခၽြတ္ၿခံဳ၊ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါး သြားေအာင္ စနစ္ တက် အစီ အမံ က်က် စီမံ ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ ထုိအဖြဲ႔ ဖ်က္သိမ္း သင့္ေပသည္။ အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းေသာ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားကို အေျခ အေန အရ မလုိအပ္ ၍ အစိုးရကဘဲ ဖ်က္ သိမ္းသည့္ သာဓက မ်ားရွိ ပါသည္။ မၾကာခင္ကဘဲ ကိုလံ ဘီးယား ႏုိင္ငံ ေထာက္လွမ္း ေရး အဖြဲ႕ကိုသမၼတ အမိန္႔ျဖင့္ ဖ်က္ သိမ္း ေၾကာင္း ေတြ႔ ရ သည္။

ယေန႔ ရခုိင္ျပည္မွ မူဆလင္ မ်ားမွာ ၁၉၈၂ခု၊ နုိင္ငံသား ဥပေဒ အရ နုိင္ငံသား ျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ရမည္။ စိ စစ္ေရး အဖြဲ႔နွင့္ ၾကပ္မတ္ ကူညီေရး အဖြဲ႔မ်ား ၿပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ထိ ဖြဲ႔စည္း ထားသည္ဟု ၀န္ ၾကီးက လမ္းညႊန္ မွာၾကားသည္။ ဆင္းရဲသား၊ ပညာနည္းသူ၊ ေက်းလက္မွာ ေနသူ မ်ားအတြက္ အထက္ အဖြဲ႔ အစည္း အဆင့္ဆင့္ၿဖတ္ေက်ာ္ျပီး ဗဟို အထိ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ျခင္း သည္ မာရသြန္ ခ ရီး ျဖစ္ေပ မည္။ လ၀က ဥပေဒ အရပ္ရပ္ကို နားလည္ျခင္း မရွိသလုိ၊ ေရွ႕ေန ငွါးရန္ ေငြေၾကး လည္း မ တတ္ႏုိင္ပါ။ တဘက္ တြင္ ဘုိးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေနထုိင္လာသူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ ေၾကာင္း ၀န္ ခံ လက္မွတ္ ေရးထုိး၍ ႏုိင္ငံသား ၿပဳခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရ ျခင္းသည္ လက္ေတြ႔ လြယ္ကူေသာ ကိစၥ မ ဟုတ္ ဘ၀ တခုလံုး ႏွင့္ ဆုိင္သည္။ လူ႔သိကၡာႏွင့္ ဆုိင္သည္။ အစိုးရ အာဏာ စက္ ၿဖင့္ ခုိင္းေသာ္ လုိက္ နာ ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ တရား မွ်တမႈ ရွိသည္ဟု မေျပာ ႏုိင္ပါ။ ကုလား မွန္ သ မွ် ႏုိင္ ငံျခားသား ဟူေသာ ဥပေဒ မရွိသင့္ဟု ယူဆ ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံခ်က္ ဆုိသည္ ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္ျပီး ၿပည္သူမ်ား လုိက္နာရန္ လြယ္ကူ ရွင္းလင္းမႈ ရွိရ မည္။ ယခင္က ဥပေဒ အရ အလု ိအေလ်ာက္ ႏုိင္ငံသား ၿဖစ္ေနသူ မ်ားကို အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ ကတ္ ရရွိသူ မ်ားကိုပါ ႏုိင္ငံသား ၿပဳခြင္ ့ေလွ်ာက္ထား ခုိင္းလွ်င္ ထုိဥပေဒသည္ တဘက္သတ္ Arbitrary ဥ ပေဒ ၿဖစ္ေနမည္။ တုိင္းရင္းသား စားရင္းမွ ပယ္ထား သူမ်ားကို အရည္ခြံ ခၽြတ္ရန္ ေရးဆြဲ ထားေသာ ဥပေဒ ျဖစ္ သည္။ ထုိဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ (၀ါ) ဖ်က္သိမ္းရန္ စဥ္းစား သင့္ပါသည္။

အၾကံ ေပးလုိသည္မွာ

(၁) အစိုးရ ဦးတည္ ခ်က္ကို လြယ္ကူေသာ ရွင္းလင္း ေသာ နည္းလမ္း၊ တုိေတာင္းေသာ လုပ္ငန္း အဆင့္ မ်ားျဖင့္ သြားသင့္ ပါသည္။ ရခုိင္မွာ မူဆလင္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား သက္ဆုိင္ရာ လ၀က ရံုး မ်ားတြင္ ရွိသည္။ ၎ မွတ္တမ္း မ်ားကို အေျခခံ၍ ေက်းလက္ ေဒသ ဆင္းရဲသား မ်ားပါ လြယ္ ကူေအာင္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေပးလုိေသာ ကတ္မ်ားကို ရြာဆင္း၍ အားလံုးသူ အတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္ ရြက္ ေပး သင့္ ပါသည္။

(၂) ၁၉၈၂ ဥပေဒသည္ သင့္ျမတ္ေသာ ဥပေဒ မဟုတ္ပါ။ ၎ဥပေဒကို လူတစ္ဦး ပါတီ တစ္ခုက ဆႏၵ အေလ်ာက္ ျပဌာန္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိဥပေဒကို သင့္ေတာ္ သလုိ ျပင္ဆင္၍ ယခင္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံ တင္ ရရွိခဲ့ သူမ်ားကို စီစစ္ေရး ကတ္ျပား ထုတ္ေပးပါ။ ႏွေျမာ စရာ မရွိ၊ အားလံုး ရခုိင္ ျပည္သား အစစ္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (စာ ၁၅၊ ၂၅ ရႈပါ)

(၃) ျပည္သူ မ်ားကို တုိင္းရင္း သားႏွင့္ အျခား လူမ်ိဳး၊ ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံ သား၊ ႏုိင္ငံသား ျပဳခြင့္ရ။ ႏုိင္ငံမဲ့ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားျခင္း မျပဳလုပ္ သင့္ပါ။ အားလံုးကို အဆင့္တူ၊ အေရာင္တူ ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပး သင့္ သည္။ ထုိသို႔ မဟုတ္က စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေန႔စဥ္ ဘ၀ ဆက္ဆံ ေရးမ်ားမွာ ျပႆနာ မ်ိဳးစံု ေပၚႏုိင္ သည္။ ေတာင္ အာဖရိက Apartheid လူမ်ိဳး ခြဲျခားေသာ စနစ္ ဖက္သုိ႔ ဦးတည္ သြားႏုိင္သည္။

နိဂံုး

ဥယ်ာဥ္ တခုမွာ ေရာင္စံု ပန္းရွ ိသလုိ ႏုိင္ငံ တခုလံုး မွာလည္း လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံု၊ အေရာင္စံု ရွိေပသည္။ သည္းခံ ေပးရမည္။ ေနရာ ေပးရမည္။ က်ဥ္းၾကပ္ ေအာင္ မျပဳလုပ္ ရပါ။ အခြင့္ အလမ္း တန္းတူ ရွိေအာင္ ဥပေဒျဖင့္ လမ္းဖြင့္ ေပးရမည္။ မယံု သကၤာ ျဖစ္ျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္း၊ မနာလုိျခင္း၊ ကိုယ္ႏွင့္ မတူ၍ သန္႔စင္ လုိျခင္းမ်ား မရွိသင့္ပါ။ အားလံုးကို ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ လာေအာင္ လမ္းဖြင့္ ေပးရမည္။ ျပည္နယ္ (၁၆) ခုျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ရယူ ခဲ့ေသာ အိႏိၵယတြင္ ယေန႔ ျပည္နယ္ 

(၃၈) ခုရွိ ေနသည္။ အားလံုး တုိ႔သည္ သည္းခံ ေပးျခင္း၊ နားလည္ ေပးျခင္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးရန္ အခြင့္ အ လမ္း ေပးျခင္း၏ သာဓက ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္ သာရလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယ အေရွ႕ ဘက္ရွိ မိဇူမ်ား၊ နာဂ မ်ားသည္ အေနာက္ဖက္ ပုဏၰား မ်ိဳးမ်ား၊ ပန္ခ်ာပီ မ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်း မႈ၊ ဓေလ့ ထံုးစံ၊ ရုပ္သ႑ာန္ႏွင့္ ဘာသာ စကား တခုမွ မတူညီ ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ သည္းခံသည္။ နား လည္ ေပး သည္။ မတူညီ မႈကို လက္ခံလ်က္ လက္တြဲ သြားေနသည္။ သီးျခား ျပည္နယ္ မ်ား ေပး ထားသည္။ မီဇို၊ နာဂ ဆုိသည့္ အိႏၵိယ လူဦးေရ သန္း(၁၂၀၀) မွာ (၁%) ရာခုိင္ႏႈန္း စီပင္ ရွိမည္ မထင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အထင္ မေသးဘဲ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးထားသည္။

ရခုိင္မွ မူဆလင္ မ်ားကို ဖဆပလ အစိုးရ ေခတ္ကပင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားအျဖစ္ အသိ အမွတ္ ျပဳၿပီး သူတို႔ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။ ေမယု နယ္ျခား ခရုိင္ ဟူ၍ ဖြဲ႔စည္း စီမံခဲ့သည္။ နယ္ ၿခား အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္သည္ ယခု ထိပင္ အသက္ ရွင္လ်က္ ရွိေပသည္။ ထိုသူ မ်ား ၏ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္းကို တျခား လူမ်ိဳး တစုက ဥပေဒ အရ ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္ခြင့္ မရွိဟု ယူဆ ပါသည္။

အထက္ သံသယ ရွိသူမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲမ်ား၊ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပြဲ မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ခဲ့သူမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ပါ၀င္သည္။ ဦးေန၀င္း ကပင္ လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္း ၀င္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ ဂုဏ္ရည္ မ်ား ေပးခဲ့ သူမ်ား ရွိခဲ့ေပသည္။ ၁၉၄၃ ခုနွစ္ ေလာက္က ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီေတာင္ နယ္ခံ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ေသာ V.F (Victory Force) သည္ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ ရာမွာ ၿဗိတိသွ် ပုံမွန္ စစ္သား မ်ားထက္ တုိက္ပြဲမ်ား ထူးထူး ခၽြန္ခၽြန္ စြန္႔စား တုိက္ပြဲ၀င္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္စစ္မ်က္ႏွာမွာ ဂ်ပန္ကို တြန္းလွန္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ (V.F) ၏ေက်းဇူး မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း ၿဗိတိသွ် တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား မွတ္တမ္း မွာေတြ႔ ရသည္။ [MajorAnthorny Lrwin; Burmese Outpost ႏွင့္Field Marshal Willam Slim, Defeat into victory ကိုရႈပါ] ဤတပ္ဖြဲ႔ကို ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ မူဆလင္ ရခုိင္ အေရး အခင္း ျပီးမွ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိလက္နက္ မ်ားျဖင့္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ လူမ်ိဳးေရး ျပႆနာ ဖန္တီးသည္ ဆုိျခင္းမွာ အဓိပၸါယ္ မရွိေခ်။ စစ္ၿပီးေခတ္ မွာလည္း ထုိ V.F ကိုဖ်က္သိမ္းျပီး လက္နက္ မ်ားကိ ုသိမ္းယူ ခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရခိုင္မွ မူဆလင္မ်ား တဘက္ ႏိုင္ငံက လူမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အရ နီးစပ္မႈ ရွိေသာ လည္း ကိုယ္ပိုင္ ပုံရိပ္၊ကိုယ္ပိုင္ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိပါသည္။ သူတို႔၏ ဟိုရခုိင္ ေခတ္မွစ၍ ျမန္မာ သမိုင္းမွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္ ေနမႈ မ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ ထားျခင္း၊ အေမွာင္ခ် ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔၏ ျမန္မာ သ မိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ေနမႈမ်ား ဖုံးကြယ္ျခင္း မျပဳဘဲ ေဖာ္ထုတ္ ေပးသင့္သည္။ ပင္မ ျမန္မာ့ သမိုင္း ေရ စီးေၾကာင္းမွာ ေရးသား ေဖာ္ထုတ္ ေနရာ ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။ ဥပမာ ဗႏၶဳလ ပန္း၀ါ တိုက္ပြဲမွာ ရခုိင္ မူဆလင္ တပ္တတပ္ ဦးေဆာင္ ပါခဲ့ မႈမ်ား၊ ဘိုးေတာ္ ဘုရား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေထာက္ခံ အားေပး မႈမ်ား၊ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္က်င္ေရး ေအာက္၌ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူ မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ထုတ္ သင့္ေပသည္။ (၅-၁၂-၂၀၁၁) ေန႔က ဘဘတို႔ေခတ္က တပ္မေတာ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဘဘဆိုသူ တစ္ဦး က ေဆာင္း ပါး ေရး ရာ ဗႏၶဳလတပ္မွာ ကခ်င္ အမ်ိဳးသား တပ္မွဴး ပါေၾကာင္း ေရးသည္။ ရခိုင္ မူဆလင္ တပ္မွဴး

အဒူကရိမ္ က မူဆလင္ တပ္ဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပန္း၀ါ တိုက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ ခဲ့ေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ ခ်န္ထား ရသ နည္း။ ရခိုင္က မူဆလင္ မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က လက္ခံ ခဲ့သည္။ ဖဆပလ ကလည္း လက္ခံ ခဲ့သည္။ ေတာ္ လွန္ေရး ေကာင္စီ ေခတ္မွာလည္း ႏုိင္ငံ သား အခြင့္ အေရးမ်ား ရခဲ့သည္။ ယခုမွ ၁၉၈၂ ဥပေဒ အရ ႏုိင္ငံျခားသား ၿဖစ္ေန သည္ဆိုလွ်င္ ထိုဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ သင့္သည္။ အတၱ လြန္ ကဲျခင္း၊ ကိုယ္ႏွင့္ မတူသူ မ်ားကို မုန္းတီးျခင္း၊ အထင္ ေသးျခင္း၊ အေရး မပါဟု ဂရုမစိုက္ ျခင္းမ်ား၊ သာ ယာတိုး တက္ေသာ ႏိုင္ငံမွာ မရွိသင့္ပါ။ ၎တုိ႔သည္ ဒီမိုကေရစီ အခင္း အက်ုင္း မဟုတ္ပါ။ တုိင္း ၿပည္မွာ လူ ဘယ္ေလာက္ ပဲမ်ားမ်ား၊ တေယာက္၏ ေ၀စုကို တေယာက္ လုယူ စားျခင္း မဟုတ္၊ ကိုယ္စီ ကိုယ္စီ အလုပ္လုပ္ၿပီး တုိင္းျပည္ တိုးတက္ ေအာင္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စားကြက္ လုျခင္း မ်ိဳး ျဖစ္ သည္ ဆိုလွ်င္ အေမရိကမွာ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ားမွ လူသိန္းေပါင္း မ်ား စြာ ေခၚ ယူ၍ ေနရာခ် ထားေပးမည္ မဟုတ္။ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ေပးမည္ မဟုတ္။ နစက ဟူသည္ မူဆလင္ မ်ားေသာ ေမာင္ေတာ၊ ဘူး သီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ နယ္မ်ားမွာ ခ်ထား သျဖင့္ မူဆလင္ ႏွိပ္ကြပ္ေရး စီမံကိန္း တစ္ခု အျဖစ္ျမင္ ရ သည္။ ထိုအဖြဲ႔ကို ဖ်က္သိမ္း ေပးေရးသည္ ထိုေဒသ၏ ၿပည္သူ မ်ား၏ အသံပင္ ျဖစ္သည္။ မူဆလင္ကို ခြဲျခား ဆက္ဆံရန္ မလိုလွ်င္ နစကလည္း မလိုပါ။ နစကေၾကာင့္ တျခား လူမ်ိဳးမ်ား အျမင္မွာ မူဆလင္ တုိ႔ သည္ ေအာက္တန္း က်ေသာ လူမ်ိဳး တမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။ တခ်ိန္က ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မားခဲ့ ေသာ ရခိုင္ ဘု ရင္ မ်ား ကပါ ေလးစား ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳး တမ်ိဳး ဤသို႔ နိမ့္က် သြားရျခင္းသည္ အလြန္ ရင္နာ၊ ၀မ္းနည္း ဖြယ္၊ စိတ္နာဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ရခုိင္မွ မူဆလင္ မ်ားက တင္ျပ လိုေသာ ေနာက္ဆုံး ေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္မွာ ယခင္ေခတ္ မ်ားကဲ့သို႔ တန္းတူ ရည္တူ ဆက္ဆံပါ။ လူမ်ိဳး ဘာသာ မခြဲျခားေသာ ေပၚလစီကို က်င့္သုံးပါ။ ပြင့္လင္း ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံပါ။ အႏိုင္က်င့္ မႈမ်ားကို ဖယ္ရွား ေပးပါ။ တူ ညီေသာ အခြင့္ အလမ္း ေပးပါ။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ရွင္း လင္း ခြင့္၊ ေရးသား ေဖာ္ထုတ္ ခြင့္ မ်ားေပးပါ။ မူဆလင္မ်ား သိကၡာ က်ေသာ ၀ါဒ ၿဖန္႔မႈ မ်ားကို ရပ္ တန္႔ ေပး ပါ။ ဥပေဒ အရာမွာ တန္းတူ ဆက္ဆံ ပါ။ စီးပြား လူမႈ ဘ၀ လုံၿခဳံ မႈကို တာ၀န္ယူ ေပးပါ။ မတရားျပဳ အႏိုင္ က်င့္ မႈမ်ားကို မသိ က်ိဳးကၽြံ လုပ္မ ေနပါနဲ႔။ ခြဲျခား ဆက္ဆံေရး Jimcrow ဥပေဒ မ်ား၊ အမိန္႔ ညႊန္ၾကား ခ်က္ မ်ား ရုပ္ သိမ္း ေပးပါ။ အျခားလူမ်ိဳး မ်ား ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရး ကတ္မ်ား ထုတ္ေပး ပါ။ ႏိုင္ငံ သား ၿပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ အျခား ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ ေနျခင္းကို ပထမ စြန္႔ လႊတ္ ရမည္ ဟူေသာ လက္ ရွိ စီမံေနမႈကို အၿပီး အပိုင္ ရုပ္သိမ္း ေပးပါ။ ေမာင္းထုတ္ ႏွင္ထုတ္ ၿပီးျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ရြာ ေဒ သ မ်ားသို႔ ၿပန္ လည္ ေနရာယူ ထူေထာင္ ခြင့္ျပဳပါ။ ဤကိစၥ ျဖစ္လာ ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမိန္႔ အာ ဏာ ေထာက္ ခံ စီမံ ေပးမႈ မ်ားလို ပါသည္။ 

ပိတ္ထားေသာ ဗလီမ်ား ဖြင့္ခြင့္ ၿပဳပါ။ ပ်က္စီး ေနေသာ ဗလီမ်ား ၿပင္ဆင္ ခြင့္ေပးပါ။ လုံး၀ ဖ်က္ဆီး လုိက္ေသာ သမိုင္း၀င္ ဗလီမ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ခြင့္ျပဳပါ။

ဤသည္ တုိ႔သည္ ယေန႔ သံသယဟု စြပ္စြဲ ခံရေသာ ရခိုင္မွ မူဆလင္ မ်ားရင္ထဲက အသံႏွင့္၊ ႏွလုံးသားထဲ ဆႏၵ၊ စိတ္ထဲက ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒသည္ ျပည္သူ႔ အသံ၊ လႊတ္ေတာ္ ၏ အသံဟူ၍ ကၽြႏု္ပ္ တို႔က စာတမ္း အစပိုင္း ေဖာ္ျပ ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ ထိုထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာ ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ပထမ အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀း မ်ားတြင္ ဦးစားေပး အေကာင္ အ ထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ဟု ေလးနက္စြာ ယုံၾကည္ မိပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး မရွိေသာ သမုိင္း မရွိ၊ သမုိင္း အေျခ မခံေသာ ႏို္င္ငံေရး လည္း မတိုးတက္ ႏိုင္ပါ။ သမုိင္းကို မိမိ ဆႏၵ အေလ်ာက္ မိမိ ရည္ရြယ္ခ်က္ အထ ေျမာက္ေရး အတြက္ ျပဳျပင္ ဖန္တီး၍ မရ၊ မူလ မွတ္ တမ္း မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ မသြား ႏိုင္ပါ။ ျဖစ္ရပ္မွန္ မ်ားအတုိင္း သုံးသပ္ ရႈျမင္ရန္ လိုပါသည္။ အေပၚ ယံ ျမင္ေန ရ သည္ႏွင့္ မတူေသာ အႏွစ္ သာရမ်ား၊ သမိုင္းမွာ တိမ္ျမဳပ္ ေနတတ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ရခိုင္က မူဆ လင္ မ်ား၏ တိမ္ျမဳပ္ ေနသည့္ သမုိင္း အမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး သူတို႔၏ တရားေသာ အခြင့္ အေရးကို ခံစားခြင့္ ျပဳမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။ သန္႔စင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ မီးကုန္ ယမ္း ကုန္ ႏွစ္ေျခာက္ ဆယ္ ေက်ာ္ ရွိေသာ္ ျငား လည္း မေအာင္ ျမင္သည္ကို အသိ အမွတ္ ျပဳခ်ိန္တန္ၿပီ ဟုသုံးသပ္ ပါသည္။ ဤလူမ်ိဳးသည္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ႏွိပ္ကြပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခံရသည္ကို ခြင့္လႊတ္ တတ္သည္။ ေအးခ်မ္းေသာ ဘ၀ကိုသာ အျမဲ လိုလား သည္။ မတရား ျပဳက်င့္ ခဲ့သူမ်ား စိုးရိမ္ရန္ မရွိပါ။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရခိုင္မွ မူဆလင္ မ်ားကို ကယ္တင္ ေပးပါ။ သနားပါ။ ညွာတာပါ။ ကိုယ္ခ်င္း စာပါ။ တရားေသာ အခြင့္ အေရး မ်ားကုိ ေပးပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟူေသာ သူတို႔ လူမ်ိဳး၏ အမည္ရင္းကို အသိ အမွတ္ ျပဳေပးပါ စံႏွစ္မိ်ဳးျဖင့္ ဆက္ဆံ ၿခင္းကို ဖယ္ရွား ေပးပါ။ လက္ရွိ မူဆလင္မ်ား အားလုံးကုိ အိမ္ျပင္ ရြာျပင္ထြက္ လုပ္ကုိင္ ရွာေဖြ စားေသာက္ခြင့္ ပိတ္ထား ၿခင္းအား ဖယ္ရွား ေပးပါ။ တဖက္သတ္ ႏိုင္ ငံမဲ့ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳ လုပ္ ထားေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံသား ၿဖစ္မႈ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ ေပးပါ။ (၀ါ) ရုပ္ သိမ္း ေပးပါ။ ထို ဥပေဒ ေၾကာင့္ နိုင္္ငံမဲ့ ၿဖစ္ေနသူ မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ ေပးထားေသာ နစကကို ဖ်က္ သိမ္း ေပးပါ။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္၏ အစိုးရႏွင့္ သမၼတ ႀကီးက စနစ္ေဟာင္းမွ အေတြး အျမင္ အယူအဆ အေပၚ တြယ္ကပ္ မေနဘဲ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အခင္း အက်င္း အႏွစ္ သာရ ေပၚလြင္ ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ အထက္ တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္း ေပးပါ မည္ဟု ေလးနက္စြာ ယုံၾကည္ ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ စာတမ္း ထဲမွာ ရခိုင္ဟု ပါရွိခဲ့ ျခင္းသည္ ထိုေဒသ ရခိုင္ ျပည္နယ္ကို ရည္ညႊန္း လိုျခင္း ျဖစ္ သည္။ ယခုေခတ္ လူမ်ိဳး နာမည္လည္း ရခိုင္ ျဖစ္ေနသည္။ တခ်ဳိ႕ ေနရာတြင္ ကုလား ဟု ေရးျခင္း သည္ ရခိုင္မွ ရခိုင္ လူမ်ိဳး ဟုတ္ေသာ မူဆလင္ မ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မူဆလင္ ထဲက မႀကိဳက္သူ ရွိလွ်င္ သည္းခံ ခြင့္လြတ္ ပါရန္ ေတာင္းပန္ ပါသည္။ စာဖတ္သူ အမ်ားစု အၾကိဳက္ နားရွင္းေအာင္ ေရးသား သုံးႏႈန္း ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စာတမ္းျပဳစုသူ 


(အဘူအာနင္) 
ေအာက္တုိဘာ ၈၊ ၂၀၁၂

စာတမ္း ျပဳစု တင္ျပသူ၏ အမွာ 

ဤစာတမ္း သည္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး၏ ကုိယ္ပိုင္ ေတြ႔ရွိ သိျမင္ မႈျဖင့္ သမိုင္းေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ခံကို အေလး ထားလ်က္ ေရးသား တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳး ေမွ်ာ္ကိုး၍ ေစတနာျဖင့္ အၾကံ ၿပဳျခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ယခု ပြင့္လင္း လာေသာ ဒီမိုကေရစီ အခင္း အက်င္းတြင္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး၏ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္၊ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ၿဖစ္ေစ လိုျခင္း မ်ားကို တင္ျပ ခြင့္ရွိသည္ ဟုယူဆ ပါသည။္

စာတမ္း တြင္ပိုျခင္း၊ လိုျခင္း၊ အေရး အသား ေပ်ာ့ျခင္း၊ မာျခင္း၊ မရွင္း မလင္း ျဖစ္ျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ စာတမ္းက ထင္ဟပ္ လိုေသာ အေၾကာင္း အခ်က္ မ်ားႏွင့္ ဦးတည္ ခ်က္ကို စာဖတ္ရႈ သူတို႔က သိ ၿမင္ သြားမည္ဟု ယုံၾကည္ ပါသည္။

စာတမ္းပါ အေၾကာင္း အခ်က္ မ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ မွန္ကန္ သည္ဟု သုံးသပ္ ပါလ်က္ လိုအပ္ သလုိ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ အေျဖမွန္ ထုတ္ေပး ပါရန္ ေလးစားစြာ ေမတၱာ ရပ္ခံ အပ္ပါသည္။ စာတမ္း တင္ျပျခင္း အတြက္ တစ္စံု တစ္ရာ အျပစ္ ရွိလွ်င္ မိမိမွာသာ တာ၀န္ ရွိသည္။

RB Team မွ စာဖတ္ ပရိသတ္ မ်ားသုိ႔ ေတာင္းပန္ျခင္း

ဦးအဘူ အာနင္ ျပဳစုေသာ စာတမ္းကုိ  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိ ဘာလ (၈) ရက္ ေန႔တြင္ ေရးသား ၿပီးစီး၍ RB News၏ စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ားဖတ္ရႈ ေလ့လာ ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္မွီ ေပးပုိ႔ ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ စာဖတ္ပရိသတ္ မ်ားထံသုိ႔အခ်ိန္ ေႏွာင္းမွသာ ျဖန္႔ခ်ီ ႏုိင္ခဲ့ သျဖင့္ RB Team မွ ေတာင္းပန္ အပ္ပါသည္။ 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus