ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေ၀းလံသည့္ အရပ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစမ္း စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆုိရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား မသြားႏုိင္
RB News
19.12.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ အစုိးရစစ္ အဌမတန္းႏွင့္ စတုတၱတန္း ေက်ာင္းသား မ်ားကုိ အတန္းတင္ စာေမးပြဲ အႀကဳိ အစမ္း စာေမးပြဲမ်ား စစ္လ်က္ရွိရာ ေ၀းလံသည့္ အရပ္ရွိ ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား အခ်ဳိ႕ စာေမးပြဲ ေျဖရန္ သြားႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၃) ရက္ေန႔ထိ အဌမတန္းႏွင့္ စတုတၱတန္း ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အတန္းတင္ စာေမးပြဲ အႀကဳိ အစမ္း စာေမးပြဲကုိ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာ က်င္းပလ်က္ ရွိၿပီး၊ အဌမတန္း စာေမးပြဲကုိ ျပည္နယ္ အဆင့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ စတုတၱတန္း စာေမးပြဲကုိ ခရုိင္အဆင့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

စာေမးပြဲမ်ားကုိ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ကုိယ္တုိင္ ႀကီးၾကပ္၍ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိၿပီး၊ အဌမတန္း အတြက္ ငန္းေခ်ာင္း အ.ထ.က ေက်ာင္းခြဲ၊ မဂၤလာႀကီး အ.ထ.က ေက်ာင္းခြဲ၊ ေျမာေတာင္ အ.ထ.က ေက်ာင္းခြဲ၊ သီဟုိဠ္ကၽြန္း အ.ထ.က ေက်ာင္းခြဲႏွင့္ ေရတြင္းကၽြန္း အ.ထ.က ေက်ာင္းခြဲ မ်ားမွ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ရွိ အထက္တန္း ေက်ာင္းခြဲ (၁) (ယခင္ အ.လ.က - ၁) သုိ႔ သြားေရာက္၍ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိေန ၾကရသည္။ ငန္းေခ်ာင္း အ.ထ.က ေက်ာင္းခြဲသည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕မွ ၁၉ မုိင္ အကြာတြင္ ရွိၿပီး၊ ေျမာေတာင္ အ.ထ.က ေက်ာင္းခြဲသည္လည္း ေမာင္ေတာၿမဳိ႕မွ ၁၅ မုိင္ အကြာတြင္ ရွိသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ အဆုိပါ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ရွိ အ.ထ.က ေက်ာင္းခြဲ (၁) သုိ႔ သြားေရာက္၍ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရန္ စရိတ္ မတတ္ႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသား မ်ားမွာ သြားေရာက္၍ စာေမးပြဲ မေျဖဆုိႏုိင္ေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူ ဦးေရ ၇၅ ဦးခန္႔ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ ငန္းေခ်ာင္း အ.ထ.က ေက်ာင္းခြဲ တစ္ေက်ာင္းတည္းမွ သြားေရာက္ မေျဖဆုိႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူ ဦးေရ ၂၅ ဦး ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ယခု အစမ္း စာေမးပြဲ ေျဖဆုိႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ အတန္းတင္ စာေမးပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ေျဖဆုိခြင့္ မရမည္ကုိ လမ္းစရိတ္ မတတ္ႏုိင္၍ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရန္ ပ်က္ကြက္ ေနသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ မိဘမ်ားက စုိးရိမ္လ်က္ ရွိၾကသည္။

နယ္စပ္ၿမဳိ႕တြင္ တာ၀န္က် ေနသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏုိင္ငံေတာ္မွ တုိးျမွင့္ ခ်ီးျမွင့္သည့္ လစာကုိ ခံစားေနၾကသည့္ ေက်ာင္းဆရာ/မ အမ်ားစုမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ေက်ာင္းသုိ႔ တစ္ႀကိမ္ပင္ မေရာက္ဖူး ေသးသည့္ ဆရာ/မ အမ်ားအျပား ရွိသည္ဟု ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက ေျပာပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပညာရည္ ျမင့္မားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေန႔စား ဆရာ/မ မ်ားခန္႔ထား ေသာ္လည္း၊ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ဆရာ/မ မ်ားအတြက္ ပန္းထုိး၊ ဇာထုိး၊ ခ်ဲဂဏန္း တြက္ခ်က္ရာ ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား၊ ၿမဳိ႕နယ္ ပညာေရး ဦးစီးဌာန တုိ႔မွ အမွန္ တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ ေနသည္မ်ားကုိ သိရွိေသာ္လည္း လစ္လ်ဴရႈ ထားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ တေန႔တျခား က်ဆင္း လာသည့္ ပညာေရး အဆင့္ အတန္း မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား၏ မိဘမ်ားက အထူး စုိးရိမ္လ်က္ ရွိၾကသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus