ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

UNICEF မွေပးသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ားကုိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္

RB News
15.12.2013

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ၿပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ၿမဳိ႕မ ကညင္တန္း (ခ်ိတၱာ ဖာရာ) ေက်း ရြာႏွင့္ ေမာင္ နီရြာ (ေမာင္နီဖာရာ) မ်ားတြင္ ရွိေသာ အေျခခံ ပညာ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္း မ်ား မွ ေက်ာင္း အုပ္ ႀကီး ေဒၚ သာႏုေအးႏွင့္ အစုိးရမွ ခန္႔ထား သည့္ ဆရာ/မမ်ားသည္ေက်ာင္းသုိ႔ ပုံမွန္လာေရာက္၍ စာ သင္ ၾကား ေပးျခင္း မရွိသည့္ အျပင္ မူလတန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ UNICEF မွ ေထာက္ ပံ့ သည့္ ေထာက္ ပံ့ေၾကး မ်ားႏွင့္ စာေရး ကိရိယာ၊ စာအုပ္ မ်ားကုိ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း သ တင္း ရရွိ ပါသည္။ 

ေမာင္နီရြာ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး ေဒၚသာႏုေအးႏွင့္ အစုိးရခန္႔ ေက်ာင္း ဆရာမ (၇) ဦး၊ဆရာ(၁)ဦးရွိေသာ္လည္း၊ ၎တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသုိ႔ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ လာေရာက္ ၿပီး၊တစ္ပတ္လုံးေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္သည္ဟု ဆုိကာ လက္မွတ္ထုိး၍ ၿပန္သြားၾက ေသာေၾကာင့္   ေဒသ ခံ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား၏ ပညာေရး အလြန္ နစ္နာ ဆုံးရႈံးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားမွ RB News သုိ႔ ေျပာပါသည္။ 

ေမာင္နီရြာ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ၈၈၀ ဦးရွိၿပီး၊ ၎တုိ႔ အနက္ ၁၅ ဦးသာ မူလတန္းလြန္ အဆင့္ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မူလတန္း အဆင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားအတြက္ UNICEF မွ ဗလာ စာအုပ္မ်ား၊ ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ စာေရး ကိရိယာ၊ လြယ္အိတ္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ စီကုိ ပညာေရး ဌာနမွ တဆင့္ ေထာက္ပံ့ ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး ေဒၚသာႏုေအး က ေက်ာင္းသား/သူ ၁၈၀ ဦးကုိ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္း ေပးအပ္ၿပီး က်န္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအတြက္ ရရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ၇ သိန္းခန္႔ကုိ မိမိ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္သည့္ အျပင္၊ ေက်ာင္းသုံး စာအုပ္မ်ား၊ စာေရး ကိရိယာ မ်ားကုိလည္း အနည္းငယ္ သာေပးအပ္ၿပီး က်န္သည္ မ်ားကုိ အျပင္သုိ႔ ေရာင္း၍ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ 

ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆရာ/မ (၈) ဦးကုိ အေျခခံ ပညာ ဦးစီးဌာန၏ ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္၊ ခရုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္ အဆင့္ဆင့္မွ ခန္႔ထား ခဲ့ၿပီး၊ ၎ ဆရာ/မ မ်ားမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စ၍ ၿမဳိ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ရုံး မွ တရား၀င္ အလုပ္ ခန္႔စာျဖင့္ ဆရာ/မ မ်ားအျဖစ္ ေန႔စဥ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိ ေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္ထိ လစာႏွင့္ အျခား ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ားခံစားခြင့္ မရေသးေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ ထုိနည္းတူ ရခုိင္ လူမ်ဳိး ဆရာ/မ မ်ားခန္႔ထား ခဲ့ၿပီး၊ ရခုိင္ လူမ်ဳိး ဆရာ/မ မ်ားမွာ လစာႏွင့္ ေန႔စား ခံစားခြင့္ မ်ားအားလုံး ရရွိ ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိ ပါသည္။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus