ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရေသ့ေတာင္မွ ဗုိလ္ႀကီး မင္းမ်ဳိးသန္းက ေဒသခံမ်ား ထံမွ ေငြညွစ္MYARF
RB News
26.10.2015

ရေသ့ေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေစတီျပင္ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၅၅၁) ၏ တပ္စခန္းခြဲမွ ဗုိလ္္ႀကီးမင္းမ်ဳိးသန္း အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္သား (၄) ဦးသည္ ေအာက္တုိဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔ ည ၆ နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ပါးလီး ေက်းရြာအုပ္စု၊ သေျပေတာရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ဦးရွာကဲရ္ (ဘ) ဦးကာလာမ်ာကုိ MPT ဖုန္းတစ္လုံးႏွင့္ ေနအိမ္မွ ဖမ္းဆီးၿပီး ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဦးဂ်ဴဟာရ္၏ ေနအိမ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားချ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေမာ္လ၀ီ ဇူဘုိင္ရ္ႏွင့္ ေမာ္လ၀ီ အာေရာဖ္ အုလႅာ တုိ႔ကုိလည္း ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ၏ ေနအိမ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ လာကာ ႏုိင္ငံျခားမွ အေထာက္အပံ့ ရရွိေသာေၾကာင့္ ငါတုိ႔ကုိ အကူအညီ ေပးရမည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္းစီ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ 

၎တုိ႔ႏွစ္ဦးက မည္သည့္ အေထာက္အပံ့မွ ရရွိျခင္း မရွိ၍ ေငြမေပးခ်င္ေသာ္လည္း စစ္သားမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေငြက်ပ္ ၄ ေသာင္းစီ ေပးခဲ့ရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ဦးရွာကဲရက္ကုိ ဘဂၤလားဖုန္း မိသည္ဟု လုပ္ႀကံ၍ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ငါးေသာင္း ညွစ္ယူၿပီးမွ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

ေအာက္တုိဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါ ဗုိလ္ႀကီးက ေစတီျပင္ ေက်းရြာ အနီးတ၀ုိက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ အခ်ဳိ႕ကုိ စခန္းသုိ႔ ေခၚလာကာ ႏုိင္ငံျခားမွ အေထာက္အပံ့ ရရွိေသာေၾကာင့္ ငါတုိ႔ကုိ ေငြေပးရမည္၊ မေပးလွ်င္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္ခဲ့သည္။

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ -- 

(၁) ေမာ္လ၀ီ ေဖာ္ယာဇူရာမန္ - အထက္နန္းရာ ေက်းရြာ (ေဘာ္ရ္ဘိလ္ဖာရာ) မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း
(၂) ေမာ္လ၀ီ ႏူရူလ္အာမီးန္ - သဂၤနားေက်းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္
(၃) ေမာ္လ၀ီ အမ္ဒါဒူလႅာ - သဂၤနားေက်းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္
(၄) ဦးေကဖာယာဒ္အုလႅာ - အထက္နန္းရာ ေက်းရြာ (ေဘာ္ဘိလ္ဖာရာ) မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း
(၅) ေမာ္လ၀ီ အဒူရႈကူရ္ - ေအာက္နန္းရာ ေက်းရြာ (ရာဇာဘိလ္) မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၆) ေမာ္လ၀ီ အာတာအုလႅာ - ေအာက္နန္းရာ ေက်းရြာ (ရာဇာဘိလ္) မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း
(၇) ဦးဇာဟိတ္ဟူစိန္း - ေစတီျပင္ ေက်းရြာ (ခြိဳင္ေတာင္ဖာရာ) မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း
(၈) ေမာ္လ၀ီ အာဖ္ဒူလႅာ - ခ်င္းရြာ (ဆိရိပါရင္) မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ သုံးေသာင္း 
(၉) ဟာဂ်ီ ဦးေရွာ္မ္ရွဴ - ခ်င္းရြာ (ဆိရိပါရင္) မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ သုံးေသာင္း
(၁၀) ေမာ္လ၀ီ အာလီအာေဘာရ္ - ျပင္းေတာင္ ေက်းရြာ (ေတးရာခါရာဖာရာ) မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း
(၁၁) ဦးအဒူေဆာ္ေတာရ္ - ျပင္းေတာင္ ေက်းရြာ (ေတးရာခါရာဖာရာ) မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ဗုိလ္ႀကီးမင္းမ်ဳိးသန္းက ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ အျခား ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ထုိသုိ႔ အေထာက္အပ့ံ ရရွိေနသူမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကုိလည္း ေခၚယူရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ေငြညွစ္ရန္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ သတင္းေပးသူ မ်ားမွာ ေအာက္နန္းရာ ေက်းရြာမွ ဦးေမာ္ဂုလ္အာမတ္၏ သားမ်ား ျဖစ္ေသာ ေဂ်ာမိလ္အာမတ္ (ခ) ေမာင္ျဖဴ၊ မုစ္တာခ္အာမတ္ (ဘ) ေမာင္ေမာင္ ႏွင့္ ျပင္းေတာင္ ေက်းရြာမွ အဒူဘာဆဲရ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ နံနက္ ေနထြက္ခ်ိန္ေလာက္တြင္ စခန္းသုိ႔ ထြက္သြားၿပီး ည ၁၀ နာရီေလာက္မွသာ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ျပန္လာေလ့ ရွိသည္။ 

ေအာက္တုိဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္လည္း ေဂ်ာ္မိလ္အာမတ္ (ဘ) ေမာင္ျဖဴက ေအာက္နန္းရာ ေက်းရြာမွ ဦးေမာ္ဂုလ္အာမတ္၏ သား မုစ္တာခ္အာမတ္ (အသက္ ၁၅ ႏွစ္) က အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ ေနသည္ဟု လုပ္ႀကံတုိင္တန္း၍ ၎ကေလးကုိ ဖမ္းဆီး ေစခဲ့သည္။ ဗုိလ္ႀကီးမင္းမ်ဳိးသန္းက အဆုိပါ ကေလးကုိ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးရန္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း ေတာင္းခံလ်က္ရွိရာ ဆင္းရဲသည့္ မိဘမ်ားက ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္သျဖင့္ ယခုထိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံထားရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus