ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

လ.၀.က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီကုိ ယုံရင္ ကုိယ့္ေသတြင္း ကုိယ္တူးသလုိ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ..

ေနဆန္းလြင္
RB News
20.5.2014

၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံလို႔ ျဖစ္လာကတည္းက ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရရွိခဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးေတြက အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရခဲ့တဲ့ အျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ႏွစ္ဦး ရွိခဲ့တာကလည္း ျမန္မာ့သမုိင္းက ဘယ္ေတာ့မွ ေဖ်ာက္ပစ္လုိ႔ ရမွာမဟုတ္ဘူး။

ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားရဲ့ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ား အားလုံးကုိ ေရရွည္စီမံကိန္းခ်မွတ္ၿပီး ရုတ္သိမ္းခဲ့တဲ့ အဓိက တရားခံကေတာ့ နာမည္ဆုိးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ႏုိင္ငံမဲ့ ဘ၀ ေရာက္ေအာင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းၿပီး စနစ္တက် မလုပ္ေဆာင္ခင္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူေတြရဲ့ လက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ဘိုးဘြား စဥ္ဆက္ အေထာက္အထား ေတြကုိ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္ၿပီး ေဖ်ာက္ပစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီထဲမွာ အဆုိး၀ါးဆုံး ကေတာ့ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တဲ့ နဂါးမင္း စီမံခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ႏုိင္ငံတြင္းကေန ဘဂၤါလီေတြလုိ႔ သမုတ္ၿပီး ေမာင္းထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ “ရုိဟင္ဂ်ာ” လူမ်ဳိးလုိ႔သာ မွတ္တမ္းေတြမွာ ေရးသြင္းၿပီး လက္ခံခဲ့တဲ့ အေထာက္အထားေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။

ျမန္မာအစုိးရရဲ့ အဓိက စီမံကိန္းကေတာ့ အာရ္ကာန္ေဒသရဲ့ မူလဘူတ တုိင္းရင္းသား ျဖစ္တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရး မေပးဘဲ၊ တဖက္ႏုိင္ငံက ခုိး၀င္လာတဲ့ ဘဂၤါလီမ်ား အသြင္ျဖင့္ ျပဳႏုိင္ငံသား အဆင့္အတန္းနဲ႔ ထားေရးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စီမံကိန္းကုိ ေရရွည္ စီမံကိန္း အျဖစ္ ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာတာ အခုဆုိရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိေနပါၿပီ။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပား (ပန္းေရာင္ကဒ္) ေတြမထုတ္ေပးခင္ အခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံသားနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ႏွစ္မ်ဳိးသာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၀ ေနာက္ပုိင္းမွာ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားလုိ႔ ေခၚတဲ့ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားကုိ ပုံစံႏွစ္မ်ဳိး - သုံးေခါက္ခ်ဳိး၊ ႏွစ္ေခါက္ခ်ဳိး ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဂဏန္း ၆ လုံးပါ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ဂဏန္း ၅ လုံးနဲ႔ FRC ကဒ္ ကုိင္ေဆာင္သူေတြက ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးေတြထဲမွာ ဂဏန္း ၅ လုံးနဲ႔ FRC ကဒ္ ကုိင္ေဆာင္ခဲ့သူ လုံး၀ (လုံး၀) မရွိခဲ့ဘူး။ ၁၉၅၀ ေနာက္ပုိင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အားလုံးက အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား - ႏွစ္ေခါက္ခ်ဳိး၊ သုံးေခါက္ခ်ဳိး မ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၀ မတုိင္မွီမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူေတြသာ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ကုိ ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ လုိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ အဘုိး ျဖစ္တဲ့ ဦးအဒူေဇာ္လိလ္က သူ႔ရဲ့ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာကုိ ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ အခါမွာ တရားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက မူလဘူတ တုိင္းရင္းသား ျဖစ္လုိ႔ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္စရာ မလုိဘူးလုိ႔ အေၾကာင္း ျပန္ၾကား ခဲ့ပါတယ္။ (တရားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္ၾကားစာ မိတၱဴ ပုံတြင္ရႈ)

တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ား အားလုံးကုိ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ ရရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ကစၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ အခြင့္အေရးေတြကုိ တစ္စတစ္စ ရုတ္သိမ္းလာခဲ့တာ အခုဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ခုိး၀င္လာတဲ့ ဘဂၤါလီမ်ား အျဖစ္ ပုံေဖာ္ေနပါၿပီ။ ျပည္တြင္းမွာ ဘာသာေရးကုိ အသုံးခ်ၿပီး ပုံေဖာ္လုိ႔ ရေနေပမယ့္လည္း ႏုိင္ငံတကာ အလယ္မွာ သမုိင္း အေထာက္အထား အျပည့္အစုံနဲ႔ ရွိေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ခုိး၀င္ ဘဂၤါလီမ်ား အျဖစ္ ပုံေဖာ္လုိ႔ မရပါဘူး။ မိမိတုိ႔ရဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ျပန္လည္ ရရွိေရး အတြက္ အားႀကဳိးမာန္တက္နဲ႔ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ ေတြကုိ ခါးစည္းခံၿပီး ခ်ီတက္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ ေတြနဲ႔ အတူ ႏုိင္ငံတကာက အျပည့္အ၀ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေတာင္းဆုိေနသလုိ၊ ကမာၻကလည္း ေထာက္ခံ အားေပးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာအစုိးရ အေနနဲ႔ လွည့္ကြက္ ေပါင္းစုံသုံးၿပီး သူတုိ႔လုိရာကုိ ရေအာင္လုပ္သြားဖုိ႔ ႀကဳိးစားမွာပါ။ ဒီလုိအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူေတြ အင္မတန္ ပါးနပ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ အားနည္းခ်က္ ကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေလာက္ အခြင့္အေရးေတြ ဆုံးရႈံးေနတဲ့ သူေတြ ျဖစ္တာမုိ႔ အခြင့္အေရးေတြ ေပးမယ္ဆုိၿပီး မက္လုံး ေပးလာရင္ သုိ႔ေလာ .. သုိ႔ေလာ နဲ႔ စိတ္ထဲ ေတြေ၀ လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး စစ္အစုိးရ ေခတ္အဆက္ဆက္၊ အခု ေဘာင္းဘီခၽြတ္ အစုိးရ လက္ထက္မွာ ျပည္သူေတြကုိ အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္ေနတာ ကေတာ့ စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း ရုိဟင္ဂ်ာေတြ အေပၚ လ.၀.က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီရဲ့ စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရး စတင္ပါၿပီ ..

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ အလိမ္ခံခဲ့ ရၿပီးၿပီလဲ? ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အတြက္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပြဲတုန္းက ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူေတြကုိ ဘာေတြ မက္လုံး ေပးခဲ့သလဲ? ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မွီ ယေန႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေဘာင္းဘီ မခၽြတ္ခင္တုန္းက ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ ေမာင္ေတာမွာ ဘာေတြ လာေျပာခဲ့သလဲ? မွတ္မိၾကပါရဲ့လား? ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တုန္းက ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ ယာယီ ၀ႈိက္ကဒ္ေတြကုိေတာင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မွီမွာ ထုတ္ေပးခဲ့တာလုိ႔ ေပၚေပၚတင္တင္ လိမ္ရဲတဲ့ လ.၀.က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီကုိ ဘယ္လုိ ယုံၾကမွာလဲ? ၿပီးေတာ့ မတ္လ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္မွီမွာ ရုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ ေရးခြင့္ေပးမယ္၊ ရုိဟင္ဂ်ာ စာရင္းေကာက္ေတြ ခန္႔မယ္ဆုိၿပီး အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတိေပးၿပီးမွ အနီးကပ္မွာ ကတိဖ်က္ခဲ့တဲ့ လူလိမ္ ဦးခင္ရီကုိ ယုံမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္လည္ပင္းကုိ ကုိယ္ ခပ္တုံးတုံး ဓါးနဲ႔ လွီးသလုိ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အက်ယ္တ၀န္႔ ရွင္းလင္းမႈ ေပါင္းစုံကုိ ျပည္တြင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရး လႈပ္ရွားေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူေတြက အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးပါၿပီ။

မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ လ.၀.က မွဴး ဦးေက်ာ္ယဥ္ဦး လက္မွတ္ထုိးၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး ေရးခြင့္ မေပးဘူးလုိ႔ ကန္႔သတ္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားနဲ႔ ကုလသမဂၢ တုိ႔ရဲ့ ဖိအားေပးမႈေတြကုိ ျမန္မာအစုိးရက အလူးအလဲ ခံေနရပါတယ္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကုိယ္တုိင္ သူ႔ရဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္ စံညြန္းနဲ႔ အညီ ျဖည့္ခြင့္ ေပးဖုိ႔ ေျပာခဲ့တာကုိ ကမာၻသိေအာင္ မိန္႔ခြန္း မူရင္းအတုိင္း ျဖန္႔ခ်ီေပးခဲ့တယ္။ အဲဒါအျပင္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေတြကလည္း သံတမန္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ဖိအားေပးမႈ ေပါင္းစုံ ရွိေနပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ရုိဟင္ဂ်ာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သီးျခား ဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီး သံတမန္ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ဖိအားေပးမႈေတြ စတင္ေနပါၿပီ။

အဖက္ဖက္မွာ အက်ပ္အတည္းထဲ ေရာက္ေနသူကေတာ့ ျမန္မာအစုိးရ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအစုိးရက ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ လူမ်ဳိး အမည္ကုိ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ လုံး၀ မရွိတဲ့ အတြက္ သူတုိ႔ရဲ့ ခုိး၀င္ ဘဂၤါလီဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရကုိ တရား၀င္ ျဖစ္ေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံက ႀကဳိးစားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဘက္က သူတုိ႔ လုိခ်င္တာကုိ ႀကဳိးစားေနသလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုံးရႈံးသြားတဲ့ အခြင့္အေရး ေတြကုိ ျပန္လည္ ရေအာင္ ႀကဳိးစား ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္း ကာလမွာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြက သန္းေခါင္စာရင္းမွာ မပါ၀င္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ အစုိးရ ကိုယ္တုိင္ ခ်န္လွပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်န္လွပ္ခဲ့တုန္းကလည္း သူတုိ႔ - အခု ျပန္ေကာက္ဖုိ႔ အသည္းအသန္ လုပ္ေနတာလည္း သူတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘဂၤါလီ ဇတ္သြင္းလုိ႔ မရေတာ့ ကြက္လပ္ထားၿပီး ပါ၀င္ၾကပါလုိ႔ စည္းရုံး ျပန္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီး၊ ဒု-၀န္ႀကီး၊ ညြန္ခ်ဳပ္ေတြ ကုိယ္တုိင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားၿပီး စည္းရုံးေရး ဆင္းခဲ့ေပမယ့္ ရုိဟင္ဂ်ာေတြရဲ့ One Voice ကုိ မေျပာင္းလဲ ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။

အခုေတာ့ ေနာက္ဆုံး အဆင့္ကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ။ မဟာ စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရး စီမံကိန္းႀကီးကုိ စတင္လုိက္ပါၿပီ။ သန္းေခါင္စာရင္း ကာလမွာ အစုိးရရဲ့ လက္ဆယ္ေခ်ာင္း မျပည့္တဲ့ ခရုိနီ အခ်ဳိ႕နဲ႔ နားမလည္တဲ့သူ ဆယ္ဂဏန္း ေလာက္ကုိ ဘဂၤါလီ ဇတ္သြင္းခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီလူေတြကုိ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပားေတြ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ထုတ္ေပးမယ္လုိ႔ ၀ါဒျဖန္႔ ေနပါၿပီ။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ၀ါဒျဖန္႔ရုံသာမက လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဆယ္ဂဏန္း ေလာက္ကုိ ႏုိင္ကဒ္ေတြ ထုတ္ေပးၿပီး သန္းဂဏန္းကုိ မက္လုံးေပးၿပီး ဇတ္သြင္းဖုိ႔ ရင္းႏွီးပါလိမ့္မယ္။

ဒါက စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အထက္မွာ ေျပာခဲ့သလုိပါဘဲ။ အမုိးပြင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ဘ၀ထဲ ေရာက္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ အတြက္ေတာ့ အင္မတန္ကုိ စြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ မက္လုံး တစ္ခုပါ။ သုိ႔ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့သလုိဘဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ အလိမ္ခံရတာ မ်ားေနပါၿပီ။ ကုိယ့္ရဲ့ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး အတြက္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ပါ။

လ.၀.က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီကုိ ယုံရင္ ကုိယ့္ေသတြင္း ကုိယ္တူးသလုိ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ..

One Voice Rohingya! Long Live Rohingya!

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus